„FedEx“ kurjeris, einantis ligoninės koridoriumi

Kaip siųsti pavojingą krovinį

Kaip siųsti pavojingą krovinį

Jūsų norimo siųsti pavojingo krovinio tipas gali turėti įtakos tam, kaip jį reikia supakuoti ir paruošti siųsti. Laikydamiesi tinkamų procedūrų, užtikrinsite sėkmingą pristatymą.

 

 

 

Jūsų norimo siųsti pavojingo krovinio tipas gali turėti įtakos tam, kaip jį reikia supakuoti ir paruošti siųsti. Laikydamiesi tinkamų procedūrų, užtikrinsite sėkmingą pristatymą.

 

 

 

Penkių veiksmų pavojingų krovinių siuntimo vadovas

Dokumentų piktograma, pilkas fonas

1. Būkite susipažinę su reglamentuojančiais teisės aktais

Siunčiant bet ką, kas yra laikoma pavojingu kroviniu, itin svarbu yra laikytis reglamentuojančių teisės aktų.

Juose yra daug nuostatų, įskaitant išsamią informaciją apie reikiamos pakuotės tipus, dokumentus ir ženklinimą. Taisyklės gali skirtis, atsižvelgiant į transporto rūšį, todėl paklauskite savo vežėjo, kaip bus transportuojamas jūsų pavojingas krovinys.

Atverstos knygos piktograma, pilkas fonas

2. Turite būti apmokyti

Bet kas, kas siunčia pavojingus krovinius, turi būti tinkamai apmokytas ir suprasti taikomus reglamentuojančius teisės aktus. Arba galima pasamdyti kitą tinkamai apmokytą žmogų ar įmonę, kad paruoštų siuntą jūsų vardu.

Siuntos su šauktuku piktograma, trikampis, pilkas fonas

3. Tinkamai klasifikuokite ir deklaruokite siuntą

Siuntėjas atsako už tai, kad pavojingas krovinys būtų tinkamai klasifikuotas, deklaruotas, supakuotas ir paženklintas, taip pat, už tai, kad būtų tinkami dokumentai, kuriuose nurodytos kilmės, tranzito ir paskirties šalys / teritorijos. Jeigu nesate tikri, paklauskite gamintojo ar tiekėjo apie jūsų pavojingo krovinio klasifikavimą.

„FedEx“ dėžės su į ją krentančiais taškais piktograma, pilkas fonas

4. Tinkamai supakuokite siuntą

Dažniausiai reikalaujama naudoti patvirtintą pakuotę su aiškiai matomu Jungtinių Tautų specifikacijų žymėjimu. Šiuo žymėjimu nurodoma, kad buvo atlikti tam tikrų pakuotės savybių, reikalingų pavojingam kroviniui transportuoti, bandymai. Kiekvienos pavojingų krovinių klasės žymėjimas yra skirtingas, taip pat gali reikėti papildomo žymėjimo, žr. dabartinį IATA DG reglamentą, kad sužinotumėte, ar jo reikia jūsų siuntai.

Klientai negali siųsti pavojingų krovinių „FedEx Express“ pakuotėje, išskyrus

  • B kategorijos biologines medžiagas, kurias galima siųsti pakuotėje „FedEx UN 3373 Pak“, „FedEx Clinical Boxes“ ir „FedEx TempAssure“.
  • Ličio baterijos, ledžiamos pagal IATA reglamento II skyrių.
Etiketės piktograma, pilkas fonas

5. Paruoškite tinkamas etiketes ir dokumentus

Daugelis pavojingų krovinių turi būti pažymėti aiškiai matomomis etiketėmis, kuriose nurodyta pavojaus klasė ir papildama informacija apie pavojų. Klientai gali įsigyti patvirtintų etikečių (arba peržiūrėti kitų etikečių pardavėjų sąrašą) IATA pavojingų krovinių svetainėje. Senos etiketės, esančios ant pakartotinai naudojamų dėžių, turi būti pašalintos.

Siuntėjai taip pat turi užtikrinti, kad būtų tinkami dokumentai:

Oro transporto važtaraštis: automatiškai sukurti oro transporto važtaraščių galima ant lipnių etikečių, naudojantis svetaine fedex.com, ir ant lipnių terminių etikečių, naudojantis bet kokia „FedEx Ship Manager“ versija.

Siuntėjo deklaracija: į daugelio pavojingų krovinių siuntų pakuotę siuntėjas turi įdėti spausdintą siuntėjo deklaraciją, kuria patvirtinama, kad krovinys buvo supakuotas, pažymėtas ir deklaruotas pagal IATA pavojingų krovinių reglamentą. Tai gali būti padaryta elektroniniu būdu ir gali reikėti nurodyti kontaktinę informaciją visą parą pagalbos nenumatytais atvejais teikimo specialistui.

Muitinės dokumentai: jeigu siunta siunčiama į ne Europoje esančią vietą arba iš ne Europoje esančios vietos, reikia pridėti muitinės dokumentus.

Daugiau nei tik pristatymas

Laborantas, žiūrintis į mėgintuvėlį

Kas yra pavojingi kroviniai

Sužinokite daugiau apie tai, kas yra pavojingi kroviniai ir ar jūsų siunta priklauso būtent jiems.

Moteris, pakuojanti prekę sandėlyje

Kodėl verta siųsti pavojingus krovinius naudojantis „FedEx“ paslaugomis?

Kaip mūsų geriausios savo klasėje paslaugos leidžia jums patikimai siųsti pavojingus krovinius.