planšetdators

Vai ir nepieciešami citi dokumenti?

Vai ir nepieciešami citi dokumenti?

Šķērsojiet robežas bez sarežģījumiem, izmantojot mūsu pamācību par papildu dokumentāciju muitai.

Šķērsojiet robežas bez sarežģījumiem, izmantojot mūsu pamācību par papildu dokumentāciju muitai.

Kāpēc var būt nepieciešama papildus dokumentācija?

Nosūtot preces, iespējams, būs jānodrošina papildu dokumentācija, lai papildinātu informāciju faktūrrēķinā un avio pārvadājumu pavadzīmē.

Šie dokumenti var būt nepieciešami, lai apmierinātu tādu muitas iestāžu vai citu valsts iestāžu un aģentūru prasības, kam ir likumīga interese par to, kas tiek ievests valstī/izvests no tās.

Nepieciešamā dokumentācija būs atkarīga no precēm, kurus nosūtāt, to izcelsmes un vērtības.

sūtījuma sagatavošana

Informācija par nepieciešamajiem nosūtīšanas dokumentiem

Lai apstiprinātu, ka preces var ievest valstī un tām iespējami var tikt piemērots atbrīvojums no nodevām vai to atlaide, var būt nepieciešams pierādījums par preču ražošanas vai izgatavošanas vietu. Parasti pietiek, ja sūtītājs šo informāciju norāda faktūrrēķinā. Tomēr dažās valstīs ir nepieciešams īpašs sertifikāts, kas apliecina preču izcelsmi, vai kuru parakstījis eksportēšanas valsts attiecīgais valdības departaments, tirdzniecības kamera vai vēstniecība.

Lielākajai daļai produktu licence nav nepieciešama. Tomēr, iespējams, būs nepieciešams iegūt licenci vai ievērot īpašus noteikumus, lai eksportētu atsevišķas preces vai pārdotu noteiktus pakalpojumus ārzemēs. Preces/produkti, kuriem, visticamāk, būs nepieciešama licence, ietver:

 • Dzīvnieki, augi, lauksaimniecības produkti un pārtikas produkti
 • Preces, kuru izcelsme ir apdraudētās sugas
 • Ķīmiskās vielas un atkritumi
 • Medikamenti
 • Kontrolētas preces (vispārīgi — militārās preces, šaujamieroči un preces, kam var būt divējāds (militārais un civilais) pielietojums)
 • Preces ar kultūras vai vēsturisku vērtību
 • Dimanti
 • Preces, uz kurām attiecas sankcijas vai tirdzniecības aizsardzības pasākumi

Lai uzzinātu, vai jums ir nepieciešama eksportēšanas licence, skatiet eksportēšanas kontroles sarakstus savas valsts atbildīgās institūcijas tīmekļa vietnē. Jums būs jāpievieno arī licences numurs, kas norādīts faktūrrēķinā, kā arī iepriekš jābrīdina FedEx muitošanas komanda, sazinoties ar FedEx klientu apkalpošanas komandu.

Pilnvara ir rakstiska atļauja pārstāvēt citu personu vai rīkoties tās vārdā. Mēs varam lūgt sniegt pilnvaru mums, lai mēs varētu veikt ar muitu nepieciešamās darbības jūsu vietā; tas parasti nepieciešams tikai tad, kad sākat veikt sūtījumus ar FedEx. Jā ir juridiska prasība lielākajā daļā valstu, un muitas dienesti var mums lūgt uzrādīt pierādījumus par piešķirto pilnvaru.

Vairākās valstīs ir nepieciešams produkta novērtējuma sertifikāts, lai nodrošinātu, ka preces atbilst noteiktiem veselības, drošības un vides standartiem. Piemēram, lai eksportētu preces uz Eiropas Savienību, var būt nepieciešams CE sertifikāts. CE zīme nenozīmē, ka produkts tika izgatavots ES, bet ka tas atbilst ES standartiem.

Citās valstīs var būt atšķirīga terminoloģija un standarti, tāpēc pirms preču sūtīšanas uz kādu valsti tas ir jānoskaidro. Piemēram, Apvienotajā Karalistē ir Apvienotās Karalistes atbilstības novērtēšanas sertifikāts (UK Conformity Assessed — UKCA), bet Ķīnā ir Ķīnas obligātā sertifikācija (China Compulsory Certification — CCC).

Apvienotajā Karalistē un vairākās citās valstīs iestādi, kas aizsargā sabiedrības, vides un dzīvnieku veselību, sauc par Port Health. Šī iestāde veic dažādus veselības kontroles pasākumus uz robežām. Ja jūsu preces ir ēdamas vai tiek izmantotas pārtikas produktos vai dzērienos, iespējams, būs jāsniedz papildu dokumenti. Tādējādi tiek nodrošināts, ka jūsu preces varēs atmuitot Port Health vai līdzvērtīga iestāde valstī, uz kuru piegādājat sūtījumu. Visām precēm, kas var apdraudēt veselību, visticamāk, būs nepieciešams sertifikāts. Daži iespējamo nepieciešamo sertifikātu piemēri:

 • bioloģiskais sertifikāts
 • fitosanitārais sertifikāts
 • sanitārais sertifikāts

Iestādes var apturēt noteiktus produktus (piemēram, dažas elektropreces), lai pārbaudītu to drošību. Lai atvieglotu šādu preču atmuitošanu, jums jāspēj pierādīt, ka preces ir oficiāli pārbaudītas, kā arī jāuzrāda sertifikāts, piemēram:

 • atbilstības sertifikāts,
 • elektrisko/ķīmisko pārbaužu atskaite,
 • atskaite par preču drošu transportēšanu.

Materiālu drošības datu lapas jāpievieno bīstamiem sūtījumiem, jo tās identificē un klasificē iespējamo apdraudējumu/risku cilvēkiem vai videi. Tajās ir arī norādīta informācija par rīkošanos un uzglabāšanu, kā arī norādījumi par to, kā rīkoties ārkārtas situācijā, piemēram, kādu pirmo palīdzību sniegt vai kā nodzēst uguni.

Ja importējat preces, kas ietver intelektuālu īpašumu, piemēram, zīmolu preces, attēlus vai tēlus, var būt jāsniedz pierādījums, ka ražotājs ir izgatavojis šīs preces ar atbilstošu atļauju. Atļaujas sertifikāti bieži vien ir vēstules no intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekiem. Ja netiek uzrādīts pierādījums, muita var konfiscēt preces un jums var būt jāmaksā sods.

Dažās valstīs ir nepieciešams iepakotā satura saraksts un faktūrrēķins. Iepakotā satura saraksts ir dokuments, ko nodrošina sūtītājs, un tajā ir informācija par sūtījumā iekļautajām precēm un to, kā tās ir iepakotas. Tas ietver kārbu skaitu, preču skaitu kārbās, kā arī kārbu svaru un izmērus. Šādi visas dažādos procesa posmos iesaistītās personas var pārbaudīt, kas tiek nosūtīts. Muita izmanto iepakotā satura sarakstu atmuitošanai un ievešanai dažās valstīs, lai sniegtu pierādījumu, ka iepakotās preces atbilst faktūrrēķinam.

Daži klienti kā preču maksājuma garantiju izvēlas preču transporta pavadzīmi. Kad tiek izmantota šī maksājuma metode, preču transporta pavadzīme ir oficiālais sūtījuma dokuments, lai saņemtu maksājumu, īpašumtiesību nodošanu un banka atbrīvotu līdzekļus sūtītājam, kad saņēmējs ir saņēmis preces.

Informācijas ikona

Kā FedEx var jums palīdzēt?

Lai iegūtu plašāku informāciju par dokumentiem, kas var būt nepieciešami, veicot pārrobežu sūtījumus, tostarp padomus par to, kā tos aizpildīt, apmeklējiet mūsu sūtījumu kanālu (Shipping Channel).

Pirms nosūtīšanas vienmēr iepazīstieities ar normatīvajiem aktiem un noteikumus valstī, no kuras un uz kuru veicat sūtījumu. Šī informācija atrodama valdības vietnēs.