Ένας ιδιοκτήτης καταστήματος λιανικής κρατά μια ετικέτα FedEx και κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή του

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Απολαύστε μια ομαλή διαδικασία εκτελωνισμού.
 

Απολαύστε μια ομαλή διαδικασία εκτελωνισμού.
 

H ηλεκτρονική υποβολή τελωνειακών εγγράφων FedEx Electronic Trade Documents (ETD) είναι μια απλή, δωρεάν λειτουργία που σας επιτρέπει να μεταβιβάζετε ηλεκτρονικά τα τελωνειακά έγγραφα για τις διεθνείς αποστολές σας.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς

Μια γυναίκα κοιτάζει υφάσματα δίπλα από το λάπτοπ της

 

Εξοικονομείτε χρόνο όταν προετοιμάζετε διεθνείς αποστολές

Μεταφορτώνετε τα δικά σας τελωνειακά έγγραφα ή χρησιμοποιείτε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν μέσω της FedEx, ώστε να μη χρειάζεται πια να εκτυπώνετε, να υπογράφετε, να διπλώνετε και να επισυνάπτετε τα έγγραφα συναλλαγών σας σε κάθε αποστολή. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόζετε τα έγγραφά σας, μεταφορτώνοντας την εικόνα του εταιρικού επιστολόχαρτου και υπογραφής.

Ένα αεροσκάφος της FedEx σε ένα κέντρο της FedEx

Ελαχιστοποιείτε τις πιθανότητες για καθυστερήσεις στο τελωνείο

Αν υποβάλλετε τα έγγραφα συναλλαγών σας πριν από την αποστολή σας, επιταχύνετε τις διαδικασίες εκτελωνισμού και ελέγχου των εγγράφων. Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα ή λείπει κάποιο έγγραφο, θα ειδοποιείστε νωρίτερα, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα να σημειωθούν καθυστερήσεις με τις αποστολές σας.

Μια ετικέτα της FedEx σε ένα γραφείο, δίπλα από ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι

 

Εξοικονομείτε χρήματα και μειώνετε το αποτύπωμα άνθρακά σας

Μειώνετε το χαρτί και το μελάνι που καταναλώνετε για τις διεθνείς αποστολές σας. Η ηλεκτρονική υποβολή τελωνειακών εγγράφων εξακολουθεί να είναι χρήσιμη για τις περιπτώσεις αποστολών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που δεν απαιτούνται τελωνειακά έγγραφα, καθώς έτσι απαιτείται η εκτύπωση μόνο μίας ετικέτας αποστολής.

Συχνές ερωτήσεις

Οι αποστολές με τη λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής τελωνειακών εγγράφων ETD δεν γίνονται δεκτές σε όλες τις χώρες και περιοχές.

Αν η χώρα προορισμού ή/και η χώρα αναχώρησης δεν δέχεται/δέχονται τον εκτελωνισμό χωρίς εκτυπωμένα τελωνειακά έγγραφα, η αποστολή σας θα επισημανθεί με την ένδειξη «EWO» (Ηλεκτρονικά έγγραφα με πρωτότυπα -Electronics with Original). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μεταφορτώσετε τα τελωνειακά έγγραφά σας ηλεκτρονικά χωρίς κανένα πρόβλημα, ώστε να επωφεληθείτε από μια γρήγορη διαδικασία ελέγχου από τον εκτελωνιστή, ωστόσο θα πρέπει να επισυνάψετε και τα εκτυπωμένα αντίγραφα των τελωνειακών εγγράφων στην αποστολή σας, ώστε να πληροίτε όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Διαβάστε την ολοκληρωμένη λίστα για να μάθετε τι γίνεται δεκτό στις χώρες και τις περιοχές αναχώρησης ή προορισμού των αποστολών σας.

Η λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής τελωνειακών εγγράφων ETD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές FedEx Express ®, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για αποστολές χωρίς έγγραφα και αποστολές ειδών. Οι αποστολές με επικίνδυνα εμπορεύματα και ξηρό πάγο πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής τελωνειακών εγγράφων ETD είναι διαθέσιμη στο FedEx Ship Manager™ στο fedex.com (στη νέα και την παλιά έκδοση), στο Λογισμικό του FedEx Ship Manager, στις Υπηρεσίες Web της FedEx και στον FedEx Server. Eπισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας με τις Οδηγίες χρήσης του ETD.

Θα πρέπει να μεταφορτώσετε τουλάχιστον το εμπορικό τιμολόγιό σας ή το προτιμολόγιο, εάν χρειάζεται. Μπορείτε να μεταφορτώσετε άλλα τελωνειακά έγγραφα (π.χ. Πιστοποιητικό Καταγωγής, Υπεύθυνη δήλωση κατασκευής, κ.λπ.), ανάλογα με την χώρα αναχώρησης ή προορισμού και τις προϋποθέσεις αποστολής.

Εμπορικό τιμολόγιο

 • Το εμπορικό τιμολόγιο χρησιμοποιείται όταν τα αγαθά αποτελούν μέρος μιας εμπορικής συναλλαγής ή προορίζονται για πώληση, και όταν απαιτείται από τις τελωνειακές αρχές για την κατηγοριοποίηση του εμπορεύματος, ώστε να υπολογιστούν οι σωστοί δασμοί και φόροι.
 • Είναι το πρώτο διεθνές φορτωτικό έγγραφο που πρέπει να συμπληρωθεί, καθώς είναι η βάση για όλα τα άλλα έγγραφα συναλλαγής. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στα άλλα έγγραφα για διεθνείς μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της φορτωτικής ή της ετικέτας αποστολής, πρέπει να αντιστοιχούν με αυτά που υπάρχουν στο εμπορικό τιμολόγιο.
 • Το εμπορικό τιμολόγιο προετοιμάζεται από τον εξαγωγέα και είναι απαραίτητο για τον εισαγωγέα, ως έγγραφο που αποδεικνύει την ιδιοκτησία και καθορίζει την καταβολή των δασμών και των φόρων.
 • Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε εμπορικό τιμολόγιο για τα είδη που υπάγονται σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας και αποστέλλονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εμπορικά τιμολόγια είναι υποχρεωτικά για αποστολές σε χώρες εκτός της ΕΕ.

Προτιμολόγιο

 • Για αποστολές δωρεάν αγαθών, όπως δειγμάτων προϊόντων, δώρων, καταλόγων ή προϊόντων που δεν προορίζονται για πώληση ή δεν απαιτούν ή ζητούν την καταβολή πληρωμής.
 • Ωστόσο, δεν δέχονται όλες οι χώρες/περιοχές προτιμολόγια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτείνουμε τη δημιουργία ενός εμπορικού τιμολογίου.

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά:

 • Έως και 5 έγγραφα ανά αποστολή
 • Έως και 5 MB ανά έγγραφο
 • Μορφές αρχείων που γίνονται δεκτές: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .gif, .bmp, .tif, .png ή .pdf
 • Τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να περιέχουν λιγότερους από 244 χαρακτήρες
 • Μάθετε ποια έγγραφα απαιτούνται για τη διεθνή αποστολή σας, μέσω της λειτουργίας Αναζήτησης εγγράφων για διεθνείς αποστολές στo FedEx Global Trade Manager.
 • Μπορείτε να προετοιμάσετε, να αποθηκεύσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα τελωνειακά έγγραφά σας διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας το Κέντρο προετοιμασίας εγγράφων της FedEx.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και ότι είναι ίδια σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ιδίως όσον αφορά την τιμή και την περιγραφή του αντικειμένου.