עמלות שירות נוספות החלות בקשר לשחרור ממכס של משלוחים בינלאומיים

FedEx מספקת הליך שחרור רגיל ממכס, אך אנו מציעים גם מבחר רחב של פתרונות כאשר המשלוח מחייב הליך שחרור מיוחד. מבחר השירותים הנוספים שלנו עשוי להשתנות לפי המדינה/הטריטוריה בהתאם להיקף הטיפול הנוסף הנדרש על-ידי סוכנות רגולטורית מקומית או כאשר אתה או היבואן שלך מבקשים עיבוד מיוחד מעמיל המכס שלנו. אנו עשויים לגבות עמלות שירות בגין השגת שחרור המשלוח שלך מכל סוכנות רגולטורית או עבור שירותים מיוחדים שתבקש. אנו עשויים לחייב בעמלה עבור שירות שחרור רגיל ממכס במדינות/טריטוריות מסוימות או בחלק מחברות הבת של FedEx. אנו רשאים להחיל ולחייב את עמלות השירות האמורות, בכפוף לשינויים, לכל שולח, נמען או צד שלישי שצוין.

עמלות שירות נוספות החלות בקשר לשחרור ממכס יירשמו בחשבונית המכסים והמסים שלך כפריטי שורה. אנא עיין בקישור לאתר fedex.com המקומי שלך המופיע להלן כדי לצפות בשירותים המוצעים במדינת/טריטוריית היעד שבה FedEx מספקת שירותי שחרור ממכס שונים.

משלוחים בינלאומיים ליעדים בשירות ישיר של FedEx עשויים לגרור עמלות שירות נוספות לשחרור ממכס כמתואר לעיל. אנו עשויים להחיל עמלות אלו ולהנפיק חשבונית עבורן על שולחים, נמענים או לקוחות צד שלישי. העמלות כפופות לשינויים.

עמלות שירות נוספות לשחרור ממכס עבור משלוחים אל:

Loading data, please wait