Pakkeleverance

Brexit: Ofte stillede spørgsmål

Brexit: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest almindelige spørgsmål om brexit, hvordan det kan påvirke din virksomhed, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Netværkskapacitet, ruter og transportformer

Vores operationelle team evaluerer løbende vores netværks effektivitet og sammensætning for at sikre, at vi giver kunderne de hurtigst mulige transittider og det højeste serviceniveau. Vi har evalueret på alle alternative muligheder og ruter, og vi sammensætter vores brexit-planer for at afbøde den potentielle indvirkning, hvilket kan indebære brug af alternative indførsels-/udførselssteder.

FedEx og TNT bruger adskillige lufthavne og havne i Storbritannien og Europa, og dette vil fortsat være tilfældet efter brexit, så vi kan sikre, at vi yder den service, vores kunder forventer. Disse kan variere fra dag til dag, alt efter den vare eller service der er valgt af kunden, og de er forskellige baseret på afhentnings- og leveringsadressen.

De aktuelle flyforbindelser ind/ud af Storbritannien foregår i Stansted, East Midlands, Birmingham, Heathrow, Newcastle, Belfast, Edinburgh og Glasgow.

Vores vejdepoter og knudepunkter er strategisk placeret i hele Storbritannien for at sikre, at vi overholder transittider og serviceniveauer for alle områder. Vi opererer ud fra 54 depoter i Storbritannien og knudepunkter i Atherstone, Kingsbury, Lount, Dartford, Preston, Stoke, Milton Keynes og Swindon.

Vores kombinerede netværk og ruter giver ekstra muligheder, herunder luftfragt, med fleksibel kapacitet, der passer til efterspørgslen. Vi vurderer, hvordan vi bedst optimerer vores ruter mod de sandsynlige udfordringer.

FedEx og TNT driver et omfattende og globalt netværk, som omfatter 55.000 ture ad landevej og mere end 700 flyafgange i Europa hver uge. Vi planlægger fortsat at drive vores nuværende netværk efter brexit uanset resultatet og vil blive ved med at vurdere netværket og vores evne til at overholde transittider.

I dag har vi tusindvis af toldmedarbejdere rundt om i verden, der muliggør forsendelser på tværs af ofte komplekse grænser og retsforskrifter hver eneste dag. Med 15 millioner forsendelser dagligt fordelt på 670 fly, 425.000 teammedlemmer og lokal ekspertviden på alle kontinenter har vi den rækkevidde og infrastruktur, der skal til for at håndtere alle dine import- og eksportkrav, både nu og i fremtiden.

FedEx og TNT håndterer og transporterer allerede farligt gods gennem sit netværk i overensstemmelse med de relevante ADR- og IATA-regler og -bestemmelser. Det er internationale regler, som ikke udelukkende er knyttet til EU, og de forbliver derfor gældende for Storbritannien efter brexit.

Fortoldning

Det er stadig til forhandling mellem Storbritannien og EU. Hvis en formel udtrædelsesaftale ikke underskrives, ophører Storbritanniens medlemskab af EU's indre marked og EU's toldunion fra den 31. oktober 2019* kl. 23.00. Dette udfald kaldes et "No Deal"-scenarie.

I dette scenarie vil den frie bevægelighed for varer på tværs af grænserne mellem Storbritannien og EU ophøre. En foreslået overgangsperiode fra marts 2019 til december 2020, der er udarbejdet til at give virksomhederne yderligere tid til at reagere på ændringerne, vil ikke være gældende. Varer, der handles mellem Storbritannien og EU, vil være underkastet de samme krav som varer fra tredjelande under WTO's regler, herunder betaling af told og skat.

Som alle andre virksomheder afventer vi yderligere opdateringer og oplysninger fra den britiske regering og EU-myndighederne. Efterhånden som Brexit-forhandlingerne fortsætter, planlægger FedEx og TNT at være Brexit-klar. Vores Brexit-arbejdsgruppe analyserer mulige konsekvenser og planlægger tiltag for at sikre, at vi kan hjælpe din virksomhed igennem alle ændringer, uanset hvad der er i vente.

Se detaljer om, hvad der kan forventes af et "No Deal"-scenarie, og hvad det vil betyde her (den britiske regerings tekniske meddelelser om forberedelse på et brexit uden aftale) eller her (Europa-Kommissionens forberedelsesbekendtgørelser).

Det afhænger af, hvad aftalen mellem de britiske myndigheder og EU bliver, og det kan være forskelligt, alt efter om der bliver indgået en overgangsaftale, en fremtidig handelsaftale eller ingen aftale ("No Deal"). Se detaljer om, hvad der kan forventes af et "No Deal"-scenarie, og hvad det vil betyde her (den britiske regerings tekniske meddelelser om forberedelse på et brexit uden aftale) eller her (Europa-Kommissionens forberedelsesbekendtgørelser).

FedEx og TNT har tusindvis af toldbehandlingsmedarbejdere over hele verden, der muliggør transport af millioner af varer på tværs af grænserne hver eneste dag. Vi tilrettelægger vores ressourcer og muligheder, så de er brexit-klar.

Et EORI-nummer (Economic Operator Registration & Identification nummer) er et EU-registrerings- og identifikationsnummer for virksomheder, der foretager import eller eksport af varer til eller fra EU. Virksomheder, som tidligere kun har handlet inden for EU, skal have et EORI-nummer for at kunne handle uden for EU, og hvis Storbritannien forlader EU uden at have en aftale på plads.

Ansøgning kan ske via din lokale myndigheds websted. FedEx skal bruge dit britiske EORI-nummer, når vi foretager tolddeklaration på dine vegne.

De britiske told- og skattemyndigheder (HRMC) har påbegyndt indfasningen af et nyt Customs Declaration Service-system (CDS), der skal erstatte det eksisterende Customs Handling of Import and Export Freight-system (CHIEF). Som en vigtig interessent er vi fuldt engageret i CDS-teamet, og vi er klar til at migrere til CDS-systemet i henhold til en aftalt tidsplan. Vi vil holde vores kunder informeret om ændringer, der kan påvirke dem, og i mellemtiden vil vi fortsat understøtte og indberette erklæringer i CHIEF.

FedEx og TNT har i øjeblikket toldlagerfaciliteter på en lang række lokationer. De potentielle ændringer, som brexit måtte medføre, er stadig uklare på nuværende tidspunkt, hvorfor vi fortsætter arbejdet med at blive brexit-klar.

Der er i øjeblikket varer, som er forbudte at sende til og fra de fleste lande. Typisk offentliggøres disse på myndighedernes websteder for de pågældende lande. Desuden kan der være nogle begrænsninger alt efter varetype, mængde og land samt specifikke restriktioner for FedEx. Du kan altid tjekke på fedex.com, om der er yderligere oplysninger.

AEO-status

FedEx Express og TNT har AEO-status. Dette er et internationalt anerkendt kvalitetsmærke, der dækker alle aspekter af international transport af varer og den virksomhed, der driver forsyningskæden – fra overholdelse af told- og skattereglerne, registrering, finansiel solvens, dokumenterede standarder for kompetence og overholdelse af regler samt sikkerhed.

Virksomheder, der har AEO-status, kan drage fordel af, at forsendelser behandles som hastesager gennem toldkontroller, og når toldmyndighederne vælger AEO-forsendelser ud til undersøgelse eller inspektion, modtager de prioritet over ikke-AEO-forsendelser, hvilket får hele forsendelsesprocessen til at køre mere gnidningsløst og effektivt.

Alle, der er involveret i den internationale forsyningskæde, som udfører toldrelaterede aktiviteter i EU, kan søge om AEO-status uanset størrelsen på deres virksomhed. AEO anerkendes i mange lande uden for EU, herunder Kina, Japan og USA, og bliver aktivt støttet og opfordret af WTO.

Moms

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, har den britiske regering i deres "No Deal"-meddelelser oplyst, at de vil indføre udskudt beregning for importmoms på varer, der importeres til Storbritannien. Dette betyder, at britiske momsregistrerede virksomheder, der importerer varer til Storbritannien, vil kunne beregne importmoms ved deres momsafregning i stedet for at betale importmoms, lige så snart eller kort efter det tidspunkt hvor varerne ankommer til den britiske grænse. Dette gælder både for import fra EU og lande uden for EU. Oplysninger om, hvad man kan forvente angående moms for virksomheder i tilfælde af et "No Deal"-scenarie, kan ses her.

Den britiske regering har oplyst, at hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil britiske momsregistrerede virksomheder fortsat kunne sælge varer uden moms til EU-virksomheder, men vil ikke skulle udfylde Europa-Kommissionens salgslister.

Eftersom britiske momsregistrerede virksomheder så ikke skal udfylde salgslister, vil der være ændringer af, hvordan disse salg registreres. De britiske virksomheder, der eksporterer varer til EU-virksomheder, skal opbevare dokumentation for at bevise, at varerne har forladt Storbritannien, for at kunne sælge uden moms. De fleste virksomheder har allerede denne dokumentation i medfør af de nuværende processer for eksport til lande uden for EU. Yderligere ændringer vil blive meddelt af den britiske regering på et senere tidspunkt.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil britiske virksomheder fortsat kunne kræve tilbagebetaling af moms fra EU's medlemsstater, men i fremtiden vil de skulle bruge de eksisterende processer for ikke-EU-virksomheder.

Britiske virksomheder vil ikke længere have adgang til EU's momsrefusionssystem. Processerne for momsrefusion varierer på tværs af EU, og britiske virksomheder vil derfor skulle gøre sig bekendt med processerne i de enkelte lande, hvor de pålægges omkostninger og bagefter ønsker at kræve refusion.

Brexit uden aftale

Ifølge planen forlader Storbritannien EU kl. 23.00 den 31. oktober 2019*. Den britiske regering har som led i ”No Deal”-meddelelserne kommunikeret, at hvis en formel udtrædelsesaftale ikke er underskrevet inden da, ophører alle EU-regler og -bestemmelser med at gælde for Storbritannien. Oplysninger om, hvad der kan forventes, og hvordan man forbereder sig på et No Deal-scenarie, kan findes her (tekniske meddelelser fra den britiske regering om, hvordan man forbereder sig på et brexit uden aftale) eller her (Europa-Kommissionens forberedelsesmeddelelser)

De britiske myndigheder og EU har i deres meddelelser givet udtryk for, at resultatet af et brexit uden aftale vil være, at Storbritanniens handel med EU vil komme til at foregå på WTO's betingelser. Der vil ikke længere være fri bevægelighed for varer mellem Storbritannien og EU, og virksomheder vil derfor skulle anvende de samme told- og afgiftsregler, som hvis der handles med lande uden for EU. Oplysninger herom kan findes i meddelelserne fra den britiske regering her og fra EU her, hvori der står, at virksomheder skal udarbejde import- og eksporterklæringer, revidere deres internationale servicevilkår, så det fremgår, at de er importør eller eksportør, og indhente en import- eller eksportlicens for regulerede varer. Der kan blive indført toldkontroller, og der vil blive pålagt moms og andre afgifter. FedEx skal som transportør af varerne udarbejde ud- eller indførselsdeklarationer.

For at sikre at vi fortsat giver kunderne den bedst mulige service efter brexit, har FedEx og TNT sammensat et team til at overvåge udviklingen og vurdere eventuelle aftaler, som giver os mulighed for at tilpasse os eventuelle ændringer i tide.

Selvom ingen med sikkerhed kan forudsige, hvad der ændrer sig, forbereder vi os på enhver situation og vil fortsat gennemføre konsekvensanalyser på tværs af alle områder af vores virksomhed for at sikre, at vi kan give vores kunder den bedste service, uanset hvor de sender fra eller til.

Forberedelser

Det er svært for virksomhederne at forberede sig på brexit, fordi der er så meget, der stadig er usikkert. Vi mener, at det er vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med vores kunder for at forstå, hvordan især ændringer i forsendelsesmængder eller -flow vil påvirke virksomhederne.

Vores anbefalinger til virksomheder er at træffe følgende foranstaltninger, delt op i 4 hovedområder:

 1. Klargøring før afsendelse
 2. Sæt dig ind i kravene, når det handler om forsendelse og eksport
 3. Ban vejen for en smidig importproces
  • Godkend og definer dine importpræferencer og driftsmodel (selvklarering eller tredjepart)
  • Sørg for at dele lokale toldinstrukser med din leverandør
  • Find flere oplysninger på vores website for FedEx og TNT
 4. Planlæg modtagere
  • Forstå konsekvenserne af told på de modtagne varer.
  • Forstå konsekvenserne af Incoterms
  • Forstå momskravene til varer og de britiske myndigheders forslag til udskudt beregning af moms
  • Forstå opkrævningerne og mekanismerne bag betaling af afgifter og moms
  • Sørg for at indhente de påkrævede tilladelser for international handel

FedEx Global Trade Manager er en omfattende ressource til forenkling af internationale forsendelser til kunder af alle størrelser og erfaringsniveauer. Det webbaserede værktøj, der er tilgængeligt 24 timer i døgnet, hjælper dig med at overholde de internationale dokumentationskrav. Med det gratis værktøj "Find International Documents" (find internationale dokumenter) kan du finde og udskrive import- og eksportdokumentation for mere end 220 lande. Dette værktøj vil lette toldbehandlingen for kunderne. Med værktøjet "Estimate Duties & Taxes" (anslå skatter og afgifter) kan du indtaste forsendelsesoplysninger og beregne de anslåede importafgifter, skatter og andre gebyrer, der kan pålægges din internationale forsendelse.

TNT har bookingsystemer, der er nemme at benytte, og som hjælper med at spare tid på papirarbejdet, undgå manuelle fejl og hjælper dig med at bevare overblikket over dine forsendelser. Du kan sende og tracke forsendelser med fuld synlighed med få klik.

Vores værktøjer:

 • myTNT: Den hurtigste og nemmeste løsning til regelmæssige TNT-forsendelser. Få adgang til dit eget sikre område på vores hjemmeside, hvor du kan håndtere alt på samme sted.
 • Express Connect: Vores portefølje af webintegreringsløsninger, der giver dig mulighed for at integrere TNT's bookingsystem med din hjemmeside og interne forretningsprogrammer.
 • Express Manager: Til virksomheder med mange forsendelser. Express Manager kan integreres med dit eget system. Konsolider dine forsendelser, og spar tid.
 • Express Import: Opnå problemfri import med dette onlinesystem. Få fakturering i din egen valuta og på dit eget sprog.

Irland

Efter brexit vil Nordirland som en del af Det Forenede Kongerige ikke længere være medlem af EU. Republikken Irland vil fortsat være medlem af EU. Det Forenede Kongerige og EU forhandler fortsat om de fremtidige handelsforbindelser mellem Nordirland og Republikken Irland, herunder de såkaldte back-stop-ordninger. Udfaldet er dog ukendt på nuværende tidspunkt. Uanset resultatet af disse forhandlinger vil FedEx og TNT fortsat hjælpe kunder med deres transport- og logistikbehov i Storbritannien, Nordirland, Republikken Irland og andre steder.

* Korrekt på tidspunktet for offentliggørelse, men kan ændre sig.