φορητός υπολογιστής

Αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον ΦΠΑ

Αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον ΦΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει σημαντικές αλλαγές στους κανόνες του ΦΠΑ, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει σημαντικές αλλαγές στους κανόνες του ΦΠΑ, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2021

Ποιες επιχειρήσεις θα επηρεαστούν από αυτές τις αλλαγές;

Όλες οι επιχειρήσεις θα επηρεαστούν, αλλά οι αλλαγές θα επηρεάσουν κυρίως τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε πελάτες (B2C) και τις διαδικτυακές αγορές, συμπεριλαμβανομένων όσων εδρεύουν εντός της ΕΕ και όσων εδρεύουν εκτός της ΕΕ και οι οποίες πωλούν σε πελάτες στην ΕΕ.*

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε απλούστερες διαδικασίες και λιγότερες διοικητικές εργασίες. Θα μπορούσαν επίσης να υπάρξουν ευρύτερες συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιήστε επιχειρηματικά εντός της ΕΕ.

Οι τρεις σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής:


Εικονίδιο λίρας

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη εισαγάγει αλλαγές στους κανόνες του σχετικά με τον ΦΠΑ από τον Ιανουάριο του 2021, μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές αυτές, πραγματοποιήστε λήψη του συνοπτικού οδηγού μας


1. Αφαίρεση της εξαίρεσης του ΦΠΑ εισαγωγής 22 €

Τι σημαίνει αυτό;

Από την 1η Ιουλίου 2021, ο ΦΠΑ θα χρεώνεται σε όλα τα εμπορικά αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως αξίας. Για αποστολές με αξία 150 € ή μικρότερη, ο ΦΠΑ μπορεί να χρεωθεί τη στιγμή της πώλησης χρησιμοποιώντας τη νέα μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (Import One-Stop Shop - IOSS) ή μπορεί να συλλεχθεί από τον τελικό πελάτη μέσω του διασαφιστή (FedEx). 

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών τα οποία βρίσκονται εκτός της ΕΕ σε πελάτες εντός της ΕΕ, μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τη μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (IOSS). Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (Import One-Stop Shop - IOSS), δείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή μου;

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πωλούν εμπορεύματα από κράτη-μέλη εντός της ΕΕ δεν θα επηρεαστούν από την κατάργηση του ορίου χαμηλής αξίας των 22 €. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πωλούν εμπορεύματα που εισάγονται εντός της ΕΕ δεν θα μπορούν πλέον να εισάγουν αποστολές αξίας χαμηλότερης των 22 € χωρίς ΦΠΑ.

Εικονίδιο ιδέας

Πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη;

Σενάριο

Μια online επιχείρηση στη Γερμανία πουλάει ένα ζευγάρι κάλτσες αξίας 10 € σε έναν πελάτη εντός ΕΕ που βρίσκεται επίσης στη Γερμανία. Αυτό το ζευγάρι κάλτσες αποστέλλεται στον καταναλωτή από την Κίνα.

Πριν από την 1η Ιουλίου 2021

Η αποστολή μπορεί να εισαχθεί στην ΕΕ χωρίς ΦΠΑ, καθώς η συνολική αξία των εμπορευμάτων είναι μικρότερη από 22 €.

Μετά την 1η Ιουλίου 2021

Όλες οι αποστολές θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ανεξαρτήτως αξίας. Ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται βάσει της τιμής που καθορίζεται στη χώρα διαμονής του αγοραστή.

2. Εισαγωγή μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας (One-Stop Shop - OSS)

Τι σημαίνει αυτό;

Οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον να εγγράφονται για ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου πραγματοποιούν πωλήσεις εάν εγγραφούν στην OSS. Με την εισαγωγή της OSS όμως, η ΕΕ καταργεί επίσης το καθεστώς ορίων ΦΠΑ για πωλήσεις εξ αποστάσεως. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρεώνουν το ποσοστό ΦΠΑ της χώρας διαμονής του πελάτη εντός της ΕΕ από την πρώτη πώληση, και όχι μόλις επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο όριο.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή μου;

Αντί να εγγράφονται για ΦΠΑ σε πολλαπλές χώρες της ΕΕ, οι επιχειρήσεις θα έχουν την επιλογή να συμπληρώνουν ένα μηνιαίο αρχείο OSS όπου θα παρατίθενται όλες οι πωλήσεις τους εντός ΕΕ. Ο ΦΠΑ θα πληρώνεται στη φορολογική αρχή της χώρας τους, η οποία θα τον προωθεί στη συνέχεια στις κατάλληλες χώρες.

Αυτό θα μπορούσε να μειώσει την περιπλοκότητα και τα κόστη συμμόρφωσης διασυνοριακού ΦΠΑ για τους online πωλητές και, πιθανώς, να ευνοήσει το ευρύτερο διασυνοριακό εμπόριο.

Ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ με διασυνοριακές πωλήσεις αξίας μικρότερης των 10.000 € ανά έτος σε εμπορεύματα και υπηρεσίες B2C μπορούν να αλλάξουν το εγχώριο ποσοστό ΦΠΑ και να αναφέρουν τις πωλήσεις στην εγχώρια δήλωση ΦΠΑ τους.

Εικονίδιο ιδέας
Πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη;
Σενάριο

Μια γαλλική επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου πουλάει ηλεκτρονικά είδη σε πελάτες σε πέντε άλλες χώρες της ΕΕ.

Πριν από την 1η Ιουλίου 2021

Η επιχείρηση υποχρεούται να εγγραφεί και να υπολογίσει τον ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ και να χρεώσει στους πελάτες το ποσοστό ΦΠΑ της χώρας τους αν οι πωλήσεις υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο.

Μετά την 1η Ιουλίου 2021

Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να κλείσει τις εγγραφές ΦΠΑ αλλοδαπής και να καταχωρίσει όλες τις πωλήσεις εντός ΕΕ μέσω μιας επιστροφής ΦΠΑ (OSS VAT) στην αντίστοιχη χώρα εγγραφής τους εντός ΕΕ. Θα πρέπει να χρεώσει τον ΦΠΑ στο ποσοστό ΦΠΑ της χώρας του πελάτη στη χώρα προορισμού, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό των πωλήσεων σε αυτήν τη χώρα.


Εικονίδιο πληροφοριών

Για να εγγραφούν στη μονοαπευθυντική θυρίδα (One-Stop Shop - OSS), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πύλη OSS του οικείου κράτους-μέλους της ΕΕ από την 1η Απριλίου 2021.


3. Ορισμένες διαδικτυακές αγορές μετατρέπονται στον συλλέκτη του ΦΠΑ

Τι σημαίνει αυτό;

Οι διαδικτυακές αγορές που εμπίπτουν στους νέους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον ΦΠΑ μπορεί, για παράδειγμα, να είναι διαδικτυακές πλατφόρμες που διευκολύνουν τη συναλλαγή πώλησης. Αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους πωλητές να πωλούν τα αγαθά τους απευθείας στους καταναλωτές.

Ορισμένες αγορές, και όχι οι επιχειρήσεις που πωλούν μέσω αυτών, θα είναι πλέον υπεύθυνες για τη συλλογή, αναφορά και καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ από τον τελικό πελάτη. Το σύστημα θα ισχύει για διασυνοριακές και εγχώριες συναλλαγές οποιασδήποτε αξίας.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή μου;

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν διαδικτυακές αγορές ενδέχεται να μπορούν να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ σε κράτη-μέλη της ΕΕ, εφόσον η διαδικτυακή αγορά θα θεωρείται ως ο προμηθευτής των εμπορευμάτων και ως εκ τούτου θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή του ΦΠΑ. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει το διοικητικό βάρος για τους πωλητές της ΕΕ.

Εικονίδιο ιδέας
Πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη;
Σενάριο

Μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα στην ΕΕ πουλάει ένα βάζο αξίας 90 € σε έναν πελάτη εντός ΕΕ σε ένα άλλο κράτος-μέλος, μέσω μιας διαδικτυακής αγοράς που πληροί τα κριτήρια.

Πριν από την 1η Ιουλίου 2021

Η επιχείρηση ΕΕ που πουλάει το βάζο είναι υπεύθυνη για τη χρέωση του ΦΠΑ στον πελάτη και την καταβολή του στις αρχές.

Μετά την 1η Ιουλίου 2021

Η διαδικτυακή αγορά μέσω της οποίας πωλείται το βάζο είναι υπεύθυνη για τη συλλογή του ΦΠΑ από τον πελάτη και τη διασφάλιση ότι θα μεταβιβαστεί στις σχετικές αρχές.


Εικονίδιο πληροφοριών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της OSS είναι διαθέσιμες από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες για τους πωλητές είναι διαθέσιμες εδώ και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές είναι διαθέσιμες εδώ.


*Οι χώρες της ΕΕ είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία.

Σημειώστε ότι, βάσει των όρων του κοινού πρωτοκόλλου ΕΕ-ΗΒ, η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει μέρος του χώρου ΦΠΑ της ΕΕ όσον αφορά τα αγαθά. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες αυτές διατάξεις θα ισχύουν επίσης για αγαθά που εισάγονται στη Βόρεια Ιρλανδία από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν και δεν προορίζονται να αποτελούν νομικές ή/και φορολογικές συμβουλές. Αντιθέτως, αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι οι πιο ενημερωμένες νομικές ή άλλου είδους πληροφορίες. Οι αναγνώστες αυτών των πληροφοριών πρέπει να επικοινωνήσουν με τον δικό τους σύμβουλο για να λάβουν συμβουλές ως προς οποιοδήποτε συγκεκριμένο νομικό ή/και φορολογικό ζήτημα. Με το παρόν, αποποιούμαστε ρητώς κάθε ευθύνη ως προς ενέργειες που λαμβάνονται ή όχι βάσει των περιεχομένων αυτού του ιστοτόπου. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης παρέχεται "ως έχει". Δεν ισχυριζόμαστε ότι το περιεχόμενο δεν περιέχει λάθη.