Βιετνάμ

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Βιετνάμ

Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ – Βιετνάμ

 

 

 

 

 

 

Το ξέρατε ότι μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα όταν πραγματοποιείτε διεθνείς αποστολές από ή προς το Βιετνάμ; Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Βιετνάμ (EVFTA) δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και στις δύο περιοχές, καταργώντας τους δασμούς σε όλα σχεδόν τα προϊόντα προέλευσης ΕΕ ή Βιετνάμ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε μια απλή δήλωση στο εμπορικό τιμολόγιο.

Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την FTA μεταξύ ΕΕ-Βιετνάμ.

Τι θα κερδίσει η επιχείρησή σας;

Ευρώ

Εξοικονόμηση κόστους

Οι δασμοί σε όλα σχεδόν τα προϊόντα καταργούνται είτε άμεσα είτε σταδιακά και μειώνονται οι φραγμοί μη δασμολογικού χαρακτήρα.

Διεθνής

Βελτιωμένη πρόσβαση

Η ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές του Βιετνάμ μπορεί να σημαίνει νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας.

Έγγραφο

Απλούστεροι κανονισμοί

Τώρα είναι πιο εύκολο για εταιρείες από την ΕΕ και το Βιετνάμ να συνεργαστούν, για παράδειγμα, με την ευθυγράμμιση των προτύπων ασφαλείας των προϊόντων.

Τελωνείο

Απλουστευμένες, σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού

Οι σύγχρονες διαδικασίες εκτελωνισμού επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη αποδέσμευση των εμπορευμάτων σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμφωνία εμπορίου ισχύει για δασμούς, όχι φόρους. Εξακολουθεί να υπάρχει η υποχρέωση καταβολής τυχόν εφαρμοστέου ΦΠΑ για εισαγωγές στο Βιετνάμ ή στην ΕΕ.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ;

Για να επωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι "προέλευσης ΕΕ". Το μόνο που χρειάζεται είναι μια δήλωση. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Προσθέστε απλά τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό σας (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο), μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων σας, όπως θα κάνατε συνήθως:

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός άδειας τελωνείου ______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης ΕΕ.

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Η υπογραφή του εξαγωγέα, εκτός από το όνομα του ατόμου που υπογράφει τη δήλωση, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς)

Οι δηλώσεις προέλευσης θα είναι έγκυρες για 12 μήνες από την ημερομηνία δημιουργίας τους για εξαγωγές στο Βιετνάμ.

Η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις και είναι διαθέσιμο σε όλες τις σχετικές γλώσσες.

Ο Αριθμός άδειας τελωνείου είναι ο Αριθμός Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα σας (REX). Απαιτείται για όλες τις αποστολές με αξία άνω των 6.000 €.

Πώς θα λάβετε αριθμό REX

  • Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στην εθνική τελωνειακή αρχή σας.
  • Εάν είστε χρήστης REX για πρώτη φορά, ίσως θέλετε να διαβάσετε το Έγγραφο οδηγιών REX.

  • Μόλις λάβετε τον Αριθμό Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα σας, μπορείτε να τον προσθέσετε στα εμπορικά τιμολόγια των αποστολών προς Βιετνάμ με αξία άνω των 6.000 €.

Εμπορεύματα αξίας 6.000 € ή κατώτερης

Για να επωφεληθείτε από τους μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς, τα προϊόντα πρέπει να είναι "προέλευσης Βιετνάμ". Για εμπορεύματα αξίας 6.000 € ή μικρότερης, το μόνο που χρειάζεται είναι μια δήλωση από τον αποστολέα στο Βιετνάμ. Δεν απαιτείται κανένα επίσημο πιστοποιητικό. Απλά βεβαιωθείτε ότι θα προσθέσει τα παρακάτω στο εμπορικό τιμολόγιό του (ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό έγγραφο):

Υπόδειγμα Δήλωσης Προέλευσης:

(Περίοδος: από___________ έως __________)
 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (Αριθμός άδειας τελωνείου ______) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής προέλευσης Βιετνάμ.

__________________________________
(Τόπος και ημερομηνία)
 

_________________________________
(Η υπογραφή του εξαγωγέα, εκτός από το όνομα του ατόμου που υπογράφει τη δήλωση, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς)

Οι δηλώσεις προέλευσης θα είναι έγκυρες για 12 μήνες από την ημερομηνία δημιουργίας τους για εξαγωγές στην ΕΕ.

Η δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί σωστά, αλλιώς ενδέχεται να απορριφθεί από το τελωνείο. Συμβουλευτείτε το επίσημο κείμενο της δήλωσης προέλευσης, το οποίο συνοδεύεται από επεξηγηματικές σημειώσεις και είναι διαθέσιμο σε όλες τις σχετικές γλώσσες.

Για Βιετναμέζους εξαγωγείς που εξάγουν εμπορεύματα αξίας κάτω των 6.000 €, ο παρεχόμενος χώρος για τον Αριθμό άδειας τελωνείου μπορεί να παραμείνει κενός.

Εμπορεύματα αξίας άνω των 6.000 €

Για αποστολές από Βιετνάμ που υπερβαίνουν τα 6.000 € απαιτείται δήλωση προέλευσης που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του Βιετνάμ.

Τρόπος λήψης ενός πιστοποιητικού προέλευσης

  • Για να λάβετε ένα πιστοποιητικό προέλευσης, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου ή με το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο του Βιετνάμ.

  • Τα δείγματα και οι απαιτήσεις για το πιστοποιητικό προέλευσης ορίζονται στο Παράρτημα VII του Πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η FedEx;

* Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και οι χρόνοι διαμετακόμισης που αναφέρονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο αποστολής, την προέλευση και τον προορισμό. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις – επισκεφθείτε το fedex.com για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Συμβουλευτείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας από και προς την οποία προγραμματίζετε αποστολές, πριν προχωρήσετε στην πραγματοποίησή τους. Ανατρέξτε στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Βιετνάμ για περισσότερες πληροφορίες.