Basisinformatie over douanedocumenten voor exporteurs

Basisinformatie over douanedocumenten voor exporteurs

Basisinformatie over douanedocumenten voor exporteurs
 
 

Basisinformatie over douanedocumenten voor exporteurs

Als exporteur bent u verantwoordelijk voor het voorbereiden van de douanedocumenten.

Het type documentatie dat vereist is, is afhankelijk van het type goederen dat u exporteert, hun commerciële waarde en het land van bestemming.

De meest voorkomende vereiste exportdocumenten zijn de internationale luchtvrachtbrief (vereist voor alle zendingen) en de handelsfactuur (vereist voor de meeste zendingen met een commerciële waarde en bestemming buiten de Europese Unie).

Tip: Door alle documenten correct in te vullen voorkomt u vertragingen bij de douane.

Uw rol in het internationale verzendproces, stap voor stap

De rol van de exporteur

Stap 1
alt
Stap 1: De verzender bereidt de douanedocumentatie voor

Als dit uw eerste internationale zending bij FedEx is: zorg ervoor dat u Electronic Trade Documents® (ETD) heeft ingeschakeld om uw documenten elektronisch te uploaden. Geef ons uw volmacht om ons te autoriseren om namens u in- en uit te klaren.

Indien u dit type goederen voor het eerst verzendt: zorg ervoor dat de goederen die u verzendt toegestaan zijn in het land van bestemming. Identificeer de douanedocumenten die u nodig heeft op basis van het land van bestemming en het type goederen dat u verzendt.

Stap 2
De verzender bereidt de luchtvrachtbrief voor, plant een ophaling en uploadt de douanedocumentatie

Wanneer u een zending voorbereidt, dient u een kopie van uw luchtvrachtbrief en drie kopieën van de handelsfactuur aan het pakket toe te voegen.

Tip: u kunt tijd en papier besparen door uw douanedocumenten te uploaden met FedEx Ship Manager®.

Schakel ETD in in FedEx Ship Manager en upload en verzend uw documenten elektronisch (zodat u ze niet hoeft af te drukken).

alt
Stap 3
Stap 3: De verzender drukt de luchtvrachtbrief en douanedocumenten af en plakt deze op uw zending

Laat uw zending ophalen wanneer het u uitkomt.


De rol van FedEx

Stap 4
alt
Stap 4: Wij zorgen voor het uitklaren

Wij begeleiden de zending door het uitklaringsproces. We nemen alleen contact met u op indien er documenten missen of onvolledig zijn.

Goed om te weten: vertragingen tijdens het uitklaren komen maar zelden voor.

Stap 5
Stap 5: Wij zorgen dat uw zending op de juiste manier wordt vervoerd

Wij zorgen dat uw zending op de juiste manier wordt vervoerd.

Stap 6
Stap 6: Wij zorgen voor het inklaren

Wij begeleiden de zending door het inklaringsproces.

Wij nemen alleen contact op met de ontvanger inzake het betalen van btw- en invoerrechten en in het geval van ontbrekende informatie (EORI-nummer, volmacht, onvolledige productinformatie, etc.).

Tip: de ontvanger dient snel te reageren op mogelijke importproblemen om te zorgen voor een tijdige levering van de zending.


De rol van de importeur

STAP 7
Stap 7: U ontvangt uw zending

De geadresseerde ontvangt de zending op het adres vermeld op de luchtvrachtbrief.

Stap 8
Stap 8: U dient de btw- en invoerrechten te betalen

Tenzij anderzijds met u overeengekomen, betaalt de geadresseerde de btw- en invoerrechten voorgeschoten door FedEx.

Goed om te weten: afhankelijk van de waarde van de zending, moet de importeur mogelijk de btw- en invoerrechten betalen voordat hij of zij de zending kan ontvangen.


Handige douanetips

Tijdens het invullen en voorbereiden van uw zending:

 • Zorg ervoor dat de EORI-nummers van de exporteur en importeur (of registratie-/btw-nummer voor bedrijven buiten de EU of id-nummer voor particulieren) duidelijk vermeld staan op de handelsfactuur.
 • Voeg een gedetailleerde Engelse omschrijving van de goederen toe aan de handelsfactuur.
 • Voeg de contactinformatie toe van zowel de importeur als exporteur.
 • Zorg ervoor dat de informatie op de handelsfactuur overeenkomt met de informatie op de luchtvrachtbrief.
 • Voeg drie exemplaren van de handelsfactuur (het origineel en twee kopieën) toe aan het pakket.

Online FedEx-verzendtools begeleiden u door het internationale verzendproces; u kunt er douanedocumenten mee uploaden en ze elektronisch verzenden.

Wat is een handelsfactuur en waarom heb ik het nodig?

De handelsfactuur is het hoofddocument dat gebruikt wordt door de meeste buitenlandse douane-instanties voor importcontrole, waardering en de bepaling van invoerrechten.

Het is het eerste internationale verzenddocument dat ingevuld moet worden omdat het de basis vormt voor alle andere handelsdocumenten. De informatie op andere internationale verzenddocumenten, waaronder de luchtvrachtbrief of het verzendetiket, moet overeenkomen met de handelsfactuur.

De handelsfactuur wordt opgesteld door de exporteur en is vereist door de importeur als eigendomsbewijs en om de betaling van btw- en invoerrechten te regelen.

Wanneer is dit document vereist?

De handelsfactuur is vereist voor alle product-/artikelzendingen (anders dan documenten) voor de internationale handel.

Hoe vul ik mijn handelsfactuur in en upload ik deze?

FedEx Ship ManagerTM op fedex.com begeleidt u tijdens het invullen van uw douanedocumenten. U kunt uw eigen documenten uploaden of uw documenten tijdens het proces automatisch genereren.

Wat is een EORI-nummer?

Een EORI-nummer is een unieke referentie toegewezen door de douaneautoriteiten om economische operators binnen de Europese Unie te identificeren. Dit nummer is verplicht voor alle bedrijven en alle soorten export- en importzendingen. Vanaf 1 juli 2009 vereist wetgeving van de Europese Unie dat alle lidstaten het EORI (Economic Operators Registration and Identification)-system hanteren.

Waarom heeft u een EORI-nummer nodig?

Het EORI-nummer is wettelijk verplicht en dient vermeld te staan op alle douanedeclaraties voor import vanuit of export naar landen buiten de EU. Goederen zonder een EORI-nummer worden door de douaneautoriteiten geweigerd.

Hoe krijgt u een EORI-nummer?

Een EORI-nummer wordt uitgegeven door de douaneautoriteiten van het land waarin u of uw bedrijf gevestigd is.

Waar moet ik mijn EORI-nummer invullen?

U dient uw EORI-nummer op uw handelsfactuur en onze online verzendtools in te vullen wanneer u uw afzendergegevens invult.

Dit is een lijst van artikelen die verboden zijn in het netwerk van FedEx.

Neem voor meer informatie over verboden artikelen in specifieke landen contact met ons op.

 • Menselijke lijken, menselijke organen of lichaamsdelen, menselijke of dierlijke embryo's, gecremeerde of opgegraven menselijke resten.
 • Explosieven *
 • Vuurwapens, wapens en hun onderdelen (geaccepteerd tussen de VS en Puerto Rico).
 • Bederfelijke levensmiddelen en voedsel en dranken die koeling of andere regeling van de omgeving vereisen.
 • Levende dieren, waaronder insecten.
 • Planten en plantaardig materiaal, waaronder snijbloemen (snijbloemen zijn geaccepteerd van de VS naar bepaalde punten in Canada en uit Colombia, Ecuador en Nederland naar de VS).
 • Loterijloten en gokapparaten indien verboden door lokale, provinciale of nationale wetgeving.
 • Geld (munten, contanten, waardepapieren, bankbiljetten, en verhandelbare stukken vergelijkbaar met geld zoals geëndosseerde effecten, obligaties en kasbonnen).
 • Pornografie en/of obsceen materiaal.
 • Zendingen** verwerkt onder:
  • Vorderingen tot teruggave van invoerrechten tenzij vooraf afgesproken.
  • Tijdelijke importgaranties - geaccepteerd onder de optie FedEx International Broker Select, uitsluitend voor initiële import.
  • Vergunningen van de U.S. State Department.
  • Carnets
  • Exportvergunning van de Amerikaanse drugsbestrijdingsinstantie (Drug Enforcement Administration)
  • Garantiebrieven. Zendingen met kredietbrieven worden in het algemeen niet aanvaard, tenzij de zending met kredietbrieven een “courier ontvangstbewijs” vraagt zoals bepaald door Artikel 25 van UCP 600 en verstuurd wordt met de FedEx Expanded Service internationale luchtvrachtbrief.
  • Certificate of Registration-zendingen (CF4455).
 • Gevaarlijk afval, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikte onderhuidse injectienaalden en/of spuiten of overig medisch afval.
 • Zendingen die schade kunnen berokkenen aan, of vertragingen van, de uitrusting, het personeel of andere zendingen.
 • Zendingen waarvoor wij een speciale licentie of vergunning voor transport, invoer of uitvoer nodig hebben.
 • Zendingen of artikelen waarvan het vervoer, de invoer of de uitvoer bij enige wet of regeling is verboden.
 • Marihuana, inclusief marihuana voor recreatief of medicinaal gebruik, en synthetische cannabinoïden.
 • Zendingen met een aangegeven waarde voor de douane die hoger is dan de toegestane waarde voor een bepaalde bestemming.
 • Gevaarlijke goederen, behalve zoals toegestaan onder de sectie Gevaarlijke Goederen van de Federal Express vervoersvoorwaarden.
 • Verwerkte of onverwerkte dode dieren, waaronder insecten en huisdieren. Opgezette jachttroffeeën of volledig verwerkte (gedroogde) monsters of hele dieren of delen van dieren die naar de VS verzonden mogen worden.
 • Pakketten die nat zijn, lekken of stinken, van welke aard dan ook.
 • Wildproducten waarvoor een exportvergunning van de Amerikaanse Fish and Wildlife Service vereist is voorafgaand aan export uit de VS.
 • Zendingen in entrepots die bestemd zijn voor of teruggetrokken worden uit een buitenlandse handelszone of douane-entrepot, tenzij de optie FedEx International Broker Select is geselecteerd voor Amerikaanse importzendingen, of de optie FedEx International Controlled Export-service voor Amerikaanse exportzendingen.
 • APO/FPO/DPO-adressen.
 • COD-zendingen.
   

* Klasse 1.4-explosieven zijn geaccepteerd voor transport naar Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk. Opmerking: de Verenigde Arabische Emiraten staan alleen Klasse 1.4-explosieven toe die beschikbaar worden gehouden voor ophaling in de FedEx Express-locatie in Dubai.

** U kunt deze artikelen mogelijk verzenden met FedEx International Controlled Export, FedEx International Premium, FedEx International Express Freight (IXF) of FedEx International Airport-to-Airport (ATA). Voor meer informatie over FedEx International Controlled Export kunt u contact opnemen met International Customer Service op 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 (zeg "international services"). Voor informatie over de andere services kunt u contact opnemen met de klantenservice van FedEx Express Freight op 02 752 75 75.

Heeft u complexe in- uitklaringseisen? Wij kunnen u helpen!

Dient u een specifieke inklaringsagent aan te wijzen?

Met onze Selectieoptie voor inklaringsagent (BSO) kunt u een specifieke inklaringsagent aanwijzen. Selecteer de FedEx International Broker Select®-optie (selectieoptie voor inklaringsagent of BSO) tijdens het online voorbereiden van uw zending en vermeld het adres en telefoonnummer op de
FedEx® internationale luchtvrachtbrief.

Ontdek voor meer informatie al onze aanvullende in- en uitklaringsservices of neem contact op met uw FedEx Sales contactpersoon.
 

Heeft u een oplossing op maat nodig?

Maak gebruik van onze gespecialiseerde kennis over in- en uitklaring om de juiste oplossingen te ontwikkelen die optimaal aan uw wensen voldoen.


Gerelateerde services