Papildu muitošanas pakalpojumu maksas, kas ir piemērojamas starptautiskajiem sūtījumiem

FedEx piedāvā gan standarta muitošanu, gan dažādu veidu papildu risinājumus gad
ījumam, ja sūtījumam ir nepieciešama nestandarta muitošana. Papildu pakalpojumi dažādās valstīs/teritorijās var atšķirties atkarībā no papildu apstrādes formalitātēm, ko var pieprasīt vietējas regulētājiestādes, vai no īpašām importētāja pieprasītās apstrādes formalitātēm, kuras kārto mūsu muitas starpnieks. Mēs varam piemērot pakalpojuma maksu par jūsu sūtījuma atmuitošanu regulētājiestādē vai par papildu pakalpojumiem, kurus jūs pieprasāt. Dažās valstīs/teritorijās vai atsevišķos FedEx meitasuzņēmumos var tikt iekasēta maksa par standarta muitošanas pakalpojumu. Mēs varam piemērot šīs pakalpojuma maksas jebkuram sūtītājam, saņēmējam vai izraudzītajai trešai personai un izrakstīt rēķinu par minētajām maksām. Ievērojiet, ka šīs maksas var mainīties.

Radušās papildu muitošanas pakalpojuma maksas tiks norādītas atsevišķā nodevu un nodokļu rēķina rindā. Skatiet tālāk norādīto fedex.com vietējās vietnes saiti, lai uzzinātu, kādi pakalpojumi ir pieejami galamērķa valstī/teritorijā, kur FedEx nodrošina dažādus muitošanas pakalpojumus.

Tiešiem starptautiskajiem sūtījumiem uz FedEx apkalpotajiem galamērķiem var tikt piemērotas papildu muitošanas maksas, kā ir norādīts iepriekš. Mēs varam piemērot šīs maksas sūtītājiem, saņēmējiem vai trešo personu klientiem un izrakstīt rēķinu par minētajām maksām. Ievērojiet, ka šīs maksas var mainīties.

Papildu muitošanas pakalpojuma maksas sūtījumiem uz:

Loading data, please wait