FedEx-kurér på en hospitalsgang

Send farligt gods

Send farligt gods

Når du skal sende farligt gods, kan typen være afgørende for, hvordan det skal pakkes og klargøres til forsendelse. Følger du de korrekte procedurer, vil leveringen også gå planmæssigt.

 

 

 

Når du skal sende farligt gods, kan typen være afgørende for, hvordan det skal pakkes og klargøres til forsendelse. Følger du de korrekte procedurer, vil leveringen også gå planmæssigt.

 

 

 

Guide til forsendelse af farligt gods i 5 trin

Ikon af dokumenter i grå

1. Sæt dig ind i reglerne

Det er afgørende at følge reglerne, når du skal sende varer, der klassificeres som farligt gods.

Reglerne indeholder en række krav til bl.a. emballagetype, dokumentation og mærkning. Reglerne kan variere alt efter transportform. Derfor er det vigtigt at spørge transportøren, hvordan dit farlige gods vil blive transporteret.

Ikon af åben bog i grå

2. Sørg for den fornødne oplæring

Alle, der sender farligt gods, skal have modtaget den rette oplæring og forstået de gældende regler. Som alternativ kan der hyres en person eller et firma ind, der har den fornødne viden og uddannelse til at klargøre forsendelsen på dine vegne.

Ikon af pakke med advarselsrekant i grå

3. Korrekt klassificering og deklarering af forsendelsen

Afsender er ansvarlig for, at farligt gods er korrekt klassificeret, deklareret, emballeret og mærket med den rette dokumentation i forhold til oprindelsesland/-territorie, transit- og destinationsland/-territorie. Hvis du er usikker, kan du spørge producenten eller din leverandør, så I kan finde frem til den rette klassificering af dit farlige gods.

Gråt ikon af FedEx Box med prikker, der daler ned i den

4. Omhyggelig emballering af forsendelsen

I de fleste tilfælde er det påkrævet at benytte certificeret emballage med tydelige og synlige UN-specifikationer. Denne mærkning indikerer, at emballagen er testet i forhold til de påkrævede egenskaber ved forsendelse af farligt gods. Mærkningerne er forskellige afhængigt af farligt gods-klassificeringen, og det kan være nødvendigt at benytte flere mærkninger – se gældende IATA FG-klassificeringer, når du skal finde de rette til dine forsendelser.

Kunder kan ikke sende farligt gods pakket i FedEx Express' emballage, bortset fra:

  • Biologiske substanser, Kategori B, som kan sendes i FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box og FedEx TempAssure-emballage.
  • Section II litiumbatterier i henhold til IATA.
Gråt ikon af etiket

5. Sørg for korrekt mærkning og dokumentation

Ved de fleste farligt gods-forsendelser er synlig mærkning påkrævet, som tydeligt angiver fareklasse og underklassificering. Kunder kan købe godkendte etiketter (eller se en liste over andre etiketleverandører) på IATA's hjemmeside under farligt gods. Gamle etiketter på brugte kasser skal fjernes.

Afsender skal samtidig sørge for at have den korrekte dokumentation:

Air Waybill: Automatisk genererede Air Waybills kan oprettes på selvklæbende etiketter via fedex.com og selvklæbende termiske etiketter ved at benytte en version af FedEx Ship Manager.

Afsendererklæring: Afsender skal medsende en udskrevet afsendererklæring inde i pakken for de fleste farligt gods-forsendelser, som garanterer, at de er blevet emballeret, mærket og deklareret i henhold til IATA's regler for farligt gods. Det kan gøres elektronisk og kan indebære, at der skal stilles kontaktoplysninger til en døgnvagt til rådighed ved en eventuel nødsituation.

Tolddokumentation: Alle forsendelser, der sendes til eller fra en ikke-europæisk destination, skal også ledsages af tolddokumentation.

Mere end forsendelse

Laboranter undersøger et reagensglas

Hvad er farligt gods?

Få mere at vide om, hvad farligt gods er, og om din forsendelse hører ind under denne kategori.

Kvinde emballerer en vare på et lager

Hvorfor vælge FedEx til dit farlige gods?

Med vores suveræne faciliteter kan du trygt overlade dit farlige gods til os.