FedEx-pakettiauto

Mitä tullimaksut ja verot ovat?

Mitä tullimaksut ja verot ovat?

Tullimaksut ja verot ovat tärkeä osa kansainvälistä lähettämistä, mutta niitä voi olla hankalaa hahmottaa

Tullimaksut ja verot ovat tärkeä osa kansainvälistä lähettämistä, mutta niitä voi olla hankalaa hahmottaa

Miten tullimaksut ja verot vaikuttavat lähetykseesi

Tullimaksuilla ja veroilla voi olla huomattava vaikutus toimituksen kokonaiskustannuksiin, joten on tärkeää ymmärtää, miten viranomaiset laskevat kustannuksia ja kuka on vastuussa niiden maksamisesta. Näin voit säästää itseltäsi ja lähetyksesi vastaanottajalta arvokasta aikaa ja vaivaa.

Tullimaksuilla ja veroilla valtiot keräävät varoja ja suojaavat paikallista teollisuutta. Lähes kaikki kansainväliset rajat ylittävät lähetykset ovat tullimaksu- ja verotarkistusten alaisia. Tulliviranomaisten laskelmat maksuista perustuvat kauppalaskuun ja muihin oleellisiin asiakirjoihin.

Lähetyksen vapauttaminen tullista edellyttää maksun maksamista viranomaisille. Tullimaksut perustuvat

 • tuotteen arvoon
 • mahdollisiin kauppasopimuksiin
 • valmistusmaahan
 • tuotteen kuvaukseen ja loppukäyttöön
 • tuotteen harmonisoidun järjestelmän mukaiseen tullitariffikoodiin
 • maakohtaisiin määräyksiin.

Mikä on arvonlisäveron (ALV/VAT) ja tavara- ja palveluveron (GST) ero?

Useimmissa maissa on käytössä kansallinen vero, jonka suuruus perustuu tavaroiden ja palveluiden arvoon. Vaikka käytetty termistö voi vaihdella maittain, veron periaate on sama. Joissakin maissa (kuten Kanadassa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) veroa kutsutaan tavara- ja palveluveroksi (Goods and Services Tax, GST).

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopan unionissa (EU) tällaista veroa kutsutaan arvonlisäveroksi (ALV/VAT). ALV-rekisteröidyt ja täysin verovelvolliset yritykset eivät maksa arvonlisäveron lopullisia kustannuksia, koska kyseessä on kulutusvero. Joissakin maissa verosta käytetään esimerkiksi lyhenteitä IVA, TVA, BTW ja AFA. Periaate on joka tapauksessa sama.

Saat lisätietoa EU:n ALV-tasosta Euroopan komission Verotus ja tulliliitto -verkkosivustolta.

GST

Tavara- ja palveluvero

 • Kanada
 • Yhdysvallat
 • Singapore
 • Australia
 • Uusi-Seelanti

ALV

Arvonlisävero

 • Yhdistynyt kuningaskunta
 • Euroopan unioni (EU)

Miten tullimaksut ja verot määritetään?

Miten tulliviranomaiset laskevat tuotavien tavaroiden tullimaksujen ja verojen suuruuden?

Tulliviranomaiset huomioivat useita erilaisia asioita tullimaksujen ja verojen laskennassa.

Yleensä laskelmat perustuvat rahtikirjassa annettuun kuvaukseen tavaroista ja tavaratyypin tullitariffikoodiin. Myös muut tekijät – kuten lähetyksen alkuperämaa ja tuonnin syy – voivat kuitenkin vaikuttaa lähetyksen kokonaisarvoon. Joihinkin tuotteisiin lisätään myös muita kuluja, kuten valmistevero.

Useimmissa maissa tullimaksu perustuu lähetyksen sisällön arvoon (ja vakuutusmaksuun sekä kuljetusmaksun prosenttiosuuteen), joka kerrotaan tuotteen hyödykekoodia vastaavan kauppatariffin prosenttiosuudella.

Arvonlisäveron määrä perustuu lähetyksen arvoon (ja rahtikuluihin, tullimaksuun ja varastointimaksuun), joka kerrotaan ALV-prosentilla. ALV-prosentti voi olla esimerkiksi 20 %, 5 % tai 0 % lähetettävästä tuotteesta riippuen. Lisätietoja laskelmista on täällä.

Arviointi

Kauppa-arvon määritys on yleisin arvonmääritysmenetelmä. Se perustuu hintaan, jonka maksat tavaroista ennen niiden maahantuontia. Sinulla on oltava jokin todiste tuotavasta tavarasta maksamastasi hinnasta (esimerkiksi kopio myyjän lähettämästä laskusta).

Jos seuraavat kustannukset eivät sisälly myyjän asettamaan hintaan, yksi tai useampi niistä täytyy ehkä lisätä arvioon:

 • toimittaminen rajalle
 • provisiot (pois lukien myyntiprovisio)
 • tuotavan tavaran myyntiehtojen mukaiset tekijänpalkkiot ja lisenssimaksut
 • säiliöt ja pakkaukset
 • kaikki jälleenmyyjän saamat myyntitulot
 • tavarat ja palvelut, joita tarjoat myyjälle ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Esimerkkejä tästä ovat tuotavissa tavaroissa käytettävät osat tai tuontitavaran työstämisen edellyttämä kehitys- ja suunnittelutyö.

Ilmoitettu tullausarvo sekä tullimaksut ja verot

Tulliviranomaiset määrittävät tullimaksujen ja verojen suuruuden lähetyksen ilmoitetun arvon (lähettäjän ilmoittaman lähetettävien tuotteiden arvon) sekä tavaroiden kuvauksen perusteella. Siksi on tärkeää varmistaa, että kauppalaskussa ilmoitettu arvo on paikkansapitävä. Muussa tapauksessa tulli voi ryhtyä tutkimaan, onko tavaran hinta aliarvioitu. Ilmoitettujen arvojen epätarkkuus on yksi yleisimmistä syistä tullauksessa tapahtuville viiveille sekä tullimaksuja ja veroja koskeville erimielisyyksille. 

Lähetyksen ilmoitetun arvon on vastattava lähetyksen sisällön myyntihintaa tai reilua markkinahintaa – silloinkin, kun lähetettyä tuotetta ei ole myyty vastaanottajalle.

Lahjoja koskeva poikkeus

Monet maat sallivat lahjojen vastaanottamisen tullimaksuitta, jos lahjan arvo alittaa määrätyn summan ja jos sitä ei pidetä säänneltynä tai kiellettynä hyödykkeenä.

Tätä koskevat tiukat ehdot, kuten seuraavat:

 • Vastaanottajan on oltava yksityishenkilö.
 • Lahja tulee lähettää veloituksetta, ja sen tulee olla ”satunnainen luonteeltaan”.
 • Sana ”gift” (”lahja”) tulee merkitä rahtikirjaan ja kauppalaskuun.
 • Lahjamerkinnän lisäksi kaikki tavarat tulee luetella eriteltyine arvoineen ja perusteellisine kuvauksineen.
 • Tuotteisiin, jotka sisältävät alkoholia tai tupakkaa, sisällytetään valmistevero.
 • Ruokaa sisältävät tuotteet saattavat edellyttää ylimääräisiä asiakirjoja ja lisätarkastuksia, joista voi seurata lisämaksuja.

Tilapäinen tuonti

Monet maat sallivat verohelpotuksia väliaikaisesti tuotaville tai vietäville tavaroille, mikäli muutamat ehdot täyttyvät. Väliaikaisen tuonnin yleisimpiä syitä ovat tavaroiden käyttö näyttelyissä, korjaaminen tai koulutuskäyttö.

Miten tullimaksut ja verot maksetaan?

FedExin tullivakuuspalkkio

Jos tullimaksut ja verot ovat maksamatta, kun lähetystä tuodaan maahan, FedEx voi maksaa ne tulliviranomaisille puolestasi tavaroiden tulliselvitystä varten.

Tämän vuoksi veloitamme tullivakuuspalkkion, jonka suuruus riippuu tullimaksujen ja verojen määrästä seuraavasti.

Vastuussa oleva osapuoli

Kun täytät FedEx Expressin rahtikirjaa, voit valita, kuka vastaa tullimaksujen ja verojen maksamisesta. Voit valita maksajaksi lähettäjän, vastaanottajan tai kolmannen osapuolen. Jos et määritä maksujen maksajaa rahtikirjassa, ne jäävät vastaanottajan maksettaviksi.

Toimituslauseke (Incoterms) on lähettäjän ja vastaanottajan välinen sopimus siitä, kuka on vastuussa lähetykseen liittyvistä kuluista, kuten tullimaksuista ja veroista. Toimituslausekkeet on kirjattava aina kauppalaskuun, jotta maksujen maksaja käy ilmi viranomaisille.

Tahot, joilla ei ole FedEx-asiakasnumeroa

Jos vastaanottajalla ei ole FedEx-asiakasnumeroa, tullimaksut ja verot tulee maksaa ennen kuin tavarat vapautetaan kuljetukseen. Tällaisessa tilanteessa lähetystä voidaan säilyttää määränpään toimipisteessä, kunnes veloitukset on maksettu.

FedExin kuljetussopimuksessa sanotaan, että lähettäjä on aina lopulta vastuussa kaikista lähetyksiin liittyvistä tullimaksuista ja veroista. Jos vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta pakettia tai jos kolmannen osapuolen FedEx-asiakasnumeron haltija kieltäytyy maksamasta tullimaksuja ja veroja, ne veloitetaan alkuperäiseltä lähettäjältä.

Tullimaksut ja verot Tullivakuuspalkkio
0–50 € 30 % tullimaksuista ja veroista, vähintään 5 €
50–600 € Kiinteä maksu, 15 €
Yli 600 € 2,5 % tullimaksuista ja veroista

Miksi minun tulee maksaa tullimaksut ja verot?

Et ole välttämättä osannut odottaa tullimaksu- ja verolaskua, joten olemme koonneet yhteen usein kysyttyjä kysymyksiä. Ne auttavat sinua ymmärtämään, mitä nämä veloitukset sisältävät.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä aiheesta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Mitä ovat tullimaksut ja verot? 

Viranomaiset määrittävät tullimaksujen ja verojen suuruuden sekä perivät ne, ja FedEx lisää maksut kuluihin viranomaisen tullausilmoituksen mukaisesti.

Tullimaksu on vero, joka veloitetaan rajan yli lähetettävistä tuotteista. Sen suuruuden määrittävät kunkin maan tulliviranomaiset. Maksun tarkoituksena on tuoda maahan tuotavien tuotteiden hinta samalle tasolle EU:n sisällä valmistettujen tuotteiden hinnan kanssa, jotta kilpailu pysyy reiluna.

Vero määritetään kansallisesti. Yleensä se veloitetaan kussakin maassa ostettavien tavaroiden ja palveluiden ostohetkellä. Se lisätään tavaran hintaan kohdemaassa tuonnin yhteydessä tai alkuperämaassa jo myynnin yhteydessä.

Veroon voidaan viitata eri nimityksellä maasta riippuen. Käytettyjä termejä ovat esimerkiksi VAT (Value Added Tax eli arvonlisävero) Yhdistyneessä kuningaskunnassa, GST (Goods and Services Tax eli tavara- ja palveluvero) Yhdysvalloissa, TVA (Taxe sur la valeur ajoutée eli arvonlisävero) Ranskassa, BTW (Belasting Toegevoegde Waarde eli arvonlisävero) Alankomaissa ja USt (Umsatzsteuer eli liikevaihtovero) Saksassa. 

Miten tullimaksut ja verot lisätään hintaan?

Tullimaksut ja verot riippuvat tavaran tullitariffikoodista ja alkuperämaasta. Yleensä vero on tietty prosenttiosuus tavaran arvosta. Joissakin maissa osa tavaroista (kuten lasten vaatteet, kengät ja kirjat ja jotkin elintarvikkeet) ovat verovapaita.

Yleensä laskelmat perustuvat kauppalaskussa annettuun kuvaukseen ja tullitariffikoodiin. Kuitenkin myös muut seikat, kuten tavaran alkuperämaa ja tuontisyy, voivat vaikuttaa lisättävien tullimaksujen ja verojen kokonaismäärään ja prosenttiosuuteen. Joihinkin hyödykkeisiin lisätään myös valmistevero, joka on määrään perustuva lisävero. Tällaisia hyödykkeitä ovat esimerkiksi alkoholi, tupakka ja öljy. Kauppasuojatoimet ja muut rajoitukset voivat tuoda myös muita lisäkuluja tavaralle.

Miten tullimaksun suuruus lasketaan?

Tullimaksun suuruus määrittyy kauppalaskussa ilmoitetun lähetyksen sisällön arvon, mahdollisten vakuutusmaksujen ja kuljetusmaksujen prosenttiosuuden perusteella. Tätä yhteissummaa kutsutaan tullausarvoksi. Tämä arvo kerrotaan lähettäjän ilmoittaman tullitariffikoodin mukaisella tullausprosentilla.

Kenen täytyy maksaa? 

Tavallisesti maksut voi maksaa viranomaisille kahdella eri tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on, että vastaanottaja maksaa kaikki tullimaksut ja verot suoraan viranomaisille. Tämä tapahtuu yleensä tuonnin yhteydessä. Joissakin tuontimaissa arvonlisäveron maksamista voi olla mahdollista lykätä. Tullimaksu on maksettava viranomaisille tuonnin yhteydessä. Poikkeuksia tähän ovat tietyt tullausmenettelyt, jotka viranomaiset ovat hyväksyneet etukäteen.

Toinen vaihtoehto on, että FedEx maksaa tullimaksun viranomaisille vastaanottajan puolesta. Tällöin maksamme yleensä maksun pankkitilin tapaan toimivalta luottotililtämme suoraan viranomaisille. Jos lähettäjää ei ole määritetty maksajaksi toimituslausekkeissa, laskutamme kyseisen maksun vastaanottajalta palvelun ennakkomaksuna.

Mikä on tullivakuuspalkkio (Disbursement Fee)?

FedEx maksaa tullimaksun ja verot puolestasi. Tällä taataan lähetyksen mahdollisimman nopea toimitus. Tästä palvelusta veloitamme hallinnointimaksun, jota kutsutaan myös tullivakuuspalkkioksi ja joka on yksi perimistämme lisämaksuista. Tarkista kohdemaassa käytettävän maksun suuruus lisäselvityspalvelumaksuja käsittelevältä sivultamme.

Miksi FedEx ei kertonut minulle tästä toimituksen yhteydessä? 

Olemme sinuun mahdollisuuksien mukaan etukäteen yhteydessä lähetyksesi tullimaksujen ja verojen arvioiduista kustannuksista ennen kuin viranomaiset arvioivat lähetyksen. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista, emmekä usein ole tietoisia sovellettavista maksuista ennen kuin olemme toimittaneet paketin sinulle.

Olen maksanut tullimaksut ja verot ennen lähetystä – miksi olette veloittaneet minulta maksun?

Useimmiten viranomainen perii veron tavaran tuonnin yhteydessä. Jos maksat veron tavarantoimittajalle eikä tämä käy selvästi ilmi lähettäjän toimittamista asiakirjoista, FedEx ei saa tietoa asiasta. Sinun tulee varmistaa toimittajaltasi, että vastaisuudessa toimitusten kauppalaskuissa käytetään oikeita toimituslausekkeita.

Miksi olette laskuttaneet minulta alkuperäisestä arviosta poikkeavan määrän tullimaksuja ja veroja?

Maahantuonnin yhteydessä sinulta voidaan veloittaa arvioitu summa. Tämä on laskettu ennen kuin viranomaiset arvioivat lähetyksesi. Jos arvio on alhaisempi kuin lopullinen veloitus, velvollisuutesi on maksaa tämä erotus, ja jos se on korkeampi, erotus palautetaan sinulle.

Jos laskusi summa on eri kuin summa, jonka olet maksanut etukäteen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Uskoakseni lähettäjä on maksanut kaikki tähän toimitukseen kuuluvat maksut. Miksi minua on veloitettu?

Lähettäjä merkitsee rahtikirjaan ja kauppalaskuun toimituslausekkeilla (Incoterms), kenen vastuulle eri maksut kuuluvat. FedEx noudattaa näitä lähettäjän ohjeita. Sinua on voitu veloittaa, jos toimituslausekkeisiin on merkitty, että vastaanottaja maksaa tullimaksut ja verot. Jos lähettäjän tulee mielestäsi maksaa nämä maksut, sinun tulee ottaa ensin yhteyttä lähettäjään. Lähettäjän tulee varmistaa, että toimituslausekkeet ovat oikeat ja että ne merkitään vastaisuudessa selvästi lähetysten asiakirjoihin.

Peritäänkö tullimaksuja ja veroja, jos oleskelen maassa väliaikaisesti?

Sinun tulee maksaa tullimaksut ja verot, mutta voit olla oikeutettu vaatimaan maksuja takaisin, kun lähdet. Tämä riippuu oleskelumaastasi ja muista tilannekohtaisista tekijöistä. Lisätietoja asiakaspalvelusta.

Peritäänkö tullimaksuja ja veroja, jos ostan tavaroita verkosta?

Verkossa mainostettavat hinnat eivät usein sisällä tullimaksuja tai veroja. Tämä voi saada tuotteet vaikuttamaan oleskelumaasi hintoja halvemmilta. Ota tämä siis huomioon ja tarkista tuonnista mahdollisesti aiheutuvat lisäkulut.

Peritäänkö tullimaksuja ja veroja, jos lähetys on lahja? 

Joissakin maissa sallitaan lahjojen tullimaksuton ja veroton tuonti. Usein lahjoihin sovelletaan kuitenkin tiukkoja kriteereitä, kuten seuraavia:

 • Lähettäjän tulee olla yksityishenkilö ja vastaanottajan tulee vastaanottaa lähetys yksityisosoitteessa.
 • Lahja tulee lähettää veloituksetta ja olla ”satunnainen luonteeltaan”.
 • Rahtikirjassa ja kauppalaskussa on oltava sana ”gift” (”lahja”) sekä todenmukainen ja tarkka kuvaus lahjatavarasta.
 • Kaikki tavarat tulee eritellä perusteellisine kuvauksineen ja arvoineen.

Kaikki maat eivät salli lahjoja, joten sinun tulee tarkistaa lähetyksen kohdemaata koskevat säännöt ja määräykset.

Huomioi, että tuotteisiin, jotka sisältävät alkoholia tai tupakkaa, sisällytetään valmistevero. Ruokaa tai muita valvottuja tuotteita sisältävät lähetykset saattavat edellyttää ylimääräisiä asiakirjoja ja lisätarkastuksia, joista voi seurata lisämaksuja.

Täytyykö näytteistä maksaa tullimaksuja ja veroja?

Näytteitä voi usein tuoda maahan ilman tullimaksuja ja veroja, kunhan ne täyttävät tietyt vaatimukset, kuten seuraavat:

 • Tavaroita voi käyttää vain näytteinä (esimerkiksi yksittäinen käsine tai vaatenäytteet).
 • Niiden arvo on vähäinen.
 • Niiden tarkoituksena on tuottaa esiteltävien tuotteiden tilauksia.

Tavara on merkittävä selvästi näytteeksi kauppalaskuun ja muihin lähetyksen mukana toimitettaviin asiakirjoihin. Tällöin FedEx voi tunnistaa tavaran tyypin ja pyytää viranomaisilta vapautusta tullimaksuista ja veroista.

Täytyykö käytetyistä tavaroista maksaa tullimaksuja ja veroja?

Myös käytettyjen tavaroiden lähetyksiin täytyy ehkä lisätä tullimaksuja ja veroja. Antiikiksi tai alkuperäiseksi taideteokseksi merkityille tavaroille saattaa olla alennettu arvonlisäveroaste, jota voi käyttää, mikäli tavarat täyttävät tietyt maakohtaiset ja muut kriteerit. Taideteoksen tyypin vahvistamiseksi laskuun tai muihin asiakirjoihin tulee usein liittää tosite, josta käy ilmi taideteoksen nimi ja ikä. Tiedustele lähetyksen kohdemaan viranomaisten verkkosivuilta tai asiakkaaltasi, täyttävätkö lähetettävät tavarat kyseiset kriteerit.

En haluakaan vastaanottaa lähetystä. Mitä tullimaksuille ja veroille tapahtuu tällöin?

Jotta lähetys voidaan luokitella tuontilähetykseksi, jonka vastaanottamisesta on kieltäydytty, se edellyttää tiukkojen sääntöjen täyttämistä:

 • Tavarat ovat viallisia tai vahingoittuneet ennen tulliselvityksen tekemistä.
 • Tavarat eivät ole lähettäjän sopimusehtojen mukaisia.
 • Reklamaatiot tulee tehdä ennen kuin tavarat palautetaan tai tuhotaan.
 • Reklamaatiot tulee tehdä 12 kuukauden sisällä tulliviranomaisten alkuperäisestä maahantulokirjauksesta.

Sinun tulee maksaa mahdolliset tullimaksut ja verot FedExille ja kohdistaa reklamaatio suoraan tulliviranomaisille, jotta voit kieltäytyä lähetyksen vastaanottamisesta.

Mistä löydän lisätietoa?

Lisätietoja tullimaksuista ja veroista
Ota yhteyttä Verohallintoon tai siirry Suomen Tullin verkkosivustolle

Kuluttajaneuvontaa Suomen rajojen ulkopuolella toimivien yritysten myymille tuotteille
Ota yhteyttä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

Minulla on yleisluontoinen laskua tai asiakkuutta koskeva kysymys
Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pankin automatisoitu selvitysjärjestelmä

Pankkisiirto

Lähetä maksuosoitus osoitteeseen huolinta@fedex.com.

Tilinumero:
FI 6131 3130 0110 7556 Swift HANDFIHH
Pankki:
Handelsbanken
Tilinhaltija:
Federal Express Europe Inc

TÄRKEÄÄ! Lisää maksun suorittamisen yhteydessä mukaan laskun numero.

Verkkomaksu

Puhelimitse

Soita numeroon 010 800 515 ja valitse 2, valitse sitten 1 ja lopuksi 1.

Muista ottaa laskun numero valmiiksi esille.

Kaikki tieto on asianmukaista ja oikein julkaisuhetkellä, eikä FedEx Express Europe ole vastuussa kolmansien osapuolien yhteystiedoista, jotka saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Tulliviranomaiset tekevät lopullisen päätöksen kaikesta maahantuonnista. Katso FedEx Express Europen laskuja koskevat sopimusehdot.