Általános Szerződési Feltételek - Online ügyfél-regisztráció kedvezménnyel (,,OADR”)

OADR Program („Program”):

  1. Amennyiben 2021. Március 1-től FedEx online fiókot regisztrál, úgy a regisztrálással elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
  2. Amint sikeresen befejezte online fiókjának regisztrációját a fedex.com oldalon, megkezdheti a szállítást az új, OADR Program kedvezményeit igénybe véve, amennyiben a küldeménye megfelel a kritériumoknak (ahogy a 3. bekezdésben leírjuk)
  3. A kedvezményes szállítások a nemzetközi küldeményekre vonatkoznak, a belföldi szállítások nem tartozhatnak ebbe a kategóriába.
  4. A kínált kedvezmények kiszámítása a küldemény FedEx részére történő átadásának napján érvényes alapárak alapján történik.Az alapárakat a fedex.com oldalán tesszük közzé, és itt elérhetőek. A program alapján alkalmazandó kedvezmény itt érhető el.
  5. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkezik, a jelen Program alapján kínált kedvezmények csak az alapáron történő fuvarozási díjakra alkalmazhatóak, és nem alkalmazhatóak a pótdíjakra, a speciális kezelési díjakra, vámokra, adókra vagy egyéb kiegészítő vagy minimum díjakra.
  6. A Program keretében felajánlott kedvezmények nem vonhatók össze más, a FedEx Express-nél vagy a FedEx bármely hivatalos képviselőjénél elérhető FedEx-kedvezménnyel.
  7. A FedEx fenntartja a jogot, hogy átalakítsa, módosítsa, felfüggessze, illetve megszüntesse az e Programon keresztül kínált kedvezményt/kedvezményeket, illetve hogy módosítsa a fedex.com oldalon közzétett alapárakat, és hogy bármikor, bármilyen okból, értesítés nélkül pótdíjakat vessen ki (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az üzemanyag-pótdíjat).
  8. A fuvarozás időpontjában hatályos fuvarozási feltételek minden, a Program alapján szállított Jogosult Küldeményre vonatkoznak. Amennyiben a fuvarozási feltételek és a jelen Általános Szerződési Feltételek között ellentmondás lenne, úgy az előbbi rendelkezései az irányadóak.
  9. A FedEx fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Általános Szerződési feltételeket bármikor, értesítés nélkül módosítsa. Az alkalmazandó hatósági jóváhagyás(ok) alapján.