Προϊόν

Παγκόσμιοι περιορισμοί αποστολών & απαγορευμένα αντικείμενα

Παγκόσμιοι περιορισμοί αποστολών & απαγορευμένα αντικείμενα

Η FedEx δεν έχει τη δυνατότητα αποστολής απαγορευμένων αντικειμένων για λογαριασμό των πελατών της. Η παγκόσμια λίστα χωρών και περιοχών θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε κατά πόσο απαγορεύεται η αποστολή του προϊόντος σας.

Η FedEx δεν έχει τη δυνατότητα αποστολής απαγορευμένων αντικειμένων για λογαριασμό των πελατών της. Η παγκόσμια λίστα χωρών και περιοχών θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε κατά πόσο απαγορεύεται η αποστολή του προϊόντος σας.

Τι είναι τα απαγορευμένα αντικείμενα για αποστολή;

Δεν είναι δυνατή η παραλαβή, αποθήκευση, αποστολή, εισαγωγή ή/και εξαγωγή ορισμένων αντικειμένων λόγω κανονιστικών ρυθμίσεων, επικινδυνότητας, ασφάλειας ή για άλλους λόγους. Οι συναλλαγές που αφορούν αυτά τα είδη απαγορεύονται αυστηρά, ανεξαρτήτως προέλευσης ή προορισμού.

Έχετε υπόψη: Απαγορεύεται η εξαγωγή από τη χώρα ή περιοχή προέλευσης ή η εισαγωγή στη χώρα ή περιοχή προορισμού των απαγορευμένων αντικειμένων.

Τι είναι τα αντικείμενα που υπόκεινται σε περιορισμούς αποστολής;

Ορισμένα αντικείμενα ενέχουν ζητήματα κανονιστικών ρυθμίσεων, επικινδυνότητας, ασφάλειας ή άλλα ζητήματα και πριν από τον χειρισμό τους απαιτείται έγκριση από τα τμήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνου, καθώς και από το Νομικό Τμήμα. Οι συναλλαγές που αφορούν αυτά τα είδη υπόκεινται σε περιορισμούς, ανεξαρτήτως προέλευσης ή προορισμού.

Έχετε υπόψη: Για τα αντικείμενα που υπόκεινται σε περιορισμούς ενδέχεται να απαιτούνται ειδικές εγκρίσεις ή άδειες πριν από την πώληση, εξαγωγή ή εισαγωγή τους στη χώρα ή περιοχή που έχετε προσδιορίσει.

Παρακάτω παρατίθενται μόνο τα απαγορευμένα αντικείμενα για κάθε χώρα ή περιοχή.

Loading data, please wait