FedEx Express Europe – Programvilkår og -betingelser for 'Ship More, Save More'

1. Anvendelighed. Programmets "Deltagere" er eksisterende FedEx-kunder, der er inviteret via e-mail til at 'sende mere, spare mere' med FedEx. Ved at fortsætte med at sende med FedEx anses Deltagere for at acceptere disse programvilkår og -betingelser.

2. Varighed. Programmet starter fra den dato, hvor deltageren modtager e-mailinvitationen, og fortsætter efter FedEx' helt eget skøn og indtil yderligere meddelelse. 

3. Tre måneders kampagnerabat.

a. I en periode på tre måneder fra starten af programmet ("Indledende Periode") modtager alle deltagere en 45 % rabat ("Kampagnerabat") på listepriserne for FedEx Express for Kampagneberettigede Forsendelser (defineret nedenfor), uanset deres forsendelsesmængder. Kampagnerabatten gælder for transportomkostninger på Kampagneberettigede Forsendelser og gælder ikke for andre gebyrer, herunder, men ikke begrænset til, brændstoftillæg, told og skatter og andre tillæg.

b. "Kampagneberettigede Forsendelser" betyder import eller eksport (undtaget "Fakturer tredjepart-forsendelser") ved hjælp af tjenesterne FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International Priority Freight (IPF) eller FedEx International Economy Freight (IEF). En Air Waybill er lig med én forsendelse, og en enkelt forsendelse med flere stykker udgør én forsendelse.

c. For at undgå enhver form for tvivl gælder Kampagnerabatten ikke for følgende FedEx-tjenester: FedEx 10kg og 25kg Box, spot-pris, FedEx International Priority Direct Distribution (IPD), FedEx International Economy Direct Distribution (IED) eller FedEx International First (INF).

d. Kampagnerabatten gælder ikke for deltagere, som har udestående ubetalte fakturaer.

4. Volumenrabatniveauer.

a. I slutningen af den Indledende Periode bliver Deltagere berettiget til en "Volumenrabat", afhængigt af deltagerens gennemsnitlige forbrug pr. måned (defineret nedenfor). Volumenrabatten varierer alt efter Deltagerens gennemsnitlige forbrug pr. måned, ifølge de procentuelle rabatbeløb, der er anført i programmets e-mailinvitation til Deltageren.

b. Volumenrabatten gælder for Deltagerens forbrug af transportomkostninger for forsendelser, der er berettiget til Volumenrabat (defineret nedenfor), og gælder ikke for andre gebyrer, herunder, men ikke begrænset til, brændstoftillæg, told og skatter og andre tillæg

c. Volumenrabatten gælder ikke for Deltagere, som har udestående ubetalte fakturaer.

d. FedEx beregner "gennemsnitligt forbrug pr. måned" på følgende måde:

i. For den første måned efter den Indledende Periode beregnes det gennemsnitlige forbrug pr. måned baseret på Deltagerens bruttoforbrug af transportomkostninger under den Indledende Periode; og

ii. derefter beregnes det gennemsnitlige forbrug pr. måned baseret på deltagerens kumulative bruttoforbrug af transportomkostninger fra starten af programmet og op til og inklusive de foregående 12 måneder, på rullende basis.

e. "Forsendelser berettiget til Volumenrabat" betyder import- og eksportforsendelser, der er sendt af Deltageren ved hjælp af tjenesterne International Priority (op til 15 kg) og International Economy (op til 15 kg). Disse tjenester er berettiget til de opnåede niveauer for optjent rabat.

f. Volumenrabatten gælder for listepriser for FedEx Express, der er i kraft på forsendelsesdatoen for forsendelser, der er berettiget til Volumenrabat. Deltagere kan se den Volumenrabat, der gælder for deres forsendelse(r), ved at henvise til deres FedEx-faktura eller henvise til FedEx-prislisteværktøjet, når de er logget på deres FedEx-forsendelseskonto.

5. Generelt

a. Kampagnerabatten og Volumenrabatten gælder kun for berettigede forsendelser, der er sendt fra en hver deltagers enkelte FedEx-forsendelseskonto. Det er ikke tilladt at samle forsendelser fra flere konti, og sådanne samlede forsendelser er ikke berettiget til at modtage Kampagnerabatten eller Volumenrabatten.

b. Kampagnerabatten og Volumenrabatten kan ikke anvendes sammen med andre forsendelsesrabatter eller -tilbud, der leveres af FedEx.

c. Transportvilkårene og -betingelserne for FedEx Express, der er i kraft på forsendelsesdagen, som henvist til i den relevante FedEx Express Air Waybill og udgivet på fedex.com, gælder for forsendelsen. Hvis der forefindes en konflikt mellem transportvilkårene og -betingelserne og disse vilkår og betingelser, er førstnævnte gældende.

d. Hvis der er uoverensstemmelser med hensyn til dette program, er FedEx' beslutning efter helt eget skøn den endelige, i videst mulige omfang tilladt af gældende lovgivning. FedEx er ikke forpligtet til at give deltagerne nogen fordele anført heri, hvis det er i strid med gældende lovgivning eller bestemmelser.

e. FedEx forbeholder sig ret til at ændre, suspendere og/eller ophæve de(n) rabat(ter), der tilbydes via dette program, ændre FedEx Express' listepriser, der er udgivet på fedex.com, og pålægge tillæg (herunder, men ikke begrænset til, brændstoftillæg) på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst årsag uden varsel, i videst mulige omfang tilladt af gældende lov.

f. FedEx forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid og uden varsel, i videst mulige omfang tilladt af gældende lovgivning.