Ceny

Sazby společnosti FedEx

Sazby společnosti FedEx
Publikované ceny, služby s přidanou hodnotou a příplatky
Stáhnout nyní
Drawer Close Button.

Služby s přidanou hodnotou*

Upravte si zásilku podle svých potřeb (nebo potřeb vašich příjemců) pomocí služeb s přidanou hodnotou. Mohou být účtovány další poplatky. Všechny poplatky jsou uvedeny bez DPH. 

Služby pro nebezpečné zboží (DG, Dangerous Goods) FedEx Express umožňují přepravu regulovaných nebezpečných látek a materiálů včetně dodání Door-to-Door a celního odbavení. Příslušný poplatek závisí na typu nebezpečného zboží:

Přístupné nebezpečné zboží (ADG, Accessible Dangerous Goods): Obsah balíku musí být z bezpečnostních důvodů v průběhu přepravy přístupný.

Balíček (IP): 2 099 Kč/zásilka

Náklad (IPF): 35 Kč/kg(3)

Nepřístupné nebezpečné zboží (IDG, Inaccessible Dangerous Goods): Obsah balíku nemusí být v průběhu přepravy přístupný a může být kombinován s jiným nákladem.

Mezinárodní – balíček (IP): 1 389 Kč/zásilka

Mezinárodní – náklad (IPF): 19 Kč/kg(3)

Suchý led (DI, Dry Ice): Suchý led je nebezpečná komodita, která vyžaduje zvláštní zacházení, které podléhá zjednodušené regulaci. Tuto službu lze nabídnout v místech, kde plně regulované služby pro přepravu nebezpečného zboží nejsou k dispozici. V případě, že zásilka obsahuje suchý led i nebezpečné zboží, se vyžaduje pouze příslušný přeplatek za nebezpečné zboží.

Balíček (IP): 267 Kč/zásilka

Náklad (IPF): 5 Kč/kg(3)

Lithiové baterie sekce II (ELB)
Pokrývá čtyři komodity:

  1. Lithium-iontové balené spolu se zařízením (UN 3481 – pokyny k balení 966).
  2. Lithium-iontové jako součást zařízení (UN 3481 – pokyny k balení 967).
  3. Lithium kovové balené se zařízením (UN 3091 – Instrukce balení 966).
  4. Lithium kovové jako součást zařízení (UN 3091 – Instrukce balení 970).

Zdarma

V případě, že zásilka obsahuje suchý led nebo lithiovou baterii sekce II a další nebezpečné zboží, vyžaduje se pouze příslušný (přístupný nebo nepřístupný) příplatek za nebezpečné zboží.

(1) Dostupnost služeb a doba přepravy se mohou lišit v závislosti na poštovním směrovacím čísle. Informace o dostupnosti služeb a přesné době přepravy ve vaší oblasti získáte od zákaznického servisu.

(2) Projděte si Přepravní podmínky FedEx Express a část webových stránek fedex.com věnovanou nebezpečnému zboží.

(3) Za jakýkoli zlomek kilogramu bude účtována stejná cena jako za celý kilogram.

Diplomatické zásilky mezi ambasádami nebo konzuláty stejné země doručované prostřednictvím služby FedEx International Priority. Podle Vídeňské úmluvy z roku 1961 je diplomatická pošta chráněna diplomatickou imunitou proti prohlídce či zpoždění.

Zdarma

(1) Dostupnost služeb a doba přepravy se mohou lišit v závislosti na poštovním směrovacím čísle. Informace o dostupnosti služeb a přesné době přepravy ve vaší oblasti získáte od zákaznického servisu.

S ETD můžete odeslat svou celní dokumentaci elektronicky. To zefektivňuje proces přepravy a zrychluje předběžné odbavení vašich zásilek. Méně papírování a menší riziko, že se vaše zásilka na celnici opozdí. Funkci ETD je třeba aktivovat v rámci vašeho automatizovaného nástroje přepravy.

Zdarma

FedEx Global Returns nebo FedEx Import Shipping Print Label: Vytvářejte štítky pro zpětné nebo importní zásilky na svém počítači nebo pomocí přepravního systému. Následně štítek vytiskněte a předejte svému zákazníkovi nebo jej odešlete ve formátu PDF e-mailem.

Zdarma

FedEx Global Returns nebo FedEx Import Shipping Email Label: Vytvářejte štítky pro zpětné nebo importní zásilky a umožněte svým zákazníkům elektronicky k nim přistupovat a dle potřeby je upravovat.

32 Kč/zásilka

(1) Dostupnost služeb a doba přepravy se mohou lišit v závislosti na poštovním směrovacím čísle. Informace o dostupnosti služeb a přesné době přepravy ve vaší oblasti získáte od zákaznického servisu.

Deklarant (jiný než deklarant společnosti FedEx Express nebo jí určený) proclí zásilku. FedEx Express vyzvedne zásilku v místě určeném deklarantem zákazníka a doručí ji koncovému příjemci. Místo příjemce spadá pod jiný celní úřad než místo deklaranta.

28 Kč/kg(2) (minimálně 260 Kč)

(1) Dostupnost služeb a doba přepravy se mohou lišit v závislosti na poštovním směrovacím čísle. Informace o dostupnosti služeb a přesné době přepravy ve vaší oblasti získáte od zákaznického servisu.

(2) Za jakýkoli zlomek kilogramu bude účtována stejná cena jako za celý kilogram.

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)

FedEx Priority Alert je specializovaná zpoplatněná služba určená pro zákazníky, kteří vyžadují přesné sledování zásilky a splnění specifických požadavků na doručení. Díky kombinaci speciálního způsobu nakládky, zdokonaleného sledování stavu zásilky a postupů pro obnovení provozu vám služba FPA nabízí naše nejspolehlivější řešení přepravy zásilek. Týká se to mezinárodních a vnitrostátní expresních služeb FedEx.

FedEx International Priority®: 20 Kč/kg(2) (minimálně 517 Kč)
FedEx International Priority® Freight: 8 Kč/kg(2) (minimálně 3,816 Kč)
FedEx (vnitrostátní) Priority Overnight: 20 Kč/kg (minimálně 517 Kč)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)

Služba FedEx Priority Alert+ zahrnuje všechny prvky služby FPA a navíc také možnost aktivních zásahů u zásilek citlivých na teplotu. V rámci služby FPA+ standardně získáte možnost doplnění ledu, gelových obalů a uložení v chladu.

FedEx International Priority: 26 Kč/kg(2) (minimálně 636 Kč)
FedEx International Priority Freight: 11 Kč/kg(2) (minimálně 5,088 Kč)
FedEx (vnitrostátní) Priority Overnight: 26 Kč/kg (minimálně 636 Kč)

On Demand Care(1) (ODC)

On Demand Care je zpoplatněná služba pro nepotravinové položky, která nabízí speciální servis, jako je například doplnění suchého ledu a doplnění/výměna gelových obalů u zásilek citlivých na teplotu za účelem ochrany jejich celistvosti, pokud při jejich přepravě dojde ke zpoždění. Tato služba není dostupná ve všech zemích. Tato služba není garantována a musí být předem objednána přes zákaznický servis. Náš zákaznický servis nejprve musí zásilku vysledovat a posoudit, zda ji v danou chvíli dokážeme vyzvednout.

FedEx International Priority a FedEx International Economy®: 101 Kč/kg(2) (minimálně 2,544 Kč)
FedEx International Priority Freight a FedEx International Economy® Freight: 26 Kč/kg(2) (minimálně 10,195 Kč)

(1) Dostupnost služby a doba přepravy se mohou lišit v závislosti na poštovním směrovacím čísle. Informace o dostupnosti služeb a přesné době přepravy ve vaší oblasti získáte od zákaznického servisu

(2) Za jakýkoli zlomek kilogramu bude účtována stejná cena jako za celý kilogram.

Příjemce může zásilku vyzvednout na provozně FedEx Express, pokud zásilka není určena k doručení na adresu příjemce.

Zdarma

(1) Dostupnost služeb a doba přepravy se mohou lišit v závislosti na poštovním směrovacím čísle. Informace o dostupnosti služeb a přesné době přepravy ve vaší oblasti získáte od zákaznického servisu.

Služba Third Party Consignee umožňuje doručit zásilky koncovým příjemcům bez přiložené obchodní faktury. Jde o službu určenou zákazníkům, kteří nechtějí, aby příjemce znal skutečnou obchodní hodnotu zásilky a informace o odesílateli. FedEx TPC se vztahuje na zásilky FedEx International Priority a FedEx International Priority Freight.

375 Kč/zásilka

(1) Dostupnost služeb a doba přepravy se mohou lišit v závislosti na poštovním směrovacím čísle. Informace o dostupnosti služeb a přesné době přepravy ve vaší oblasti získáte od zákaznického servisu.

FedEx Express nabízí bezproblémové standardní proclení, díky kterému vaše zboží dorazí na místo určení včas. Nabízíme také pestrou škálu specializovaných řešení pro proclení příchozích zásilek, za které se účtuje poplatek navíc (může být započítána příslušná sazba DPH).

Přečtěte si další informace o našich Poplatcích za dodatečné celní služby.

Při objednávce vaší zásilky si můžete zvolit následující možnosti doručení :

Podpis není vyžadován: Společnost FedEx se na dodací adrese pokusí získat podpis. Pokud není zastižen nikdo, kdo by mohl převzetí zásilky potvrdit podpisem, společnost FedEx balík doručí na bezpečné místo bez získání podpisu.

Zdarma

Vyžadován nepřímý podpis: Společnost FedEx získá podpis od některé z osob na doručovací adrese, od souseda nebo správce budovy. Pokud zde není  nikdo, kdo by mohl převzetí zásilky potvrdit podpisem, společnost FedEx se pokusí o opětovné doručení. 

Zdarma. Na zásilky doručované na rezidenční adresy v USA a Kanadě s udanou hodnotou pod 500 USD se vztahuje příplatek 56 Kč/zásilku.

Vyžadován přímý podpis: Společnost FedEx získá podpis výhradně od některé z osob na doručovací adrese. Pokud zde  není nikdo, kdo by mohl převzetí zásilky potvrdit podpisem, společnost FedEx se pokusí o opětovné doručení. 

70 Kč/zásilka. Zdarma pro zásilky do USA a Kanady s udanou hodnotou nad 500 USD.

Vyžadován podpis dospělé osoby: Společnost FedEx získá podpis od jakékoli zletilé osoby na doručovací adrese po předložení platného průkazu totožnosti. Pokud zde není   žádná osoba oprávněná k podpisu, společnost FedEx se pokusí o opětovné doručení. Zletilost závisí na cílové zemi a rozumí se jí plnoletost/dospělost, nikoli věková hranice pro nákup určitých produktů (např. alkoholu). 

87 Kč/zásilka

(1) Všechny možnosti doručení nemusí být nutně dostupné ve všech zemích původu a určení. Další informace získáte v části týkající se možností doručení.

Příplatky*

Náklady na přepravu mohou být ovlivněny jinými dalšími příplatky kvůli povaze zásilky. Všechny příplatky jsou uvedeny bez DPH. 

Služby Express Package:

Příplatek vzniká u každé zásilky obsahující balíček, který:

(Rozměr)

  1. měří více než 121 centimetrů na nejdelší straně;
  2. měří více než 76 centimetrů na druhé nejdelší straně;

Tvar a rozměry zásilky se mohou během přepravy změnit, což může ovlivnit, zda se bude účtován příplatek. Pokud se během přepravy změní rozměry, může společnost FedEx kdykoli upravit výši příplatků.

1125 Kč/zásilka

Služby Express Freight:

Příplatek vzniká u zásilky obsahující jakoukoli nákladní položku, která měří více než 157 centimetrů na nejdelší straně. 

Vyhrazujeme si právo určit další manipulační poplatky za každou nákladní zásilku nebo položku, která během přepravy vyžaduje zvláštní manipulaci.

1375 Kč/zásilka

(1) Příplatek je platný od 20. ledna 2020.

Poplatky se účtují u všech zásilek služby FedEx International Priority® Freight a FedEx International Economy® Freight obsahující alespoň jeden kus, balík nebo paletu, které nelze stohovat. Slovy „nelze stohovat“ je míněn kus, balík či paleta, které nelze vertikálně stohovat bezpečným a zabezpečeným způsobem. Tento poplatek se vztahuje na zásilku jako celek, a to i v případě, že součástí zásilky je několik kusů, které nelze stohovat.

4 293 Kč/zásilka

(1) Příplatek není službou, kterou lze objednat předem, a neposkytuje záruku, že dané zásilky nemusejí být v určité chvíli během přepravy stohované.

Jestliže adresa příjemce na leteckém listu, leteckém náložném listu nebo adresním štítku je neúplná nebo nesprávná, můžeme se pokusit vyhledat správnou adresu a zásilku přesto doručit, přičemž může být naúčtován příplatek. Jestliže nebudeme schopni zásilku doručit, neneseme žádnou odpovědnost za nedodržení předpokládaného data doručení.

U služby FedEx International Broker Select bude příplatek za opravu adresy účtován v případě, že adresa deklaranta na leteckém náložném listu nebo v jiné přepravní dokumentaci bude neúplná nebo nesprávná. Jestliže nebudeme schopni určit správnou adresu ani kontaktovat deklaranta, můžeme se pokusit kontaktovat odesílatele, aby nám správnou adresu objasnil, nebo se s ním dohodnout na vrácení zásilky. Jestliže přesto nebudeme schopni zásilku doručit, neneseme žádnou odpovědnost za nedodržení předpokládaného data doručení.

150 Kč/zásilka

Na vyzvedávané na nebo doručované zásilky ve vzdálených nebo hůře dostupných místech se může vztahovat příplatek za vyzvednutí na vzdáleném místě (OPA) nebo příplatek za doručení do vzdáleného místa (ODA). Informace najdete v seznamu poštovních směrovacích čísel nebo měst, kde se tento příplatek uplatňuje.

Vzdálená oblast vyzvednutí (OPA): 13 Kč/kg(1)(minimálně 575 Kč)

Vzdálená oblast doručení (ODA): 13 Kč/kg(1)(minimálně 575 Kč)

(1) Za jakýkoli zlomek kilogramu bude účtována stejná cena jako za celý kilogram.

Mezinárodní palivový příplatek

FedEx Express používá dynamický palivový příplatek, jehož výše závisí na aktuální ceně leteckého paliva kerosinového typu, a vyhrazuje si právo tento příplatek účtovat.

Palivový příplatek za vnitrostátní přepravu Priority Overnight

FedEx Express používá dynamický palivový příplatek, jehož výše závisí na ceně automobilového paliva v zemích EU.

Aktuální informace o palivovém příplatku najdete v části Palivové příplatky.

Poplatek za nadměrnou velikost se uplatní u každé zásilky obsahující balíčky přesahující délku 243 centimetrů nebo délku a šířku 330 centimetrů (D +2Š + 2V). 

Tvar a rozměry zásilky se mohou během přepravy změnit, což může ovlivnit, zda se bude účtován příplatek. Pokud se během přepravy změní rozměry, může společnost FedEx kdykoli upravit výši příplatků.

1375 Kč/zásilka

(1) Příplatek je platný od 20. ledna 2020.

Příplatek bude účtován u zásilek, které jsou fakturovány třetí straně. Příplatek bude fakturován plátci – třetí straně.(1). Příplatek se účtuje v případě, že číslo účtu odesílatele a fakturační číslo účtu třetí strany nejsou součástí stejné společnosti, jak je vedena u společnosti FedEx.

2,5 % z celkových poplatků za přepravu (Celkové poplatky za přepravu zahrnují náklady na přepravu, příplatky a další poplatky, ale nezahrnují cla, daně a poplatky za doplňkové celní služby.)

(1) Definice zásilky podléhající pravidlům fakturace třetím stranám v Přepravních podmínkách společnosti FedEx Express.

 

 

(*) Poplatky mohou být stanoveny na základě rozměrové hmotnosti. Více informací naleznete v části 5.3 smluvních podmínek společnosti FedEx.

Služby s přidanou hodnotou a příplatky (VASS).
Stáhnout nyní
Drawer Close Button.

Důležité upozornění: Sazby platí v zemi Česká republika od 6. ledna 2020.
Importní sazby platí pro všechny zákazníky. Pro některé zákazníky však může platit cena za export založená na zemi/území původu a převedená do měny místa určení. Další informace o naší nabídce importních služeb vám sdělí zákaznický servis společnosti FedEx.