φορητός υπολογιστής

Αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον ΦΠΑ

Αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον ΦΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικές αλλαγές στους κανόνες του ΦΠΑ, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικές αλλαγές στους κανόνες του ΦΠΑ, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2021

Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές;

Όλες οι επιχειρήσεις επηρεάζονται, αλλά οι αλλαγές επηρεάζουν κυρίως τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε πελάτες (B2C) και τις διαδικτυακές αγορές (marketplaces), συμπεριλαμβανομένων όσων εδρεύουν εντός της ΕΕ και όσων εδρεύουν εκτός της ΕΕ και οι οποίες πωλούν σε πελάτες στην ΕΕ.*

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε απλούστερες διαδικασίες και λιγότερες διοικητικές εργασίες. Θα μπορούσαν επίσης να υπάρξουν ευρύτερες συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιήστε επιχειρηματικά εντός της ΕΕ.

Οι τρεις σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής:


Εικονίδιο λίρας

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη εισαγάγει αλλαγές στους κανόνες του σχετικά με τον ΦΠΑ από τον Ιανουάριο του 2021, μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές αυτές, πραγματοποιήστε λήψη του συνοπτικού οδηγού μας


1. Αφαίρεση της εξαίρεσης του ΦΠΑ εισαγωγής 22 €

Τι σημαίνει αυτό;

Από την 1η Ιουλίου 2021, ο ΦΠΑ χρεώνεται σε όλα τα εμπορικά αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως αξίας. Για αποστολές με αξία 150 € ή μικρότερη, ο ΦΠΑ μπορεί να χρεωθεί τη στιγμή της πώλησης, χρησιμοποιώντας τη νέα μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (Import One-Stop Shop, IOSS) ή μπορεί να εισπραχθεί από τον τελικό πελάτη μέσω του διασαφιστή (FedEx).

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών τα οποία βρίσκονται εκτός της ΕΕ σε πελάτες εντός της ΕΕ, μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τη μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (IOSS). Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (Import One-Stop Shop - IOSS), δείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή μου;

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πωλούν εμπορεύματα από κράτη μέλη εντός της ΕΕ δεν επηρεάζονται από την κατάργηση του ορίου χαμηλής αξίας των 22 €. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πωλούν εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ δεν μπορούν πλέον να εισάγουν αποστολές αξίας χαμηλότερης των 22 € χωρίς ΦΠΑ.

Εικονίδιο ιδέας

Πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη;

Σενάριο

Μια online επιχείρηση στη Γερμανία πουλάει ένα ζευγάρι κάλτσες αξίας 10 € σε έναν πελάτη εντός ΕΕ που βρίσκεται επίσης στη Γερμανία. Αυτό το ζευγάρι κάλτσες αποστέλλεται στον καταναλωτή από την Κίνα.

Πριν από την 1η Ιουλίου 2021

Η αποστολή μπορεί να εισαχθεί στην ΕΕ χωρίς ΦΠΑ, καθώς η συνολική αξία των εμπορευμάτων είναι μικρότερη από 22 €.

Μετά την 1η Ιουλίου 2021

Όλες οι αποστολές επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ανεξαρτήτως αξίας. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται βάσει της τιμής που καθορίζεται στη χώρα διαμονής του αγοραστή.


Εικονίδιο πληροφοριών

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πωλούν αγαθά σε καταναλωτές της ΕΕ, τα οποία αποστέλλονται από τοποθεσία εκτός ΕΕ (σε αποστολές έως 150 €), έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν προαιρετικά τη θυρίδα IOSS. Με αυτόν τον τρόπο, οι πωλητές μπορούν να χρεώνουν τον ΦΠΑ στο σημείο πώλησης και να τον καταβάλλουν απευθείας στις αρχές. Έτσι, η διαδικασία γίνεται πιο απλή και πιο διάφανη για τον καταναλωτή, και υποστηρίζεται η διασφάλιση αποτελεσματικών διαδικασιών εκτελωνισμού. Αν δεν χρησιμοποιείται IOSS, η FedEx θα εισπράξει τον ΦΠΑ από τον πελάτη πριν από την παράδοση και θα τον καταβάλει στις αρχές.

Για να επωφεληθείτε, από την 1η Ιουλίου 2021, θα πρέπει να εκδώσετε αριθμό IOSS σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, και να συμπεριλάβετε τον αριθμό IOSS όταν προγραμματίσετε την αποστολή σας μέσω του εργαλείου online προγραμματισμού αποστολών, για αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου B2C που πληρούν τις προϋποθέσεις. Πρόκειται για τις αποστολές που αποστέλλονται από τοποθεσίες εκτός ΕΕ απευθείας σε πελάτες εντός ΕΕ, με αξία έως και 150 € (και που δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης).

Η FedEx/TNT στη συνέχεια, θα προσκομίσει τον αριθμό αυτό στο τελωνείο, μέσω της δήλωσης τελωνείου.

Αν πωλείτε αγαθά (με προέλευση αποστολής εκτός της ΕΕ) μέσω ενός χώρου αγοράς και ο χώρος αγοράς διαθέτει IOSS, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό IOSS της αγοράς και να τον προσκομίσετε στον αρμόδιο υποβολής της δήλωσης τελωνείου (στη FedEx).

Αν χρησιμοποιείτε μία από τις πλατφόρμες αυτοματοποιημένης αποστολής, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό IOSS, κατά τον προγραμματισμό της αποστολής σας. Σημειώστε ότι χρειαζόμαστε μόνο 12 ψηφία από τον αριθμό IOSS και μην προσθέσετε τη λέξη IOSS. Ο ακριβής τρόπος εισαγωγής εξαρτάται από την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε:

Αν χρησιμοποιείτε το εκσυγχρονισμένο FedEx Ship ManagerTM στο fedex.com ή το myTNT 2, εισαγάγετε τον αριθμό IOSS στο πεδίο αποστολέα ή στο πεδίο αριθμού φορολογικού μητρώου αποστολέα.
Αν χρησιμοποιείτε το Toolbox, εισαγάγετε τον αριθμό IOSS στο πεδίο του ΦΠΑ (VAT).
Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό Global Ship Manager, εισαγάγετε τον αριθμό IOSS στο πεδίο VAT/Customs ID/EIN#.
Αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Web της FedEx, εισαγάγετε τον αριθμό IOSS στο πεδίο TIN.
Αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία ExpressConnect της TNT, συμπληρώστε τον αριθμό IOSS στο πεδίο ΑΦΜ.
Αν χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη λύση μας για να δημιουργήσετε ένα πεδίο δεδομένων EDI TNT NFF, εισαγάγετε τον αριθμό IOSS στο πεδίο του ΑΦΜ.
Αν χρησιμοποιείτε μια Εξατομικευμένη λύση EDI της TNT για τις αποστολές σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο πωλήσεων που σας εξυπηρετεί, ώστε να ζητήσει από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών να επικοινωνήσει μαζί σας. 
Αν χρησιμοποιείτε το δικό σας σύστημα, ενοποιημένο με ένα από τα δικά μας βασικά εργαλεία, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε την αντιστοίχιση των δεδομένων σας με το αντίστοιχο πεδίο. Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο πωλήσεων που σας εξυπηρετεί, ώστε να ζητήσει από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών να επικοινωνήσει μαζί σας.
Αν πραγματοποιείτε αποστολές μέσω τρίτου παρόχου, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας, ώστε να σας παράσχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την πλατφόρμα σας.

Αν χρησιμοποιείτε μια λύση για την πραγματοποίηση αποστολών που δεν περιλαμβάνεται παραπάνω, για να χρησιμοποιήσετε το IOSS, θα πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μια πλατφόρμα που να πληροί τις προϋποθέσεις, όπως το εκσυγχρονισμένο FedEx Ship ManagerTM στο fedex.com ή το MyTNT2.

Αν ο αριθμός IOSS δεν προστεθεί τη στιγμή της κράτησης, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, και ο αποστολέας χρησιμοποιήσει μια διαφορετική, όχι τυπική μέθοδο, για να γνωστοποιήσει τον αριθμό IOSS, η FedEx δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο αριθμός θα χρησιμοποιηθεί. Σε ανάλογη περίπτωση, ο πελάτης που θα παραλάβει την αποστολή ενδέχεται να χρεωθεί το ΦΠΑ.

Η FedEx και η TNT δέχονται τον αριθμό IOSS μόνο μέσω μιας από τις διαδικτυακές λύσεις αυτοματοποίησης που προσφέρουμε. Αν χρησιμοποιήσετε το IOSS, δεν θα μπορείτε να υποβάλλετε μη αυτόματα φορτωτικές αερομεταφοράς.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το IOSS, δείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


2. Εισαγωγή μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας (One-Stop Shop - OSS)

Τι σημαίνει αυτό;

Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να εγγράφονται για ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου πραγματοποιούν πωλήσεις, εάν εγγραφούν στην OSS. Με την εισαγωγή της OSS όμως, η ΕΕ καταργεί επίσης το καθεστώς ορίων ΦΠΑ για πωλήσεις εξ αποστάσεως. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να χρεώνουν το ποσοστό ΦΠΑ της χώρας διαμονής του πελάτη εντός της ΕΕ από την πρώτη πώληση, και όχι μόλις επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο όριο.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή μου;

Αντί να εγγραφούν για ΦΠΑ σε πολλαπλές χώρες της ΕΕ, οι επιχειρήσεις έχουν την επιλογή να συμπληρώσουν μια τριμηνιαία υποβολή μονοαπευθυντικής θυρίδας (OSS) αναφέροντας όλες τις πωλήσεις σε καταναλωτές εντός ΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο ΦΠΑ θα πληρώνεται στη φορολογική αρχή της χώρας τους, η οποία θα τον προωθεί στη συνέχεια στις κατάλληλες χώρες.

Αυτό θα μπορούσε να μειώσει την περιπλοκότητα και τα κόστη συμμόρφωσης διασυνοριακού ΦΠΑ για τους online πωλητές και, πιθανώς, να ευνοήσει το ευρύτερο διασυνοριακό εμπόριο.

Ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ με ετήσιες διασυνοριακές πωλήσεις χαμηλότερες από 10.000,00€ (B2C πωλήσεις αγαθών και ορισμένων υπηρεσιών) μπορούν να χρεώνουν τον εγχώριο ΦΠΑ και να δηλώνουν τις πωλήσεις στην επιστροφή του εγχώριου ΦΠΑ τους.

Εικονίδιο ιδέας
Πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη;
Σενάριο

Μια γαλλική επιχείρηση διαδικτυακού εμπορίου πουλάει ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε πελάτες σε 5 άλλες χώρες της ΕΕ όπου η αξία των πωλήσεων ξεπερνά τα 10.000,00€.

Πριν από την 1η Ιουλίου 2021

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταχωρήσει και να λογοδοτήσει για τον ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ και να χρεώσει τους πελάτες τον εγχώριο ΦΠΑ τους αν οι πωλήσεις στη χώρα είναι πάνω από ένα ορισμένο τοπικό ετήσιο όριο κύκλου εργασιών.

Μετά την 1η Ιουλίου 2021

Αυτή η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να κλείσει τις εγγραφές ΦΠΑ της στο εξωτερικό και να καταθέσει τις πωλήσεις εντός ΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις στους πελάτες μέσω OSS επιστροφής ΦΠΑ στη χώρα της ΕΕ όπου είναι εγγεγραμμένη. Θα πρέπει να χρεώσει τον ΦΠΑ στο ποσοστό ΦΠΑ της χώρας του πελάτη στη χώρα προορισμού, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό των πωλήσεων σε αυτήν τη χώρα.


Εικονίδιο πληροφοριών

Για να εγγραφούν στη μονοαπευθυντική θυρίδα (One-Stop Shop - OSS), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πύλη OSS του οικείου κράτους-μέλους της ΕΕ από την 1η Απριλίου 2021.


3. Ορισμένες διαδικτυακές αγορές (online marketplaces) μετατρέπονται στον συλλέκτη του ΦΠΑ

Τι σημαίνει αυτό;

Οι διαδικτυακές αγορές που εμπίπτουν στους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον ΦΠΑ μπορεί, για παράδειγμα, να είναι διαδικτυακές πλατφόρμες που διευκολύνουν τη συναλλαγή πώλησης. Αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους πωλητές να πωλούν τα αγαθά τους απευθείας στους καταναλωτές.

Ορισμένες αγορές (marketplaces), και όχι οι επιχειρήσεις που κάνουν πωλήσεις μέσω αυτών, είναι πλέον υπεύθυνες για τη συλλογή, τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ που οφείλεται. Η συλλογή του ΦΠΑ από τις αγορές (marketplaces) ισχύει για τις ακόλουθες συνδιαλλαγές:

  • Εισαγωγές φορτωτικών B2C με αξία 150€ ή μικρότερη στην ΕΕ [όπου η αγορά έχει επιλέξει μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (IOSS)].
  • Πωλήσεις αγαθών εντός ΕΕ και εγχώριες πωλήσεις από πωλητές που βρίσκονται εκτός ΕΕ σε πελάτες εντός ΕΕ.
Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή μου;

Για εισαγωγές φορτωτικών B2C με αξία 150 €, σε αγορές (marketplaces) που έχουν επιλέξει IOSS, οι επιχειρήσεις που κάνουν πωλήσεις μέσω αυτής της αγοράς (marketplace) πρέπει να χρησιμοποιούν τον αριθμό IOSS της αγοράς και να τον παρέχουν στο μέρος που είναι υπεύθυνο για την τελωνειακή δήλωση (FedEx).

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αρκετές αγορές (marketplaces) για τις πωλήσεις των αγαθών τους θα πρέπει να διαθέτουν ξεκάθαρες αποδείξεις των πωλήσεων που διεξάγονται μέσω κάθε αγοράς. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν τον αντίστοιχο αριθμό IOSS για κάθε πώληση στον τελωνειακό διασαφιστή.

Οι επιχειρήσεις εκτός ΕΕ που χρησιμοποιούν διαδικτυακές αγορές (online marketplaces) για πωλήσεις εντός ΕΕ και για εγχώριες πωλήσεις αγαθών σε πελάτες εντός ΕΕ ενδέχεται να είναι σε θέση να καταργήσουν την εγγραφή τους από τον ΦΠΑ σε κράτη μέλη της ΕΕ, εφόσον η αγορά (marketplace) θεωρείται ο προμηθευτής των αγαθών και είναι, επομένως, υπεύθυνη για την είσπραξη του ΦΠΑ. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει το διοικητικό βάρος για τους πωλητές εκτός ΕΕ.

Εικονίδιο ιδέας
Πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη;
Σενάριο

Μια επιχείρηση διαδικτυακού εμπορίου που βρίσκεται εκτός ΕΕ πουλάει ένα βάζο αξίας 90€ σε έναν πελάτη της ΕΕ από την αποθήκη της στην ΕΕ, μέσω μιας διαδικτυακής αγοράς (online marketplace) που πληροί τις προϋποθέσεις.

Πριν από την 1η Ιουλίου 2021

Η επιχείρηση εκτός ΕΕ που πουλάει το βάζο είναι υπεύθυνη για τη χρέωση του ΦΠΑ στον πελάτη και την καταβολή του στις αρχές.

Μετά την 1η Ιουλίου 2021

Η διαδικτυακή αγορά μέσω της οποίας πωλείται το βάζο είναι υπεύθυνη για τη συλλογή του ΦΠΑ από τον πελάτη και τη διασφάλιση ότι θα μεταβιβαστεί στις σχετικές αρχές.


Εικονίδιο πληροφοριών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της OSS είναι διαθέσιμες από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες για τους πωλητές είναι διαθέσιμες εδώ και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές είναι διαθέσιμες εδώ.


*Οι χώρες της ΕΕ είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία.

Σημειώστε ότι, βάσει των όρων του κοινού πρωτοκόλλου ΕΕ-ΗΒ, η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει μέρος του χώρου ΦΠΑ της ΕΕ όσον αφορά τα αγαθά. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες αυτές διατάξεις ισχύουν επίσης για αγαθά που εισάγονται στη Βόρεια Ιρλανδία από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν και δεν προορίζονται να αποτελούν νομικές ή/και φορολογικές συμβουλές. Αντιθέτως, αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι οι πιο ενημερωμένες νομικές ή άλλου είδους πληροφορίες. Οι αναγνώστες αυτών των πληροφοριών πρέπει να επικοινωνήσουν με τον δικό τους σύμβουλο για να λάβουν συμβουλές ως προς οποιοδήποτε συγκεκριμένο νομικό ή/και φορολογικό ζήτημα. Με το παρόν, αποποιούμαστε ρητώς κάθε ευθύνη ως προς ενέργειες που λαμβάνονται ή όχι βάσει των περιεχομένων αυτού του ιστοτόπου. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης παρέχεται "ως έχει". Δεν ισχυριζόμαστε ότι το περιεχόμενο δεν περιέχει λάθη.