Ιαπωνία

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Ιαπωνίας

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Ιαπωνίας

Το ξέρατε ότι μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα όταν πραγματοποιείτε διεθνείς αποστολές από ή προς την Ιαπωνία; Η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ - Ιαπωνίας (EPA) δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και στις δύο περιοχές, καταργώντας τους δασμούς για όλα σχεδόν τα προϊόντα από την ΕΕ ή την Ιαπωνία, κάνοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ευκολότερες και πιο οικονομικές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε μια απλή δήλωση στο εμπορικό τιμολόγιο. Έχει τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2019 και εκτιμάται ότι, χάρη σε αυτή, οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς θα εξοικονομήσουν έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε δασμούς κάθε χρόνο.1

Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την EPA μεταξύ ΕΕ - Ιαπωνίας.

Τι θα κερδίσει η επιχείρησή μου;

Ευρώ

Εξοικονόμηση κόστους

Καταργούνται οι δασμοί σε όλα σχεδόν τα προϊόντα και μειώνονται οι φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα. 

Διεθνής

Βελτιωμένη πρόσβαση

Η ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές της Ιαπωνίας μπορεί να σημαίνει νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις.

Έγγραφο

Απλούστεροι κανονισμοί

Τώρα είναι πιο εύκολο για εταιρείες από την ΕΕ και την Ιαπωνία να συνεργαστούν, για παράδειγμα, με την ευθυγράμμιση των προτύπων ασφαλείας των προϊόντων.

Τελωνείο

Απλουστευμένες, σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού

Οι σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη αποδέσμευση των εμπορευμάτων σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμφωνία εμπορίου ισχύει για δασμούς, όχι φόρους. Εξακολουθεί να υπάρχει η υποχρέωση καταβολής τυχόν εφαρμοστέων φόρων κατανάλωσης για εισαγωγές στην Ιαπωνία και ΦΠΑ για εισαγωγές στην ΕΕ.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ;

Για να επωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι "προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης". Το μόνο που χρειάζεται είναι μια δήλωση. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Προσθέστε απλά τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό σας (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο), μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων σας, όπως θα κάνατε συνήθως: 

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός μητρώου εξαγωγέα ______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

__________________________________
(Χρησιμοποιούμενα κριτήρια προέλευσης)

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Όνομα του εξαγωγέα με κεφαλαία)

Σημαντική σημείωση: η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις και είναι διαθέσιμο σε όλες τις σχετικές γλώσσες. 

Ο Αριθμός μητρώου εξαγωγέα είναι ο Αριθμός Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα σας (REX). Απαιτείται για όλες τις αποστολές με αξία άνω των 6.000€. 

Πώς θα λάβετε αριθμό REX

  • Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στην εθνική τελωνειακή αρχή σας.
     
  • Εάν είστε χρήστης REX για πρώτη φορά, ίσως θέλετε να διαβάσετε το Έγγραφο οδηγιών REX.
     
  • Μόλις λάβετε τον Αριθμό Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα σας, μπορείτε να τον προσθέσετε στα εμπορικά τιμολόγια των αποστολών προς Ιαπωνία με αξία άνω των 6,000€. 

Για να επωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι "προέλευσης Ιαπωνίας". Το μόνο που χρειάζεται είναι μια δήλωση από τον αποστολέα στην Ιαπωνία. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Απλά βεβαιωθείτε ότι θα προσθέσει τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό του (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο):

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός μητρώου εξαγωγέα ______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης Ιαπωνίας.

__________________________________
(Χρησιμοποιούμενα κριτήρια προέλευσης)

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)

_________________________________
(Όνομα του εξαγωγέα με κεφαλαία)

Σημαντική σημείωση: η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις και είναι διαθέσιμο σε όλες τις σχετικές γλώσσες.  

Για εξαγωγείς από την Ιαπωνία, ο Αριθμός μητρώου εξαγωγέα είναι ο Αριθμός μητρώου της εταιρείας στην Ιαπωνία. Απαιτείται για όλες τις αποστολές με αξία άνω των 6.000€.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η FedEx;

*Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και οι χρόνοι διαμετακόμισης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο αποστολής, την προέλευση και τον προορισμό. Ισχύουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις της FedEx

Συμβουλευτείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας από και προς την οποία προγραμματίζετε αποστολές, πριν προχωρήσετε στην πραγματοποίησή τους. Ανατρέξτε στην Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ - Ιαπωνίας για περισσότερες πληροφορίες.