moteris su nešiojamuoju kompiuteriu

Papildomos paslaugos ir priemokos

Papildomos paslaugos ir priemokos

Mūsų papildomos paslaugos suteikia jums galimybę prisitaikyti „FedEx“ paslaugas pagal konkrečius jūsų poreikius. Gabenimo išlaidos, susijusios su nestandartinėmis siuntomis, arba papildomai suteiktos paslaugos gali lemti papildomus mokesčius.

Mūsų papildomos paslaugos ir priemokos išlieka tokios pačios ir 2022 m., išskyrus tai, kad:

Siekdami šiuo laikotarpiu ir toliau teikti savo klientams kuo geresnes paslaugas, taikome laikiną maksimalią priemoką už siuntas, atitinkančias „FedEx“ nustatytus kriterijus ir charakteristikas. Šis mokestis netaikomas vietinėms siuntoms.   

Norėdami gauti informacijos apie galiojančias maksimalias priemokas, įskaitant taikomas paslaugas, priemokų sumas ir įsigaliojimo datas, apsilankykite čia.

Įvedama pakopinė kainodara pagal pašto kodus ir vietoves. Siuntų paėmimui iš atokių ir sunkiau pasiekiamų vietų ir pristatymui į jas yra taikomas papildomas ne paėmimo srities (Out-of-Pickup-Area (OPA) arba ne pristatymo srities (Out-of-Delivery-Area (ODA) mokestis. 

SIUNTĖJAS GAVĖJAS KRITERIJAI
0,42 Eur/kg* (mažiausai 20 Eur) A pakopa: 2,90 Eur už siuntą  Nauji JAV siuntų pašto kodai
B pakopa: 0,42 Eur/kg* (mažiausiai 20 Eur)  Nauji JAV krovinių vežimo pašto kodai ir visi dabartiniai ODA/OPA pašto kodai nebuvo perkelti į C pakopą
C pakopa: 0,55 Eur/kg* (mažiausiai 26 Eur) Konkretūs Kanados ir Australijos krovinių ir siuntinių pašto kodai

* Už kiekvieną kilogramo nesiekiančią siuntą reikia mokėti kilogramo kainą

Iki 2022 m. sausio 16 d. žr. pašto kodų arba vietovių, kur taikomas šis papildomas mokestis, sąrašą.

Nauji JAV pašto kodai 
Pasaulio pašto kodų sąrašas 

Nuo 2022 m. sausio 17 d. žr. pašto kodų arba vietovių, kur taikomas šis papildomas mokestis, sąrašą.

Naujas pasaulio pašto kodų sąrašas (galioja nuo 2022 m. sausio 17 d.) 

Visoms siuntoms taikomos „FedEx Express“ Gabenimo sąlygos.

Kainos už transportavimą įsigalios nuo 2022 m. sausio 3 d. „FedEx Express“ pasilieka teisę keisti kainas, papildomus mokesčius, tranzito laiką ir zonas, kai mano, kad to reikia, apie tai pranešdami arba be įspėjimo, laikydamiesi Gabenimo sąlygų. „FedEx Express“ gali bet kada pakeisti arba nustoti teikti kurią nors paslaugą, siūlomą „FedEx Express“, apie tai pranešdama arba ne. Teikiamos paslaugos skiriasi. Jos priklauso nuo paėmimo ar pristatymo vietos ir laiko, siuntos dydžio ir svorio bei prekės tipo.