בריטניה תפרוש רשמית מהאיחוד האירופי ב-31 בינואר 2020, ותיכנס לתקופת מעבר האמורה להימשך עד 31 בדצמבר 2020. במהלך תקופה זו בריטניה והאיחוד האירופי ינהלו משא ומתן על הסכם אפשרי לסחר חופשי.

כל תהליכי המשלוח שלך יישארו ללא שינוי עד תום תקופת המעבר. עם זאת, כיוון שהתנאים העתידיים של קשרי המסחר בין בריטניה לאיחוד האירופי עדיין לא ברורים, הלקוחות צריכים להיות מודעים לפוטנציאל השינוי.

בדף זה נספק פרטים על כל השינויים העתידיים האפשריים שתצטרך לבצע. מומלץ לשוב ולעיין בו.