Σιγκαπούρη

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Σιγκαπούρης

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Σιγκαπούρης

Το ξέρατε ότι μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα όταν πραγματοποιείτε διεθνείς αποστολές από ή προς τη Σιγκαπούρη; Η Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (FTA) ΕΕ-Σιγκαπούρης δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και στις δύο περιοχές, καθιστώντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ευκολότερες και φθηνότερες. Το μόνο που χρειάζεται για να επωφεληθείτε από την αφορολόγητη πρόσβαση είναι η προσθήκη μιας απλής δήλωσης στο εμπορικό τιμολόγιο.

Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την FTA μεταξύ ΕΕ-Σιγκαπούρης.

Τι θα κερδίσει η επιχείρησή σας;

Ευρώ

Εξοικονόμηση κόστους

Όλα σχεδόν τα εμπορεύματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αφορολόγητου εμπορίου και οι φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα να μειώνονται.

Διεθνής

Βελτιωμένη πρόσβαση

Η ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές της Σιγκαπούρης μπορεί να σημαίνει νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας.

Έγγραφο

Απλούστεροι κανονισμοί

Τώρα είναι πιο εύκολο για εταιρείες από την ΕΕ και τη Σιγκαπούρη να συνεργαστούν, για παράδειγμα, με την ευθυγράμμιση των προτύπων ασφαλείας των προϊόντων.

Τελωνείο

Απλουστευμένες, σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού

Οι σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη αποδέσμευση των εμπορευμάτων σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμφωνία εμπορίου ισχύει για δασμούς, όχι φόρους. Εξακολουθεί να υπάρχει η υποχρέωση καταβολής τυχόν εφαρμοστέου GST για εισαγωγές στη Σιγκαπούρη και ΦΠΑ για εισαγωγές στην ΕΕ.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ;

Για να επωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι "προέλευσης ΕΕ". Το μόνο που χρειάζεται είναι μια δήλωση. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Προσθέστε τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό σας (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο), μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων σας, όπως θα κάνατε συνήθως:

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός άδειας τελωνείου ή αρμόδιας κυβερνητικής αρχής ______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης ΕΕ.

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Η υπογραφή του εξαγωγέα, εκτός από το όνομα του ατόμου που υπογράφει τη δήλωση, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς)

Οι δηλώσεις προέλευσης θα είναι έγκυρες για 12 μήνες από την ημερομηνία δημιουργίας τους για εξαγωγές στη Σιγκαπούρη.

Η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις και είναι διαθέσιμο σε όλες τις σχετικές γλώσσες.

Ο Αριθμός άδειας τελωνείου ή αρμόδιας κυβερνητικής αρχής είναι ο Αριθμός Εγκεκριμένου Εξαγωγέα σας. Απαιτείται για όλες τις αποστολές με αξία άνω των 6.000€.

Πώς θα λάβετε Αριθμό Εγκεκριμένου Εξαγωγέα

  • Για να γίνετε Εγκεκριμένος Εξαγωγέας, επικοινωνήστε με την εθνική τελωνειακή αρχή σας.
     
  • Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτής της ιδιότητας στην ΕΕ, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό.

Για να επωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι "προέλευσης Σιγκαπούρης". Το μόνο που χρειάζεται είναι μια δήλωση από τον αποστολέα στη Σιγκαπούρη. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Απλά βεβαιωθείτε ότι θα προσθέσει τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό του (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο):

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός άδειας τελωνείου ή αρμόδιας κυβερνητικής αρχής ______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης Σιγκαπούρης.

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Η υπογραφή του εξαγωγέα, εκτός από το όνομα του ατόμου που υπογράφει τη δήλωση, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς)

Οι δηλώσεις προέλευσης θα είναι έγκυρες για 12 μήνες από την ημερομηνία δημιουργίας τους για εξαγωγές στην ΕΕ.

Η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις και είναι διαθέσιμο σε όλες τις σχετικές γλώσσες.

Για τους εξαγωγείς από Σιγκαπούρη, ο Αριθμός άδειας τελωνείου ή αρμόδιας κυβερνητικής αρχής είναι ο Μοναδικός αριθμός οντότητας της εταιρείας. Παρέχεται κατά την εγγραφή στις αρχές της Σιγκαπούρης και απαιτείται για όλες τις αποστολές που απαιτούν προτιμησιακή προέλευση, ανεξαρτήτως αξίας.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η FedEx;

* Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και οι χρόνοι διαμετακόμισης που αναφέρονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο αποστολής, την προέλευση και τον προορισμό. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις – επισκεφθείτε το fedex.com για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Συμβουλευτείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας από και προς την οποία προγραμματίζετε αποστολές, πριν προχωρήσετε στην πραγματοποίησή τους. Ανατρέξτε στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Σιγκαπούρης για περισσότερες πληροφορίες.