Laboranter undersøger et reagensglas

Farligt gods

Farligt gods

Alt, hvad du behøver vide om vores løsninger,
når du skal sende farligt gods sikkert rundt i verden

 

 

 

Alt, hvad du behøver vide om vores løsninger,
når du skal sende farligt gods sikkert rundt i verden

 

 

 

Hvad betragtes som farligt gods?

Farligt gods er ting eller substanser, som kan udgøre en risiko for sundhed, sikkerhed, materiel eller miljø. Det skal pakkes forsvarligt, håndteres omhyggeligt og sendes med den fornødne ekspertise, så det kan nå sikkert frem til destinationen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forsendelse skal klassificeres som farligt gods, kan du bede producenten eller din leverandør om et sikkerhedsdatablad (SDS). Hvis der står anført et UN-nummer under afsnit 14, er det farligt gods.

Hvilke typer farligt gods sender vi?

Farligt gods er inddelt i 9 klasser, og det er vigtigt at vide, hvilke produkter der hører ind under. Nogle varer som for eksempel sprængstoffer og gift er uden tvivl farlige. Mens andre kan overraske. Aerosoler, parfume og de fleste produkter, der indeholder litiumbatterier – for eksempel mobiltelefoner og laptops – hører også ind under farligt gods.

De enkelte klassificeringer af farligt gods står anført nedenfor.

Tilgængeligt farligt gods

Klasse 1: Ikon for eksplosiver

Klasse 1: Eksplosivt gods

(fx fyrværkeri eller nødblus)

Accepteres kun på visse markeder og for visse underklassifikationer

Klasse 2.1: Ikon for brændbare gasser

Klasse 2.1: Brændbare gasser

(fx aerosolbeholdere og campinggas)

Klasse 2.2.: Ikon for ikke-brændbare gasser/non-toksiske gasser

Klasse 2.2: Ikke-brændbare gasser/non-toksiske gasser

(fx komprimeret oxygen)

Klasse 2.3: Ikon for toksiske gasser

Klasse 2.3: Toksiske gasser

(fx karbonmonoxid)
Modtages ikke af FedEx 

Klasse 3: Ikon for brændbare væsker

Klasse 3: Brændbare væsker

(fx opløsningsmidler eller maling)

Klasse 4.1: Ikon for brandfarlige faste stoffer

Klasse 4.1: Brandfarlige faste stoffer

(fx tændstikker)

Klasse 4.2: Ikon for selvantændelige substanser

Klasse 4.2: Selvantændelige stoffer

(fx fosfor)

Klasse 4.3: Ikon for stoffer, som ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser

Klasse 4.3: Stoffer, som ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser

(fx kalciumkarbid)

Klasse 5.1: Ikon for oxiderende stoffer

Klasse 5.1: Oxiderende stoffer

(fx gødning)

Klasse 5.2: Ikon for organiske peroxider

Klasse 5.2: Organiske peroxider

(fx reparationssæt til glasfiber)

Klasse 8: Ikon for ætsende stoffer

Klasse 8: Ætsende stoffer

(fx blegemiddel og afløbsrens)

Utilgængeligt farligt gods

Klasse 6.1: Ikon for giftige stoffer

Klasse 6.1: Giftige stoffer

(fx pesticider)

Klasse 6.2: Ikon for smittefarlige stoffer

Klasse 6.2: Smittefarlige stoffer

(fx blodprøver og medicinske forsøg)

Accepteres på visse markeder og under visse forhold

Klasse 7: Ikon for radioaktive stoffer

Klasse 7: Radioaktive stoffer

(fx røgalarmer)
Accepteres kun på visse markeder

Klasse 9: Ikon for forskellige farlige stoffer og genstande-1
Klasse 9: Ikon for forskellige farlige stoffer og genstande-2

Klasse 9: Forskellige farlige stoffer og genstande

(fx airbags, magneter, telefoner og laptops)


Mere end forsendelse

FedEx-kurér på en hospitalsgang

Send farligt gods

Alt, hvad du behøver vide om klargøring og forsendelse af farligt gods. 

Kvinde emballerer en vare på et lager

Hvorfor vælge FedEx til dit farlige gods?

Med vores suveræne faciliteter kan du trygt overlade dit farlige gods til os.