Laborantas, žiūrintis į mėgintuvėlį

Pavojingos prekės

Pavojingos prekės

Viskas, ką jums reikia žinoti apie naudojimąsi mūsų paslaugomis, kad
galėtumėte saugiai siųsti savo pavojingus krovinius po visą pasaulį

 

 

 

Viskas, ką jums reikia žinoti apie naudojimąsi mūsų paslaugomis, kad
galėtumėte saugiai siųsti savo pavojingus krovinius po visą pasaulį

 

 

 

Kas yra laikoma pavojingais kroviniais?

Pavojingi kroviniai yra prekės ar medžiagos, kurios gali kelti pavojų sveikatai, saugumui, turtui ar aplinkai. Jie turi būti tinkamai supakuoti, atsargiai tvarkomi ir gabenami, taikant reikiamas žinias ir patirtį, kad būtų užtikrintas saugus jų pristatymas į paskirties vietą.

Jeigu nesate tikri, ar jūsų siunta yra lakoma pavojingu kroviniu, paprašykite, kad gamintojas arba tiekėjas pateiktų saugos duomenų lapą (SDS). Jiegu 14 skyriuje nurodytas ar paminėtas JT numeris, krovinys yra pavojingas.

Kokius pavojingus krovinius gabename?

Pavojingi kroviniai yra skirstomi į devynias klases, todėl yra svarbu žinoti, kokie produktai joms priskiriami. Kai kurie produktai, pvz., sprogiosios medžiagos ir nuodai, yra akivaizdžiai pavojingi. Tačiau dėl kitų galite būti nustebinti. Aerozoliai, kvepalai ir daugelis produktų, kurių sudėtyje yra ličio baterijų, pvz. mobilieji telefonai arba nešiojamieji kompiuteriai, taip pat laikomi pavojingais.

Pavojingų krovinių klasifikacija pateikiama toliau.

Prieinamos pavojingos prekės

1 klasė. Sprogiųjų medžiagų piktograma

1 klasė. Sprogiosios medžiagos

(pvz., fejerverkai ir signalinės raketos)

2.1 klasė. Degių dujų piktograma

2.1 klasė. Degios dujos

(pvz., aerozoliai ir turistinių dujų balionai)

2.2 klasė. Nedegių ir netoksiškų dujų piktograma

2.2 klasė. Nedegios ir netoksiškos dujos

(pvz., suslėgtasis deguonis)

2.3 klasė. Toksiškų dujų piktograma

2.3 klasė. Toksiškos dujos

(pvz., anglies monoksidas)
Nepriima „FedEx“ 

3 klasė. Degiųjų skysčių piktograma

3 klasė. Degieji skysčiai

(pvz., tirpikliai ir dažai)

4.1 klasė. Degiųjų kietųjų medžiagų piktograma

4.1 klasė. Degiosios kietosios medžiagos

(pvz., degtukai)

4.2 klasė. Savaime užsidegančių medžiagų piktograma

4.2 klasė. Savaime užsidegančios medžiagos

(pvz., fosforas)

4.3 klasė. Medžiagų, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degių dujų, piktograma

4.3 klasė. Medžiagos, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degias dujas

(pvz., kalcio karbidas)

5.1 klasė. Oksiduojančių medžiagų piktograma

5.1 klasė. Oksiduojančios medžiagos

(pvz., trąšos)

5.2 klasė. Organinių peroksidų piktograma

5.2 klasė. Organiniai peroksidai

(pvz., stiklo pluošto remonto komplektai)

8 klasė. Ėdžiųjų medžiagų piktograma

8 klasė. Ėdžiosios medžiagos

(pvz., balikliai ir kanalizacijos valikliai)

Neprieinami pavojingi kroviniai

6.1 klasė. Toksiškų medžiagų piktograma

6.1 klasė. Nuodingosios medžiagos

(pvz., pesticidai)

6.2 klasė. Dirginančių ir galinčių sukelti infekciją medžiagų piktograma

6.2 klasė. Dirginančios ir galinčios sukelti infekciją medžiagos

(pvz., kraujo mėginiai ir medicininiai tyrimai)

7 klasė. Radioaktyviųjų medžiagų piktograma

7 klasė. Radioaktyviosios medžiagos

(pvz., dūmų detektoriai)
Priimami tik kai kuriose regionuose

9 klasė. Kitų pavojingų krovinių, medžiagų ir gaminių 1 piktograma
9 klasė. Kitų pavojingų krovinių, medžiagų ir gaminių 2 piktograma

9 klasė. Kiti pavojingi kroviniai, medžiagos ir gaminiai

(pvz., oro pagalvės, magnetai, telefonai ir nešiojamieji kompiuteriai)


Daugiau nei tik pristatymas

„FedEx“ kurjeris, einantis ligoninės koridoriumi

Kaip siųsti pavojingą krovinį

Viskas, ką jums reikia žinoti apie pavojingų krovinių paruošimą ir siuntimą. 

Moteris, pakuojanti prekę sandėlyje

Kodėl verta siųsti pavojingus krovinius naudojantis „FedEx“ paslaugomis?

Kaip mūsų geriausios savo klasėje paslaugos leidžia jums patikimai siųsti pavojingus krovinius.