Ietaupiet enerģiju un uzlabojiet darbību

Jaunā enerģijas pārvaldības sistēma FedEx Office® veikalos ietaupīja enerģiju 22 miljonus kilovatstundu apmērā pirmajā gadā

 

2021. gada 18. janvāris


termostati uz sienas

“Vai es neaizmirsu noregulēt gaisa kondicionētāju pirms došanās prom?”

Šo jautājumu kaut reizi sev uzdevis gandrīz ikviens no mums. Tomēr vairāk nekā 1500 FedEx Office veikalos tā ir pagātne. Centralizēta enerģijas pārvaldības sistēma iestata temperatūru atbilstoši laikam, kad ēkā ir daudz cilvēku vai tā ir tukša, pārrauga iekārtu darbību, konstatē darbības traucējumus un palīdz atrast enerģijas ietaupīšanas iespējas. 2019. gadā sistēma ietaupīja vairāk nekā 22 miljonus kWh un novērsa vairāk nekā 16 200 tonnas CO2e emisiju, kas ir līdzvērtīgi aptuveni 3500 automašīnu radītajām emisijām gada laikā. Tiek paredzēts, ka 2020. gadā sasniegtie ietaupījumi būs vēl lielāki. Turklāt, atveroties jauniem veikaliem, arī tajos tiks izmantota enerģijas pārvaldības sistēma.

termostati uz sienas

Atbilstoši FedEx Office nekustamo īpašumu nodaļas viceprezidenta Ari Spicera (Ari Spitzer) teiktajam sistēma bez energoefektivitātes arī sniedz vēl vienu svarīgu priekšrocību. “Ja jāpārvalda plašs apsildes un gaisa kondicionēšanas iekārtu tīkls, spēja pārraudzīt darbību ir liela priekšrocība. No centrālas atrašanās vietas reāllaikā varam skatīt un kontrolēt šo iekārtu darbību mūsu veikalos, konstatēt problēmas un ātri tās novērst, lai garantētu ērtības veikalos un sistēmas darbotos efektīvi.”

Iekārtu pieskatīšana

Izmantojot modernu enerģijas pārvaldības sistēmu, FedEx Office apkopes speciālisti var pieskatīt tūkstošiem ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu visā uzņēmumā un apkopi veikt proaktīvāk. Fedex Office apkopes un enerģijas nodaļas vadītājs Freds Lašanss (Fred LaChance) skaidro dažas citas priekšrocības: “Tā kā varam centralizēti kontrolēt iekārtas, varam ieviest universālas izmaiņas, piemēram, izslēgt iekārtas brīvdienām. Pateicoties datiem, varam pieņemt pārdomātus lēmumus par remontējamām vai nomaināmām ierīcēm.”

Analīzes datos ir ietverti arī dati par darbību, kas ir noderīgi saimniekiem, ja proaktīvi nepieciešams nomainīt vecākas vai neefektīvas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas. Šādi dati var ietvert informāciju par iekārtas energopatēriņu, tās spēju nodrošināt vēlamo temperatūru, kā arī darbības laiku salīdzinājumā ar citām apkārtnē esošajām ierīcēm. Šāda proaktīva iekārtu nomaiņa ietaupa enerģiju, laiku un naudu, vienlaikus nodrošinot komfortu. Ja tiek veikts remonts vai nomaiņa, mūsu komanda var izmantot pārvaldības sistēmu, lai attālināti pārbaudītu, vai darbu veic pakalpojumu sniedzēji, neatkarīgi no tā, vai tas notiek tūkstošiem kilometru attālumā vai tuvumā esošā FedEx Office veikalā.

Sieviete nodod paku FedEx Office veikalā

Komforts un kontrole

Ja kāda gaisa kondicionēšanas iekārta pēkšņi pārtrauktu darboties, klientiem un darbiniekiem ātri šajā vietā kļūtu nekomfortabli. Tā kā enerģijas pārvaldības sistēma nepārtraukti pārrauga mūsu gaisa kondicionēšanas iekārtas, kritisku sistēmas kļūmju daudzums ir samazinājies un ir uzlabojies komforts veikalos. No 2019. gada līdz 2020. gadam ar gaisa kondicionēšanas iekārtām saistīto ārkārtas problēmu skaits samazinājās par 25%. Tas nozīmē, ka problēmas tika identificētas un risinātas, pirms veikala darbiniekiem kļuva nekomfortabli un viņi ziņoja par problēmu. Tā kā slikti darbojošās iekārtas dažreiz patērē vairāk enerģijas, izvairīšanās no kritiskām kļūmēm var ietaupīt enerģiju.

FedEx Office pārdošanas nodaļas vecākā viceprezidente Eimija Dikiko (Aimee DiCicco) rezumē. “Sistēmas ievērojamie enerģijas patēriņa un emisiju samazinājumi atspoguļo mūsu plašākos ilgtspējas centienus. Tā ir svarīga vērtība gan mums, gan mūsu klientiem. Zinām, ka viņi jau novērtē mūsu ilgtspējīgās papīra iespējas, pakalpojumus drukāšanai tiešsaistē un drošo papīra otrreizējo pārstrādi. Enerģijas ietaupīšana mūsu veikalos ir vēl viens veids, kā pilnveidojam savu apņēmību ilgtspējīgi strādāt mūsu klientiem, darbiniekiem un kopienām, kuras apkalpojam.”