ειδοποίηση

Για να βεβαιωθείτε ότι οι αποστολές σας θα παραδοθούν έγκαιρα για τα Χριστούγεννα, στείλτε τις τώρα και αποφύγετε την εβδομάδα αιχμής που ξεκινά στις 13th Δεκεμβρίου. 

Αίτημα εκτίμησης κόστους για αποστολή φορτίου

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία, για να λάβετε σήμερα μια ανταγωνιστική προσφορά τιμής φορτίου , για τεμάχια που υπερβαίνουν τα 68 kg.

Λάβετε υπόψη ότι το παρόν έντυπο δεν αφορά ερωτήματα για Επικίνδυνα Αγαθά. 

Εάν η αποστολή σας περιέχει επικίνδυνα αγαθά, επικοινωνήστε μαζί μας στο:

210-8905800
GR.Freight@fedex.com

 

form_99
Loading data, please wait

Συμπληρώστε όλες τις απαντήσεις στα αγγλικά. 

Loading data, please wait