Priser

FedEx-priser

FedEx-priser
Offentliggjorte priser, ekstratjenester og tillæg
Download nu

Tillægstjenester*

Tilpas forsendelserne efter dine behov (eller modtagernes behov) med tillægstjenester. Der kan påløbe yderligere gebyrer. Alle gebyrer er ekskl. moms. 

FedEx' tjenester for farligt gods (DG) gør det muligt at sende farligt gods og materialer, som er underlagt lovpligtige krav, deriblandt som dør-til-dør-levering og fortoldning. Det relevante gebyr afhænger af, hvilken type farligt gods der er tale om:

Tilgængeligt farligt gods (ADG): Pakkens indhold skal være tilgængeligt under transporten af hensyn til sikkerheden.

International – pakke (IP): 532,00 DKK /forsendelse

International – fragt (IPF): 8,70 DKK /kg(3)

Indenrigs (PO): DKK 150/forsendelse

Utilgængeligt farligt gods (IDG): Pakkens indhold behøver ikke at være tilgængeligt under transporten og kan anbringes sammen med det øvrige gods.

International – pakke (IP): 352 DKK/fragt

International – fragt (IPF): 5,20 DKK/kg(3)

Indenrigs (PO): DKK 150/forsendelse

Tøris (DI): Tøris er en farlig vare, der kræver særlig håndtering og er underlagt forenklede lovkrav. Det kan sælges på steder, hvor fuldt regulerede tjenester i forbindelse med farligt gods ikke tilbydes. I tilfælde af at en forsendelse indeholder både tøris og farligt gods, opkræves kun det respektive tillæg for farligt gods.

Pakke (IP): 83 DKK/forsendelse

Fragt (IPF): 1,50 DKK/kg(3)

Indenrigs (PO): 7,00 DKK/forsendelse

Litiumbatterier Sektion II (ELB)
Fire varer er omfattet:

  1. Litium-ion pakket med udstyr (UN 3481 - pakkeinstruks 966).
  2. Litium-ion indeholdt i udstyr (UN 3481 - pakkeinstruks 967).
  3. Litium-metalbatterier pakket med udstyr (FN 3091 – PI 969). 
  4. Litium-metalbatterier pakket med udstyr (FN 3091 – PI 970).

Gratis

I tilfælde af at en forsendelse indeholder tøris eller litiumbatterier under Section II sammen med andet farligt gods, opkræves kun det respektive tillæg for farligt gods (tilgængeligt eller utilgængeligt).

(1) Servicetilgængelighed og transittider kan variere alt efter postnummeret. Kontakt kundeservice for oplysninger om servicetilgængelig og de præcise transittider i dit område.

(2) Få flere oplysninger i FedEx Express' transportbetingelser og afsnittet Farligt gods på fedex.com.

(3) Den fulde pris pr. kilo opkræves for alle deles vægt i kilo.

Diplomatiske forsendelser mellem ambassader og konsulater i samme land/territorie, som leveres med FedEx International Priority-tjenesten. I henhold til Wienerkonventionen fra 1961 er diplomatpost beskyttet med diplomatisk immunitet og må derfor hverken kontrolleres eller forsinkes.

Gratis

(1) Servicetilgængelighed og transittider kan variere alt efter postnummeret. Kontakt kundeservice for oplysninger om servicetilgængelig og de præcise transittider i dit område.

Du kan bruge ETD til at sende din tolddokumentation elektronisk. Dette gør din forsendelsesproces mere strømlinet, og dine forsendelser godkendes hurtigere på forhånd. Brug mindre papir, og undgå risikoen for, at din forsendelse bliver forsinket i tolden. ETD-funktionen skal aktiveres i dit automatiske forsendelsesværktøj.

Gratis

FedEx Globale returer eller FedEx importforsendelsesetiket: Opret retur- eller importforsendelsesetiketter i din online- eller offlineforsendelsesløsning. Udskriv dernæst etiketten, og giv den til din kunde, eller send den som pdf via e-mail.

Gratis

FedEx Globale returer eller e-maillabel til importforsendelser: Opret labels til returnering eller importforsendelse, og giv dine kunder adgang til disse elektronisk, så de kan redigere dem, hvis det bliver nødvendigt.

9,20 DKK/label

(1) Servicetilgængelighed og transittider kan variere alt efter postnummeret. Kontakt kundeservice for oplysninger om servicetilgængelig og de præcise transittider i dit område.

Et gebyr for forsendelser, der godkendes af en mægler (der ikke er FedEx Express eller ikke er udpeget af FedEx Express). FedEx Express afhenter forsendelsen på kundens mæglers adresse og leverer den til den endelige modtager. Forsendelsen til modtagerens adresse sker via et andet kontrolpunkt end mæglerens kontrolpunkt.

DKK 10,40/kg(2) (minimum DKK 73)

(1) Servicetilgængelighed og transittider kan variere alt efter postnummeret. Kontakt kundeservice for oplysninger om servicetilgængelig og de præcise transittider i dit område.

(2) Den fulde pris pr. kilo opkræves for alle deles vægt i kilo.

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)

FedEx Priority Alert er en særlig aftalebaseret tjeneste, som kun kan benyttes ved indgåelse af kontrakt. Den er specifikt til forsendelser, som kræver en høj grad af overblik over forsendelsen samt overholdelse af levering. Ved at kombinere særlig boarding, forbedret sporing af forsendelsens status og driftsmæssige gendannelsesprocedurer sørger FPA for, at du får en 100% pålidelig løsning til din forsendelse. Den gælder for FedEx' internationale og indenrigs eksprestjenester.

FedEx International Priority®: DKK 6,25/kg(2) (minimum 162)

FedEx International Priority® Fragt: DKK 2,10/kg(2) (minimum DKK 1.198)

FedEx (Domestic) Priority Overnight: DKK 6,25/kg (minimum DKK 162)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)

Tjenesten FedEx Priority Alert+ giver de samme fordele som FPA samt proaktive muligheder for handling i forbindelse med temperaturfølsomme forsendelser. Med FDA+ er genopfyldning af is eller gel og køling inkluderet som standard i tjenesten. Den gælder for FedEx' internationale og indenrigs eksprestjenester.

FedEx International Priority: DKK 8,30/kg(2) (minimum DKK 200)

FedEx International Priority Freight: DKK 4,15/kg(2) (minimum DKK 1.597)

FedEx (Domestic) Priority Overnight: DKK 8,30/kg (minimum DKK 200)

On Demand Care(1) (ODC)

On Demand Care er en gebyrbaseret tjeneste for varer, der ikke er fødevarer, og inkluderer interventionstjenester såsom udskiftning af tøris og genklargøring/ombytning af gelpakker, så temperaturfølsomme forsendelser, der er forsinkede under transporten, beskyttes. Denne tjeneste kan ikke benyttes i alle områder. Der stilles ingen garanti, og forsendelsen skal godkendes ved identifikation og bookes via kundeservice.

FedEx International Priority og FedEx International Economy®: DKK 32,25/kg(2) (minimum DKK 799)

FedEx International Priority Freight og FedEx International Economy® Freight: DKK 8,30/kg(2) (minimum DKK 3.201)

(1) Hvilke services der kan bookes og transittider kan variere alt efter postnummeret. Kontakt kundeservice for oplysninger om hvilke services der kan bookes og de præcise transittider i dit område

(2) Den fulde pris pr. kilo opkræves for alle deles vægt i kilo.

Modtageren kan afhente forsendelsen på en FedEx Express-adresse, hvis forsendelsen ikke skal leveres til modtagerens adresse.

Gratis

(1) Hvilke services der kan bookes og transittider kan variere alt efter postnummeret. Ring til kundeservice for at høre mere om hvilke services der kan bookes og præcise transittider i dit område.

Tjenesten Tredjepartsmodtager gør det muligt at levere forsendelser til slutmodtagere uden en vedhæftet handelsfaktura. Denne tjeneste er for kunder, der ikke ønsker at oplyse forsendelsens reelle kommercielle værdi eller oplysninger om speditøren til vedkommendes modtagere. FedEx TPC gælder for forsendelser af typerne FedEx International Priority og FedEx International Priority Freight.

112,50 DKK/forsendelse

(1) Hvilke services der kan bookes og transittider kan variere alt efter postnummeret. Ring til kundeservice for at høre mere om hvilke services der kan bookes og præcise transittider i dit område.

FedEx Express tilbyder en problemfri standard-fortoldningsproces, der sørger for, at dine varer leveres til tiden. Desuden tilbyder vi en række specialiserede løsninger til godkendelse af indgående forsendelser, hvor der opkræves et ekstra gebyr (moms opkræves muligvis også til den gældende sats).

Find flere oplysninger om vores toldgebyrer ved tillægstjenester.

Følgende leveringsmuligheder kan vælges på det tidspunkt, hvor du booker din forsendelse:

Ingen underskrift påkrævet:FedEx vil forsøge at få en underskrift på leveringsadressen. Hvis der ikke er nogen til stede, som kan skrive under, vil FedEx aflevere pakken på et sikkert sted uden at skaffe en underskrift.

Gratis

Indirekte underskrift påkrævet: FedEx vil skaffe en underskrift fra en person på leveringsadressen. Dette kan enten være en nabo eller en vicevært. Hvis der ikke er nogen, der kan skrive under, vil FedEx forsøge at levere pakken igen. 

Gratis. Ved indenrigsforsendelser til USA og Canada med en deklareret værdi på under 500 USD opkræves et forsendelsesgebyr på 15 DKK/forsendelse

Direkte underskrift påkrævet: FedEx vil kun forsøge at skaffe en underskrift fra en person på leveringsadressen. Hvis der ikke er nogen, der kan skrive under, vil FedEx forsøge at levere pakken igen. 

19 DKK/forsendelse. Gratis for forsendelser til USA og Canada med en deklareret værdi på over 500 USD.

Kræver en underskrift fra en voksen: FedEx vil forsøge at skaffe en underskrift fra en myndig person på leveringsadressen mod gyldig legitimation. Hvis der ikke er en kvalificeret person, der kan skrive under, vil FedEx forsøge at levere pakken igen. Myndighedsalderen vil variere efter destinationslandet/-territoriet og afhænger af den lokale myndighedsalder, ikke mindstealderen for køb af bestemte produkter (fx alkohol). 

23,60 DKK/forsendelse

(1) Ikke alle leveringsmuligheder kan benyttes i alle oprindelsesområder eller destinationer. Få flere oplysninger under leveringsmuligheder .

Tillæg*

Transportomkostninger kan medføre opkrævning af tillæg på grundlag af forsendelsens egenskaber. Alle tillæg er eksklusive moms. 

Eksprestjenester for pakker:

Der kan pålægges et tillæg for en forsendelse, der indeholder enhver pakke, som:

(Mål)

  1. måler over 121 centimeter på den længste side
  2. måler over 76 centimeter på den næstlængste side

Pakkens form og mål kan ændre sig under transit, hvilket kan påvirke tillægget på forsendelsen. Hvis målene ændrer sig under transit, kan FedEx til enhver tid foretage passende justeringer af tillægget på forsendelsen.

DKK 340/forsendelse

Eksprestjenester for fragt:

Der pålægges et tillæg for en forsendelse, der indeholder enheder der skal håndteres og som måler mere end 157 centimeter på den længste side. 

Vi forbeholder os ret til at fastsætte et evt. ekstra ekspeditionsgebyr for fragt og enhver fragthåndsteringsenhed, som kræver særlig håndtering under transit.

DKK 410/forsendelse

(1) Tillæg gælder fra 20. januar 2020.

Et tillæg på enhver forsendelse af typen FedEx International Priority® Freight og FedEx International Economy® Freight med mindst én del, sliske eller palle, der ikke kan stables. "Der ikke kan stables" betyder en enhed, sliske eller palle, der ikke kan stables lodret på en forsvarlig måde. Opkræves én gang pr. forsendelse, også selvom flere enheder, der betragtes som dele, der ikke kan stables, er kombineret i en forsendelse.

1.164 DKK/forsendelse

(1)Det fakturerede gebyr repræsenterer ikke en tjeneste, der kan bestilles, og inkluderer ikke nogen garanti fra FedEx i det omfang, hvor de pågældende forsendelser ikke kan stables et eller andet sted i løbet af transporten.

Hvis en modtagers adresse på en Air Bill, Air Waybill eller forsendelseslabel ikke er udførlig eller korrekt, vil vi muligvis forsøge at finde den rigtige adresse og forsøge at levere, og vi vil opkræve et tillæg. Hvis vi ikke kan fuldføre leveringen, er vi ikke ansvarlige for manglende overholdelse af vores leveringsforpligtelse.

For FedEx International Broker Select vil tillægget for adressekorrektion gælde, hvis mæglerens adresse ikke er udførligt eller korrekt angivet på en Air Waybill eller den øvrige forsendelsesdokumentation. Hvis vi ikke er i stand til at se den korrekte adresse eller kontakte mægleren, vil vi forsøge at kontakte afsenderen for at få oplyst den rigtige adresse eller få anvisninger til, hvordan forsendelsen returneres. Hvis vi ikke kan aflevere forsendelsen under disse omstændigheder, er vi ikke ansvarlige for manglende overholdelse af vores leveringsforpligtelse.

62,40 DKK/forsendelse

Ved forsendelser, der afhentes fra eller leveres i yderzoner og mindre tilgængelige adresser, opkræves et tillæg for levering "Uden for afhentningsområde" (OPA) eller "Uden for leveringsområde" (ODA). Få flere oplysninger på listen med postnumre eller byer, hvor dette tillæg opkræves.

Uden for afhentningsområde (OPA): 4,00 DKK/kg(1) (minimum 154,00 DKK)

Uden for leveringsområde (ODA): 4,00 DKK/kg(1) (minimum 154,00 DKK)

(1) Den fulde pris pr. kilo opkræves for alle deles vægt i kilo.

Internationalt brændstoftillæg

FedEx Express opkræver et variabelt brændstoftillæg i henhold til variationerne i prisen på petroleumsbaseret flybrændstof og forbeholder sig retten til at opkræve et brændstoftillæg.

Brændstoftillæg ved indenrigslevering af typen Priority Overnight

FedEx Express opkræver et variabelt brændstoftillæg, som er baseret på oliepriser i forbindelse med brændstof til biler i EU-landet/territoriet.

Gå til brændstoftillæg for at se opdateringer om brændstoftillæg.

Der pålægges et gebyr for overskridelse af dimensioner på forsendelser, der indeholder pakker, som overstiger 243 centimeter i længden eller 330 centimeter i længde og omkreds (L + 2B + 2H). 

Pakkens form og mål kan ændre sig under transit, hvilket kan påvirke tillægget på forsendelsen. Hvis målene ændrer sig under transit, kan FedEx til enhver tid foretage passende justeringer af tillægget på forsendelsen.

DKK 410/forsendelse

(1) Tillæg gælder fra 20. januar 2020.

Der opkræves et tillæg for forsendelser, som faktureres til en tredjepart. Tillægget vil blive opkrævet hos tredjepartsbetaleren(1). Det opkræves, når speditørens kontonummer og tredjepartens faktureringskontonummer ikke er en del af den samme virksomhed. Dette vurderes af FedEx.

2,5% af de samlede forsendelsesomkostninger (samlede forsendelsesomkostninger inkl. transportudgifter, tillæg og yderligere gebyrer; men omfatter ikke told, afgifter og supplerende toldbehandlingstillæg).

(1) Se definitionen på tredjepartsforsendelse i FedEx Express' transportbetingelser.

 

 

(*) Gebyret kan beregnes på grundlag af dimensioneret vægt. Find flere oplysninger under FedEx' vilkår og betingelser under afsnit 5.3.

Ekstratjenester og tillæg (VASS)
Download nu

Vigtig info: Priserne gælder i Danmark fra 6. januar 2020.
Importpriserne gælder for alle kunder. Dog kan der gælde en eksportpris for nogle kunder baseret på oprindelseslandet/-territoriet og omregnet til destinationens valuta. Hvis du ønsker at vide mere om vores importtilbud, bedes du kontakte FedEx kundeservice.