Technici v laboratoři se dívají na testovací zkumavku

Nebezpečné zboží

Nebezpečné zboží

Vše, co potřebujete vědět o našich službách, které vám umožní
přepravit nebezpečné zboží bezpečně po celé planetě

 

 

 

Vše, co potřebujete vědět o našich službách, které vám umožní
přepravit nebezpečné zboží bezpečně po celé planetě

 

 

 

Co se považuje za nebezpečné zboží?

Nebezpečné zboží jsou věci nebo látky, které mohou představovat riziko pro zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí. Je nutné, aby byly správně zabaleny, opatrně se s nimi manipulovalo a aby byly přepravovány odborníky, kteří zajistí bezpečné doručení do místa určení.

Pokud si nejste jistí, zda je vaše zásilka klasifikována jako nebezpečné zboží, požádejte výrobce nebo dodavatele o Bezpečnostní list (SDS). Pokud je v kapitole 14 zobrazeno nebo zmíněno číslo UN, jedná se o nebezpečné zboží.

Jaké druhy nebezpečného zboží přepravujeme?

Existuje devět tříd nebezpečného zboží a je důležité vědět, jaké produkty do které z nich spadají. Některé zboží, například výbušniny a jedy, je očividně nebezpečné. Jiné vás však může překvapit. Spadají sem například aerosoly, parfémy a většina produktů obsahujících lithiové baterie, například mobilní telefony a notebooky.

Klasifikaci nebezpečného zboží naleznete níže.

Přístupné nebezpečné zboží

Třída 1: Ikona výbušnin

Třída 1: Výbušniny

(například ohňostroje nebo světlice)

Lze přijmout k přepravě pouze na určité trhy a pro určité podtřídy.

Třída 2.1: Ikona hořlavého plynu

Třída 2.1: Hořlavé plyny

(například aerosoly nebo plynové kartuše)

Třída 2.2: Ikona nehořlavého/netoxického plynu

Třída 2.2: Nehořlavé/netoxické plyny

(například stlačený kyslík)

Třída 2.3: Ikona toxického plynu

Třída 2.3: Toxické plyny

(například oxid uhelnatý)
Společností FedEx nepřijímáno 

Třída 3: Ikona hořlavých kapalin

Třída 3: Hořlavé kapaliny

(například rozpouštědla nebo barvy)

Třída 4.1: Ikona hořlavých pevných látek

Třída 4.: Hořlavé pevné látky

(například zápalky)

Třída 4.2: Ikona samozápalných látek

Třída 4.2: Samozápalné látky

(například fosfor)

Třída 4.3: Ikona látek, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavý plyn

Třída 4.3: Látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavý plyn

(například karbid vápenatý)

Třída 5.1: Ikona oxidačních činidel

Třída 5.1: Oxidační činidla

(například hnojivo)

Třída 5.2: Ikona organických peroxidů

Třída 5.2: Organické peroxidy

(například sady na opravu sklolaminátů)

Třída 8: Ikona žíravin

Třída 8: Žíraviny

(například bělidlo nebo čistič odpadů)

Nepřístupné nebezpečné zboží

Třída 6.1: Ikona toxických látek

Třída 6.1: Toxické látky

(například pesticidy)

Třída 6.2: Ikona infekčních látek

Třída 6.2: Infekční látky

(například krevní testy nebo lékařské vzorky)

Lze přijmout k přepravě pouze na určité trhy a za určitých podmínek.

Třída 7: Ikona radioaktivního materiálu

Třída 7: Radioaktivní materiál

(například detektory kouře)
Přijímáno pouze na některých trzích

Třída 9: Ikona jiných nebezpečných látek a komodit – 1
Třída 9: Ikona jiných nebezpečných látek a komodit – 2

Třída 9: Jiné nebezpečné látky a komodity

(například airbagy, magnety, telefony nebo notebooky)


Více než jen přeprava

Kurýr společnosti FedEx prochází nemocniční halou

Jak přepravit nebezpečné zboží

Zjistěte vše, co potřebujte vědět ohledně přípravy a přepravy nebezpečného zboží. 

Žena balí zásilku ve skladu

Proč zasílat nebezpečné zboží se společností FedEx?

Naše špičková zařízení vám umožní přepravit vaše nebezpečné zboží s jistotou.