Καναδάς

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Καναδά

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Καναδά

Το ξέρατε ότι μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα όταν πραγματοποιείτε διεθνείς αποστολές από ή προς τον Καναδά; Η Συνολική Οικονομική και Eμπορική Ευμφωνία (ΣΟΕΣ) είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τον Καναδά, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του εμπορίου και τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Καταργεί περίπου το 98% όλων των δασμών εισαγωγής για τα εμπορεύματα προέλευσης ΕΕ ή Καναδά — κάνοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ευκολότερες και πιο οικονομικές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε μια απλή δήλωση στο εμπορικό τιμολόγιο. Έχει τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2017 και εκτιμάται ότι, χάρη σε αυτή, οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς εξοικονομούν 590 εκατομμύρια ευρώ σε δασμούς κάθε χρόνο.1

Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη ΣΟΕΣ.

Τι θα κερδίσει η επιχείρησή μου;

Ευρώ

Εξοικονόμηση κόστους

Καταργούνται οι δασμοί σε όλα σχεδόν τα προϊόντα και μειώνονται οι φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα. 

Διεθνής

Βελτιωμένη πρόσβαση

Η ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές του Καναδά και της Ευρώπης μπορεί να σημαίνει νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις. 

Έγγραφο

Απλούστεροι κανονισμοί

Τώρα είναι πιο εύκολο για εταιρείες από την ΕΕ και τον Καναδά να συνεργαστούν. Για παράδειγμα, τα πιστοποιητικά αξιολόγησης συμμόρφωσης και πολλές επαγγελματικές πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται αμοιβαία πλέον.

Τελωνείο

Απλουστευμένες, σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού

Οι σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη αποδέσμευση των εμπορευμάτων σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμφωνία εμπορίου ισχύει για δασμούς, όχι φόρους. Εξακολουθεί να υπάρχει η υποχρέωση καταβολής τυχόν εφαρμοστέου GST/HST για εισαγωγές στον Καναδά και ΦΠΑ για εισαγωγές στην ΕΕ.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ;

Για να ωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι προέλευσης Καναδά ή ΕΕ ("Καναδάς/ΕΕ"). Το μόνο που χρειάζεται είναι μια δήλωση. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Προσθέστε απλά τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό σας (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο), μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων σας, όπως θα κάνατε συνήθως. 

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός άδειας τελωνείου______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης Καναδά/ΕΕ.

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Υπογραφή και όνομα με κεφαλαία)

Σημαντική σημείωση: η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις και είναι διαθέσιμο σε όλες τις σχετικές γλώσσες.  

Για εξαγωγείς από την ΕΕ, ο Αριθμός άδειας τελωνείου είναι ο Αριθμός Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα σας (REX). Απαιτείται για όλες τις αποστολές με αξία άνω των 6.000€.

Πώς θα λάβετε αριθμό REX

  • Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στην εθνική τελωνειακή αρχή σας. Ή συμπληρώστε αυτό το έντυπο και επιστρέψτε το σε αυτή.
     
  • Εάν είστε χρήστης REX για πρώτη φορά, ίσως θέλετε να διαβάσετε το Έγγραφο οδηγιών REX.
     
  • Μόλις λάβετε τον Αριθμό Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα σας, μπορείτε να τον προσθέσετε στα εμπορικά τιμολόγια των αποστολών προς Καναδά με αξία άνω των 6.000€.

Για να ωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι προέλευσης Καναδά ή ΕΕ ("Καναδάς/ΕΕ"). Το μόνο που χρειάζεται είναι μια απλή δήλωση από τον αποστολέα στον Καναδά. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Απλά βεβαιωθείτε ότι θα προσθέσει τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό του (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο): 

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός άδειας τελωνείου ______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης Καναδά/ΕΕ. 

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Υπογραφή και όνομα με κεφαλαία)

Σημαντική σημείωση: η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις και είναι διαθέσιμο σε όλες τις σχετικές γλώσσες.  

Για Καναδούς εξαγωγείς, ο Αριθμός άδειας τελωνείου είναι ο Αριθμός Μητρώου Επιχείρησης της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων του Καναδά.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η FedEx;

*Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και οι χρόνοι διαμετακόμισης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο αποστολής, την προέλευση και τον προορισμό. Ισχύουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις της FedEx

Συμβουλευτείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας από και προς την οποία προγραμματίζετε αποστολές, πριν προχωρήσετε στην πραγματοποίησή τους. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερες πληροφορίες.