Kurýr společnosti FedEx prochází nemocniční halou

Jak přepravit nebezpečné zboží

Jak přepravit nebezpečné zboží

Typ nebezpečného zboží, které chcete přepravit, může ovlivnit požadavky na zabalení a přípravu zásilky. Klíčem k úspěšnému doručení je dodržování správných postupů.

 

 

 

Typ nebezpečného zboží, které chcete přepravit, může ovlivnit požadavky na zabalení a přípravu zásilky. Klíčem k úspěšnému doručení je dodržování správných postupů.

 

 

 

Jak přepravit nebezpečné zboží snadno v pěti krocích

Šedá ikona dokumentů

1. Seznámení se směrnicemi

Při přepravě jakékoli zásilky klasifikované jako nebezpečné zboží je nezbytně nutné řídit se správnými směrnicemi.

Směrnice obsahují řadu požadavků, včetně podrobného popisu typů balení, dokumentace a označení. Pravidla se mohou lišit v závislosti na způsobu přepravy. Proto se u svého přepravce informujte, jak bude vaše nebezpečné zboží přepraveno.

Šedá ikona otevřené knihy

2. Zajištění školení

Každý, kdo přepravuje nebezpečné zboží, musí absolvovat požadovaná školení a rozumět všem relevantním směrnicím. Nebo je možné si najmout jinou osobu nebo společnost, která příslušná školení má a která zásilku připraví za vás.

Šedá ikona s vykřičníkem v trojúhelníku

3. Správná klasifikace a celní deklarace zásilky

Odesílatel zodpovídá za zajištění správné klasifikace, deklarace, zabalení a označení nebezpečného zboží i za dodání správné dokumentace pro země/oblasti původu odeslání zboží, tranzitu a místa doručení. Pokud máte pochybnosti ohledně klasifikace vašeho nebezpečného zboží, obraťte se na výrobce nebo dodavatele.

Šedá ikona balíčku FedEx, do kterého padají tečky

4. Řádné zabalení zásilky

Ve většině případů je nutné použít certifikované obaly s neporušenými specifikačními značkami OSN. Tyto značky potvrzují, že obaly byly otestovány a splňují požadavky na přepravu daného nebezpečného zboží. Značky se liší podle klasifikace nebezpečného zboží, a navíc mohou být nutné i další značky. Přečtěte si aktuální směrnice IATA DG a zjistěte, jestli je vaše zásilka potřebuje.

Zákazníci nemohou přepravovat nebezpečné zboží v obalech FedEx Express. Výjimkou jsou následující položky:

  • Biologické látky kategorie B, které lze přepravit v obalech FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Boxes a FedEx TempAssure
  • Lithiové baterie povolené v oddílu II směrnic IATA
Šedá ikona štítku

5. Označení a dokumentace

U většiny zásilek s nebezpečným zbožím jsou potřeba neporušené štítky, které popisují třídu nebezpečnosti a vedlejší rizika. Zákazníci si mohou zakoupit schválené štítky nebo si na webových stránkách organizace IATA zobrazit seznam dalších dodavatelů. Z opakovaně používaných krabic je nutné odstranit všechny staré štítky.

Odesílatel také musí zajistit správnou dokumentaci.

Letecký nákladní list: Letecké nákladní listy pro samolepicí štítky lze automaticky vytvořit na stránkách fedex.com. Pokud potřebujete samolepicí termální štítky, použijte libovolnou verzi nástroje FedEx Ship Manager.

Deklarace odesílatele: Odesílatel musí u většiny zásilek s nebezpečným zbožím dodat vytištěnou deklaraci odesílatele, kde je uvedeno, že zásilka byla zabalena, označena a deklarována v souladu se směrnicemi IATA vztahujícími se k přepravě nebezpečného zboží. Lze to udělat elektronicky. Mohou být vyžadovány kontaktní údaje o poskytovateli informací nepřetržitě dostupného pro případ krizové situace

Celní dokumentace: U každé zásilky, kterou odesíláte z nebo do míst mimo Evropu, je nutné zahrnout celní dokumentaci.

Více než jen přeprava

Technici v laboratoři se dívají na testovací zkumavku

Co je nebezpečné zboží?

Přečtěte si více o nebezpečném zboží a zjistěte, zda se za ně považuje i vaše zásilka.

Žena balí zásilku ve skladu

Proč zasílat nebezpečné zboží se společností FedEx?

Vaše nebezpečné zboží přepravíme bezpečně a s jistotou doručení.