Νότια Κορέα

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Νότιας Κορέας

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Νότιας Κορέας

Το ξέρατε ότι μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα όταν πραγματοποιείτε διεθνείς αποστολές από ή προς τη Νότια Κορέα;

Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ - Νότιας Κορέας (FTA) καταργεί σχεδόν το 99% όλων των δασμών εισαγωγής για τα εμπορεύματα προέλευσης ΕΕ ή Νότιας Κορέας1— κάνοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ευκολότερες και πιο οικονομικές. Βρίσκεται σε ισχύ από το 2011 και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε μια απλή δήλωση στο εμπορικό τιμολόγιο. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Νότια Κορέα έχουν αυξηθεί κατά 77% από το 2010-2018, με τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται την αδασμολόγητη πρόσβαση στην επικερδή αγορά της Νότιας Κορέας.2

Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την FTA μεταξύ ΕΕ - Νότιας Κορέας.

Τι θα κερδίσει η επιχείρησή μου;

Ευρώ

Εξοικονόμηση κόστους

Καταργούνται οι δασμοί σε όλα σχεδόν τα προϊόντα και μειώνονται οι φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα. 

Διεθνής

Βελτιωμένη πρόσβαση

Η ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές της Νότιας Κορέας μπορεί να σημαίνει νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις.

Έγγραφο

Απλούστεροι κανονισμοί

Τώρα είναι πιο εύκολο για εταιρείες από την ΕΕ και τη Νότια Κορέα να συνεργαστούν. 

Τελωνείο

Απλουστευμένες, σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού

Οι σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη αποδέσμευση των εμπορευμάτων σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμφωνία εμπορίου ισχύει για δασμούς, όχι φόρους. Εξακολουθεί να υπάρχει η υποχρέωση καταβολής τυχόν εφαρμοστέου ΦΠΑ για εισαγωγές στην ΕΕ ή τη Νότια Κορέα.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ;

Για να επωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι "προέλευσης ΕΕ". Το μόνο που χρειάζεται είναι μια δήλωση. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Προσθέστε απλά τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό σας (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο), μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων σας, όπως θα κάνατε συνήθως:

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός άδειας τελωνείου______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης ΕΕ.

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Η υπογραφή του εξαγωγέα, εκτός από το όνομα του ατόμου που υπογράφει τη δήλωση, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς)

Σημαντική σημείωση: η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο ορίζεται στο παράρτημα III της επίσημης συμφωνίας. Το κείμενο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις και είναι διαθέσιμο σε όλες τις σχετικές γλώσσες. 

Ο Αριθμός άδειας τελωνείου είναι ο Αριθμός Εγκεκριμένου Εξαγωγέα σας. Απαιτείται για όλες τις αποστολές με αξία άνω των 6.000€.

Πώς θα λάβετε Αριθμό Εγκεκριμένου Εξαγωγέα

  • Για να γίνετε Εγκεκριμένος Εξαγωγέας, επικοινωνήστε με την εθνική τελωνειακή αρχή σας.
     
  • Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτής της ιδιότητας στην ΕΕ, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό.

Για να ωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι "προέλευσης Νότιας Κορέας". Το μόνο που χρειάζεται είναι μια απλή δήλωση από τον αποστολέα. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Απλά βεβαιωθείτε ότι θα προσθέσει τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό του (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο): 

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός άδεια τελωνείου ______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης Νότιας Κορέας.

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Η υπογραφή του εξαγωγέα, εκτός από το όνομα του ατόμου που υπογράφει τη δήλωση, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς)

Σημαντική σημείωση: η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα III της επίσημης συμφωνίας. Το κείμενο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις και είναι διαθέσιμο σε όλες τις σχετικές γλώσσες. 

Ο Αριθμός άδειας τελωνείου είναι ο Αριθμός Εγκεκριμένου Εξαγωγέα της εταιρείας σας. Απαιτείται για όλες τις αποστολές με αξία άνω των 6.000€.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η FedEx;

*Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και οι χρόνοι διαμετακόμισης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο αποστολής, την προέλευση και τον προορισμό. Ισχύουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις της FedEx

Συμβουλευτείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας από και προς την οποία προγραμματίζετε αποστολές, πριν προχωρήσετε στην πραγματοποίησή τους. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερες πληροφορίες.