Singapur

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem

Věděli jste o možnosti ušetřit peníze u svých mezinárodních zásilek do a ze Singapuru? Dohoda o volném obchodu (FTA) mezi EU a Singapurem vytváří významné příležitosti pro firmy v obou regionech. Usnadňuje a zlevňuje vývoz i dovoz. Pokud chcete využít bezcelní přístup, stačí jen přidat jednoduché prohlášení k obchodní faktuře.

Zjistěte si, jaké výhody vám dohoda FTA mezi EU a Singapurem může přinést.

Co z toho plyne pro vaše podnikání?

Euro

Úspory na nákladech

Téměř s veškerým zbožím lze obchodovat bezcelně a s menším množstvím netarifních překážek.

Mezinárodní

Lepší přístup

Snazší přístup na singapurský trh může vašemu podnikání přinést nové příležitosti.

Dokument

Jednodušší regulace

Spolupráce společností z EU a Singapuru je nyní jednodušší, například díky sjednocení norem bezpečnosti produktů.

Celní úřad

Jednodušší a modernější celní postupy

Moderní celní procesy umožňují rychlé a snadné odbavení vašeho zboží.

POZNÁMKA: Obchodní dohoda se týká cel, nikoli daní. I nadále je nutné platit všechny daně GST u dovozu do Singapuru a DPH u dovozu do EU.

Jaký z toho mohu mít prospěch?

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem z EU. Stačí k tomu pouze prohlášení. Není třeba žádný formální certifikát. Jednoduše na obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidejte následující prohlášení spolu s detailním popisem zboží, který vyplníte standardně:

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ v EU.

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Podpis vývozce a jméno osoby podepisující toto prohlášení, které musí být jasně uvedeno čitelným písmem)

Prohlášení o původu bude platit po dobu 12 měsíců od data, kdy bylo vytvořeno pro vývoz do Singapuru.

Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak může být celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním zněním prohlášení o původu, které je dostupné ve všech relevantních jazycích. Obsahuje vysvětlivky.

Číslo oprávnění odpovídá vašemu číslu schváleného vývozce. Je vyžadováno u všech zásilek s hodnotou nad 6 000 €.

Jak získat číslo schváleného vývozce?

  • Pokud se chcete stát schváleným vývozcem, obraťte se na váš celní úřad.

  • Pokyny k tomu, jak získat tento status v EU, najdete v této příručce.

Pokud chcete využít snížená nebo nulová cla, musí být dané produkty původem ze Singapuru. Stačí k tomu prohlášení od zasílatele ze Singapuru. Není třeba žádný formální certifikát. Stačí zajistit, aby odesílatel/vývozce na obchodní fakturu (nebo jiný obchodní dokument) přidal následující prohlášení):

Ukázkové prohlášení o původu:

(Období: od ___________ do __________)
 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění______) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky původ v Singapuru.

__________________________________
(Místo a datum)
 

_________________________________
(Podpis vývozce a jméno osoby podepisující toto prohlášení, které musí být jasně uvedeno čitelným písmem)

Prohlášení o původu bude platit po dobu 12 měsíců od data, kdy bylo vytvořeno pro vývoz do EU.

Je nezbytně nutné vyplnit toto prohlášení správně, jinak může být celními úřady odmítnuto. Seznamte se prosím s oficiálním zněním prohlášení o původu, které je dostupné ve všech relevantních jazycích. Obsahuje vysvětlivky.

Číslo oprávnění singapurského vývozce je shodné s číslem entity (Unique Entity Number) jeho společnosti. Úřady Singapuru je přidělují při registraci. Informace o něm je vyžadována u všech zásilek se zvýhodněním na základě původu zboží – bez ohledu na jejich hodnotu.

Jak vám může FedEx pomoci?

Letadlo FedExu

Rychlá mezikontinentální přeprava

Pomůžeme vám plně využít potenciálu vašeho podnikání. Díky naší expresní zásilkové službě můžete přepravovat zboží do a ze Singapuru během pouhých 2 dní*.

práce na notebooku

Snadno použitelné celní aplikace

Naše bezplatné celní aplikace vám usnadní celní odbavení. Díky aplikaci FedEx Electronic Trade Documents můžete odeslat dokumentaci elektronicky, a snížit tak riziko zpoždění na celnici.

*Dostupnost služeb a doba přepravy závisí na typu zásilky, místě odeslání a místě doručení. Úplné znění Přepravních podmínek a podrobné informace o našich službách najdete na stránkách fedex.com.

Nezapomeňte si vždy před přepravou ověřit předpisy a nařízení v zemích odeslání i určení. Další informace najdete v obsahudohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem.