Velká Británie oficiálně opustí Evropskou unii 31. ledna 2020. Po tomto datu začne přechodné období, které by mělo trvat do 31. prosince 2020. Během této doby budou Velká Británie a EU vést jednání o možné dohodě o volném obchodu.

Všechny vaše přepravní procesy zůstanou až do konce přechodného období stejné. Jelikož však budoucí podmínky obchodu mezi Velkou Británií a EU zůstávají nejisté, měli by si zákazníci uvědomovat možnost potenciálních změn.

Doporučujeme vám pravidelně se vracet na tuto stránku, kde najdete podrobnosti o všech případných budoucích změnách, které budete muset učinit.