klēpjdators

Izmaiņas ES PVN noteikumos

Izmaiņas ES PVN noteikumos

Eiropas Savienībā drīzumā tiks ieviestas nopietnas izmaiņas attiecībā uz PVN nodokli, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā

Eiropas Savienībā drīzumā tiks ieviestas nopietnas izmaiņas attiecībā uz PVN nodokli, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā

Kurus uzņēmumus ietekmēs šīs izmaiņas?

Izmaiņas ietekmēs visus uzņēmumus, tomēr, galvenokārt, attieksies uz uzņēmumu tirdzniecības darījumiem ar patērētājiem, kā arī tiešsaistes tirdzniecības vietām, tostarp tām, kas atrodas ES, un tām, kas atrodas ārpus ES, bet pārdod preces klientiem ES.*

Šo izmaiņu rezultātā var tikt vienkāršotas procedūras un administrēšana. Šīm izmaiņām var būt arī plašāka ietekme uz to, kā veicat saimniecisko darbību Eiropas Savienībā.

Tālāk ir norādītas trīs galvenās pārmaiņas.


Sterliņu mārciņas ikona

Lielbritānija 2021. gada janvārī pēc izstāšanās no ES jau ieviesa izmaiņas savos PVN noteikumos. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīm izmaiņām, lūdzu, lejupielādējiet mūsu informatīvo ceļvedi


1. Vairs nebūs PVN atbrīvojuma importētām precēm vērtībā līdz 22 €

Ko tas nozīmē?

No 2021. gada 1. jūlija PVN tiks piemērots visām komercprecēm, kas tiek importētas Eiropas Savienībā, neatkarīgi no preču vērtības. PVN par ES teritorijā ievestajiem sūtījumiem, kuru vērtība ir 150 € vai mazāka, var tikt iekasēts preču pārdošanas brīdī, izmantojot jauno vienas institūcijas apstiprinājuma importa sistēmu (Import One-Stop-Shop — IOSS), vai to no galaklienta var iekasēt muitas deklarācijas iesniedzējs (FedEx). 

ES uzņēmumi, kuri klientiem ES tiešsaistē pārdod preces, kuras atrodas ārpus ES, var izvēlēties izmantot IOSS. Ja vēlaties uzzināt vairāk par IOSS, lūdzu, skatiet Eiropas Komisijas tīmekļa vietni.

Kā tas var ietekmēt uzņēmuma darbību?

Mazvērtīgu sūtījumu 22 € robežvērtības atcelšana neskars ES uzņēmumus, kuri tirgo preces ES dalībvalstīs. Savukārt ES uzņēmumi, kuri tirgo Eiropas Savienībā ievestās preces, vairs nevarēs importēt sūtījumus ar vērtību zem 22 €, nepiemērojot PVN.

Idejas ikona

Kā tas praksē darbosies?

Piemērs

Tiešsaistes uzņēmums Vācijā pārdod zeķu pāri 10 € vērtībā ES patērētājam, kas arī atrodas Vācijā. Šis zeķu pāris patērētājam tiek sūtīts no Ķīnas.

Līdz 2021. gada 1. jūlijam

Sūtījumu var importēt Eiropas Savienībā, nepiemērojot PVN, jo preču kopējā vērtība ir mazāka par 22 €.

Pēc 2021. gada 1. jūlija

PVN tiks piemērots visiem sūtījumiem neatkarīgi no to vērtības. PVN tiks piemērots saskaņā ar likmi, kas noteikta pircēja dzīvesvietas valstī.

2. Tiek ieviesta vienas institūcijas apstiprinājuma sistēma (One-Stop Shop — OSS)

Ko tas nozīmē?

Ja uzņēmumi reģistrējas OSS lietošanai, tiem vairs nevajadzēs reģistrēt PVN maksātāja statusu katrā ES valstī, kurā uzņēmumi tirgo preces. Tomēr vienlaikus ar OSS ieviešanu ES arī noņem PVN robežvērtības režīmu tālākpārdošanā. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem būs jāiekasē PVN atbilstoši likmei, kas ir spēkā klienta ES dzīvesvietas valstī, preču pirmās pārdošanas posmā, nevis tad, kas ir sasniegta noteikta robežvērtība.

Kā tas var ietekmēt uzņēmuma darbību?

Tā vietā, lai reģistrētos PVN maksāšanai vairākās ES valstīs, uzņēmumi varēs iesniegt OSS ceturkšņa deklarāciju, norādot visus kritērijiem atbilstošos Eiropas Savienībā veiktos tirdzniecības darījumus ar klientiem. Šajā gadījumā PVN ir jāmaksā nodokļu administrēšanas iestādei uzņēmuma atrašanās valstī, un šī iestāde iemaksā nodokli attiecīgajām valstīm.

Šīs izmaiņas varētu vienkāršot procesus un samazināt pārrobežu PVN atbilstības izmaksas tiešsaistes tirdzniecības jomā, kā arī veicināt pārrobežu tirdzniecības darījumu apjoma palielināšanos.

Izņēmums: ES uzņēmumi (veic uzņēmējdarbību kādā no ES dalībvalstīm), kuriem pārrobežu tirdzniecības apjoms gadā ir mazāks par 10 000,00 € (B2C preču un noteiktu pakalpojumu tirdzniecība), var iekasēt PVN, piemērojot iekšzemes PVN likmi, un norādīt datus par tirdzniecības darījumiem iekšzemes PVN deklarācijā.

Idejas ikona
Kā tas praksē darbosies?
Piemērs

E-komercijas uzņēmums Francijā tirgo elektroniskās iekārtas klientiem piecās citās ES valstīs, kur tirdzniecības apjoms pārsniedz 10 000,00 €.

Līdz 2021. gada 1. jūlijam

Uzņēmuma pienākums ir reģistrēt PVN maksātāja statusu un uzskaitīt PVN katrā ES valstī, kā arī piemērot klientiem PVN, balstoties uz iekšzemes PVN likmi klientu dzīvesvietas valstī, ja tirdzniecības apjoms attiecīgajā valstī pārsniedz noteiktu vietējā gada apgrozījuma robežvērtību.

Pēc 2021. gada 1. jūlija

Uzņēmums var slēgt PVN maksātāja statusu ārvalstīs un sniegt datus par kritērijiem atbilstošiem Eiropas Savienībā veiktajiem tirdzniecības darījumiem ar klientiem vienā OSS PVN deklarācijā ES valstī, kurā tas ir reģistrēts. Uzņēmumam būs jāiekasē PVN, balstoties uz PVN likmi klienta dzīvesvietas valstī, neatkarīgi no kopējā tirdzniecības darījumu apjoma šajā tajā valstī.


Informācijas ikona

Lai reģistrētos OSS, uzņēmumiem, sākot no 2021. gada 1. aprīļa, ir jāreģistrējas savas ES dalībvalsts OSS portālā.


3. Dažas tiešsaistes tirdzniecības platformas kļūs par PVN iekasētājiem

Ko tas nozīmē?

Tirdzniecības platformas, uz kurām attiecas jaunie ES PVN noteikumi var būt, piemēram, tiešsaistes platformas, kas atvieglo pārdošanas darījuma izpildi. Tās ļauj tirgotājiem pārdot savas preces tieši klientiem.

Noteiktām tirdzniecības platformām, nevis uzņēmumiem, kas pārdod, izmantojot šīs platformas, būs jāuzņemas PVN iekasēšana, reģistrēšana un iemaksāšana. PVN iekasēšana, kas jāveic tirdzniecības platformām, attieksies uz tālāk norādītajiem darījumiem.

  • B2C sūtījumu importēšana ES ar vērtību 150 € un mazāk (gadījumos, kad tirdzniecības platforma pieteikusies IOSS).
  • Preču tirdzniecība Eiropas Savienībā un vietējā mērogā, ko veic pārdevēji ārpus ES, sadarbojoties ar klientiem Eiropas Savienībā.
Kā tas var ietekmēt uzņēmuma darbību?

Importējot B2C sūtījumus ES ar vērtību 150 € un mazāk gadījumos, kad tirdzniecības platforma pieteikusies IOSS, uzņēmumam, kas nodarbojas ar tirdzniecību, ir jāizmanto tirdzniecības platformas IOSS numurs un tas jānorāda pusei, kas atbildīga par muitas deklarācijas sagatavošanu (piemēram, FedEx).

Uzņēmumiem, kas preču pārdošanai izmanto vairākas tirdzniecības platformas, jābūt nepārprotamiem pierādījumiem par katrā platformā veiktajiem tirdzniecības darījumiem. Šiem uzņēmumiem muitas deklarācijā ir arī jānorāda katra tirdzniecības darījuma attiecīgais IOSS numurs.

Āprus ES dalībvalstu uzņēmumi, kuri preču tirdzniecības darījumu veikšanas nolūkos Eiropas Savienībā un vietējā mērogā sadarbojas ar tiešsaistes platformām, varēs anulēt PVN maksātāja reģistrāciju ES dalībvalstīs, jo šajā gadījumā par preču piegādātāju un PVN iekasētāju tiks uzskatīta tirdzniecības platforma. Tam vajadzētu samazināt ārpus ES dalībvalstu tirgotāju administratīvo slogu.

Idejas ikona
Kā tas praksē darbosies?
Piemērs

Ārpus ES dalībvalsts e-komercijas uzņēmums no savas noliktavas Eiropas Savienībā pārdod 90 € vāzi ES klientam. Uzņēmums darījumā izmanto prasībām atbilstošas tirdzniecības platformas pakalpojumus.

Līdz 2021. gada 1. jūlijam

Ārpus ES dalībvalsts uzņēmuma, kas pārdeva vāzi, pienākums ir iekasēt no klienta PVN, un iemaksāt to attiecīgajām valsts iestādēm.

Pēc 2021. gada 1. jūlija

PVN iekasēšanu no klienta un PVN iemaksu attiecīgajām valsts iestādēm veic tirdzniecības platforma, kurā tika pārdota vāze.


Informācijas ikona

Plašāka informācija par ODD izmantošanu ir pieejama Eiropas Savienības Publikāciju birojā. Pārdevējiem paredzētā informācija ir atrodama šeit, un tiešsaistes tirdzniecības platformām paredzētā informācija ir atrodama šeit.


ES valstis ir: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar ES un Lielbritānijas kopīgo protokolu attiecībā uz preču pārdošanu Ziemeļīrija joprojām būs daļa no ES PVN zonas. Tas nozīmē, ka šie jaunie noteikumi attieksies arī uz precēm, kas tiks importētas Ziemeļīrijā no pārējās pasaules.

Sniegtā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kā juridiska un/vai nodokļu konsultācija. Šis saturs var neiekļaut jaunāko juridisko vai cita veida informāciju. Ja šīs informācijas lasītājiem rodas konkrēti juridiska un/vai nodokļu rakstura jautājumi, ir jākonsultējas ar savu padomdevēju. Mēs skaidri noraidām atbildību par rīcību, kas tika vai netika veikta, balstoties uz šajā vietnē sniegto saturu. Saturs šajā publikācija ir sniegts “tāds, kāds tas ir”, un mēs negarantējam, ka šajā saturā nav kļūdu.