τάμπλετ

Χρειάζομαι άλλα έγγραφα;

Χρειάζομαι άλλα έγγραφα;

Διασφαλίστε απρόσκοπτη διασυνοριακή διέλευση με τον οδηγό μας για πρόσθετα τελωνειακά έγγραφα.

Διασφαλίστε απρόσκοπτη διασυνοριακή διέλευση με τον οδηγό μας για πρόσθετα τελωνειακά έγγραφα.

Γιατί μπορεί να χρειαστείτε πρόσθετα έγγραφα;

Όταν πραγματοποιείτε αποστολές εμπορευμάτων, μπορεί να χρειαστεί να παράσχετε πρόσθετα έγγραφα για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που περιέχονται στο εμπορικό τιμολόγιο και τη φορτωτική σας.

Ορισμένες φορές, αυτά τα έγγραφα μπορεί να χρειάζονται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τελωνειακών αρχών ή άλλων κρατικών φορέων και υπηρεσιών που έχουν έννομο συμφέρον αναφορικά με ότι εισέρχεται και εξέρχεται από τη χώρα τους.

Τα έγγραφα που ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχετε εξαρτώνται από τα εμπορεύματα που αποστέλλετε, την προέλευση και την αξία τους.

προετοιμασία αποστολής

Κατανόηση των εγγράφων αποστολής που χρειάζεστε

Για να επιβεβαιώσετε ότι τα εμπορεύματα μπορούν να εισέλθουν σε μια χώρα και ότι ενδεχομένως να πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή ή μείωση δασμών, μπορεί να χρειαστείτε αποδεικτικά του τόπου κατασκευής ή παραγωγής τους. Συνήθως αρκεί η αντίστοιχη δήλωση του αποστολέα στο εμπορικό τιμολόγιο. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες απαιτείται η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού που να επιβεβαιώνει την προέλευση των εμπορευμάτων ή που να φέρει υπογραφή από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, το εμπορικό επιμελητήριο ή την πρεσβεία της χώρας εξαγωγής.

Για τα περισσότερα προϊόντα δεν απαιτείται άδεια. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να λάβετε άδεια ή να ακολουθήσετε ειδικούς κανόνες για την εξαγωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται σε περιορισμούς ή για την πώληση ορισμένων υπηρεσιών στο εξωτερικό. Τα προϊόντα που κατά πάσα πιθανότητα χρειάζονται άδεια περιλαμβάνουν τα εξής:

 • ζώα, φυτά, γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα
 • εμπορεύματα που προέρχονται από είδη απειλούμενα με εξαφάνιση
 • χημικά και απόβλητα
 • φαρμακευτικές ουσίες
 • ελεγχόμενα εμπορεύματα (γενικότερα, στρατιωτικά αντικείμενα, πυροβόλα όπλα και αντικείμενα που ενδέχεται να έχουν διπλή χρήση, πολιτική και στρατιωτική)
 • εμπορεύματα με πολιτιστική ή ιστορική αξία
 • διαμάντια
 • εμπορεύματα που υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα εμπορικής άμυνας

Για να μάθετε αν χρειάζεστε μια άδεια εξαγωγής, θα πρέπει να ελέγξετε τους καταλόγους ελέγχου εξαγωγών στην κυβερνητική ιστοσελίδα της χώρας σας. Θα χρειαστεί επίσης να συμπεριλάβετε τον αριθμό αδείας σας στο εμπορικό τιμολόγιο και να προειδοποιήσετε την ομάδα εκτελωνισμού της FedEx, επικοινωνώντας με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της FedEx.

Το πληρεξούσιο είναι μια γραπτή εξουσιοδότηση για την αντιπροσώπευση ή ενέργεια για λογαριασμό τρίτου. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας χορηγήσετε πληρεξούσιο ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε εκτελωνισμούς εκ μέρους σας. Γενικά απαιτείται μόνο κατά την έναρξη των αποστολών σας με τη FedEx. Αυτή είναι μια νομική απαίτηση στην πλειοψηφία των χωρών και οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να μας ζητήσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μας έχετε χορηγήσει πληρεξούσιο.

Σε πολλές χώρες απαιτείται ένα πιστοποιητικό αξιολόγησης προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εμπορεύματα πληρούν ορισμένα πρότυπα όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστείτε ένα πιστοποιητικό CE για την εξαγωγή εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σήμανση CE δεν σημαίνει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε στην ΕΕ αλλά ότι πληροί τα πρότυπα της ΕΕ.

Άλλες χώρες έχουν διαφορετική ορολογία και πρότυπα, επομένως αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί πριν από την πραγματοποίηση της αποστολής σε μια χώρα. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το πιστοποιητικό Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου (UK Conformity Assessed - UKCA), ενώ η Κίνα έχει την Κινεζική Υποχρεωτική Πιστοποίηση (China Compulsory Certification - CCC).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλές άλλες χώρες, η Υγειονομική Υπηρεσία Λιμένος είναι η αρχή που είναι επιφορτισμένη με την προστασία της δημόσιας, περιβαλλοντικής και ζωικής υγείας. Αυτή η αρχή πραγματοποιεί διάφορους υγειονομικούς ελέγχους στα σύνορα. Ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχετε πρόσθετα έγγραφα, εάν τα εμπορεύματά σας είναι βρώσιμα ή χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα και ποτά. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι τα εμπορεύματά σας θα εκτελωνιστούν από την Υγειονομική Υπηρεσία Λιμένος ή από την αντίστοιχη αρχή στη χώρα στην οποία πραγματοποιείτε την αποστολή. Τυχόν εμπορεύματα που ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την υγεία είναι πιθανόν να χρειαστούν πιστοποιητικό. Μερικά παραδείγματα των πιστοποιητικών που ενδέχεται να χρειαστείτε περιλαμβάνουν είναι τα εξής:

 • πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής
 • φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό
 • υγειονομικό πιστοποιητικό

Ορισμένα προϊόντα (όπως ορισμένα ηλεκτρικά) ενδέχεται να δεσμευτούν από τις αρχές για να ελεγχθούν όσον αφορά την ασφάλειά τους. Για να συμβάλλετε στην απλούστευση της διέλευσής τους από το τελωνείο, θα πρέπει να μπορείτε να αποδείξετε ότι τα εμπορεύματα έχουν δοκιμαστεί επισήμως και να παράσχετε το απαιτούμενο πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • πιστοποιητικά συμμόρφωσης
 • εκθέσεις ηλεκτρικών/χημικών δοκιμών
 • έκθεση για την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού πρέπει να συνοδεύουν επικίνδυνες αποστολές, καθώς προσδιορίζουν και ταξινομούν τον κίνδυνο / την απειλή για τους ανθρώπους ή το περιβάλλον. Παρέχουν επίσης πληροφορίες για τον χειρισμό και την αποθήκευση, καθώς και οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να χορηγηθούν ή ο τρόπος κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς.

Εάν εισάγετε εμπορεύματα που περιέχουν πνευματικά δικαιώματα, όπως εμπορικά σήματα, εικόνες ή χαρακτήρες, ενδέχεται να χρειαστείτε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο κατασκευαστής έχει κατασκευάσει αυτά τα εμπορεύματα με την κατάλληλη άδεια. Τα πιστοποιητικά έγκρισης έχουν συχνά τη μορφή επιστολής από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων. Η μη παροχή αποδεικτικών μπορεί να οδηγήσει στην κατάσχεση των εμπορευμάτων από το τελωνείο και ενδέχεται να σας επιβληθεί ποινή.

Σε ορισμένες χώρες απαιτείται η παροχή λίστας συσκευασίας καθώς και εμπορικού τιμολογίου. Η λίστα συσκευασίας είναι ένα έγγραφο που παρέχεται από τον αποστολέα με τα στοιχεία των εμπορευμάτων που περιέχονται στην αποστολή και τον τρόπο συσκευασίας τους. Περιλαμβάνει τους αριθμούς χαρτοκιβωτίων, τον αριθμό των τεμαχίων εντός των χαρτοκιβωτίων και το βάρος και τις διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία σε διαφορετικά στάδια να ελέγχουν τι αποστέλλουν. Η λίστα συσκευασίας χρησιμοποιείται από το τελωνείο για τον εκτελωνισμό και την είσοδο σε ορισμένες χώρες, για την παροχή στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι τα συσκευασμένα εμπορεύματα αντιστοιχούν στο εμπορικό τιμολόγιο.

Ορισμένοι πελάτες επιλέγουν τη φορτωτική ως εγγύηση πληρωμής των εμπορευμάτων. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος πληρωμής, η φορτωτική είναι το επίσημο έγγραφο αποστολής για την καταβολή πληρωμής, τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας και την αποδέσμευση των κεφαλαίων από την τράπεζα στον αποστολέα μετά τη λήψη των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη.

Εικονίδιο πληροφοριών

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η FedEx

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που μπορεί να χρειαστείτε όταν πραγματοποιείτε διασυνοριακές αποστολές, μαζί με συμβουλές για τη συμπλήρωσή τους, επισκεφθείτε το Κανάλι αποστολών μας.

Συμβουλευτείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς της χώρας από και προς την οποία προγραμματίζετε αποστολές, πριν προχωρήσετε στην πραγματοποίησή τους. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στους κυβερνητικούς ιστότοπους.