Folk, der taler

Sådan udfyldes internationale transportdokumenter

Sådan udfyldes internationale transportdokumenter

Sådan udfyldes en handelsfaktura

Handelsfakturaen er det primære dokument, som bruges af de fleste udenlandske toldmyndigheder til importkontrol, værdiansættelse og afgiftsberegning. Download skabelon til at udfylde en handelsfaktura nedenfor.

Følg disse trin for at udfylde handelsfakturaen:
 

1. Fragtbrevsnummer

Indtast FedEx fragtbrevsnummer (forsendelsesnummeret), som er vores primære reference for din forsendelse.

2. Eksportreferencer (dvs. ordrenummer, fakturanummer osv.)

Et fakturanummer er altid påkrævet til toldbehandling

3. Afsender/eksportør

Udfyld navn, adresse, telefonnummer og EORI (Economic Operator Registration & Identification) eller skattenummer for eksportøren

4. Modtager/importør

Udfyld navn, adresse, telefonnummer og EORI eller skattenummer for importøren

5. Importør – hvis forskellig fra modtager

Hvis forsendelsen håndteres af en importør, som ikke er modtageren, skal vedkommendes fulde navn, adresse og telefonnummer udfyldes.

6. Præcis beskrivelse af varerne

Beskrivelsen skal omfatte:

 • Hvad er det?
 • Hvor mange er der?
 • Hvad er det lavet af?
 • Hvad er det beregnet til?
 • Eksempler:
  • To stålfjedre til en træforarbejdningsmaskine
  • 30 sider med juridiske dokumenter
  • Fødevarer – en dåse med ferskner i skiver

7. Produktionsland/-område

Oplys det land/område, hvor hver vare i din forsendelse oprindeligt blev fremstillet eller produceret. Hvis du har flere varer med forskellige produktionslande/-områder, skal du angive hvert produktionsland/-område ud for hver produktbeskrivelse.

8. Værdi pr. enhed

En troværdig toldværdi er påkrævet, også selvom der ikke er nogen handelsværdi for de sendte varer. Hvis du har flere varer med forskellige værdier, skal du angive hver værdi ud for hver produktbeskrivelse.

9. Underskrift

Inden du underskriver erklæringen, skal du sikre, at alle oplysninger stemmer overens med dit fragtbrev. Læg den oprindelige handelsfaktura og to kopier, der alle er underskrevet hver især, i pakken sammen med fragtbrevet.

Sådan udfyldes dit fragtbrev online, og sådan uploades dine tolddokumenter med FedEx Ship Manager® på fedex.com

Log ind på FedEx Ship Manager på fedex.com

 1. Klik på "Indstillinger" over Fakturaoplysninger.
 2. Markér feltet "Aktivér elektroniske handelsdokumenter".
 3. Klik på "Gem ændringer", og så er du færdig!
 1. Afsenderoplysninger

  Sørg for at udfylde din fulde adresse og dit telefonnummer.

  For erhvervsforsendelser ud af EU skal du sørge for at oplyse dit EORI-nummer.

 2. Modtageroplysninger

  Udfyld modtagerens adresseoplysninger og telefonnummer.

  For erhvervsforsendelser ud af EU skal du sørge for at oplyse modtagerens skatte-/EORI-nummer.

 3. Faktureringsoplysninger

  Udfyld oplysninger på betaler for transporten samt told og afgifter

Tolddokumenter, trin 2
 1. Indtast produkt-/vareoplysninger

  For forsendelser, der kræver tolddokumenter, åbnes et nyt vindue, hvor du kan indtaste alle dine vareoplysninger

 2. Vareoplysninger

  For hver enkelt vare i din forsendelse skal du angive:

  • Korrekt beskrivelse af varerne på engelsk
   • Hvad er det?
   • Hvad er det lavet af?
   • Hvor mange/meget er der?
   • Hvad anvendes det til?
  • Toldværdi: En toldværdi er påkrævet, også selvom der ikke er nogen handelsværdi for varerne (nulværdi accepteres ikke)
  • Produktionsland/-område: Hvis du har flere varer med forskellige produktionslande/-områder, skal du angive hvert produktionsland/-område ud for hver produktbeskrivelse
 3. Vælg de tolddokumenter, du vil uploade eller oprette

  • Handelsfaktura
   • Vores anbefaling: Brug din egen handelsfaktura
   • Sørg for, at du har aktiveret elektroniske handelsdokumenter, for at du kan uploade dine dokumenter elektronisk
   • Sørg for, at oplysningerne på handelsfakturaen stemmer overens med oplysningerne på dit fragtbrev
  • Proformafaktura
   • Bruges til forsendelser af gratis varer som f.eks. vareprøver, kataloger eller produkter, som ikke er beregnet til salg
   • Det er dog ikke alle lande/områder, som accepterer proformafakturaer, og vi anbefaler, at du under alle omstændigheder opretter en handelsfaktura
  • Yderligere dokumenter
   • Vedhæft eventuelle andre påkrævede dokumenter for din vare/destination 
Tolddokumenter, trin 3
 1. Udskriv label og dokumenter

  Sidste trin i processen er at bekræfte og udskrive dit fragtbrev

 2. Vedhæftede dokumenter

  Du har mulighed for at se de dokumenter, som er vedhæftet til din forsendelse

 3. Instruktioner, når dokumenterne er udskrevet

  Fold den udskrevne side langs den vandrette linje

  Anbring label i forsendelseslommen, og klæb den fast på din forsendelse

Bemærk: Hvis du ikke har uploadet din handelsfaktura i FedEx Ship Manager®, skal du udskrive tre kopier af din handelsfaktura, underskrive dem og lægge dem ved din forsendelse sammen med dit fragtbrev

Tolddokumenter, trin 4