Tovornjak družbe FedEx vozi po slikoviti gorski avtocesti

Naš pristop k prenovi dejavnosti

Naš pristop k prenovi dejavnosti

Trudimo si zagotoviti bolj trajnostno prihodnost

Naš pristop k trajnosti se osredotoča na tri ključne ideje: zmanjševanje, nadomeščanje in revolucioniranje. Osredotočeni smo na zmanjševanje emisij in odpadkov, nadomeščanje starejših tehnologij in vozil ter revolucioniranje flot in poslovalnic. Ta pristop nam omogoča učinkovito in odgovorno uporabo virov.  


Oglejte si, kako napredujemo pri trajnosti na vsakem od teh ključnih področij:


Ikona za letalo (vzlet)

Na nebu: posodobitev in prenova letal

Naših skoraj 700 letal porablja veliko goriva za reaktivne motorje, kar predstavlja približno 61 % našega odtisa emisij.

Prevzemanje odgovornosti

Ikona za kapljico
 • Zmanjševanje porabe goriva s programom FedEx® Fuel Sense

Zmanjševanje porabe goriva s programom FedEx® Fuel Sense

Ikona za letalo (vzlet)
 • Nadomeščanje letal z učinkovitejšimi letali

Nadomeščanje letal z učinkovitejšimi letali

Ikona za zamisli
 • Inovacije na področju biogoriv

Inovacije na področju biogoriv

Doseženi rezultati*

Ikona za kljukico
 • Prihranjenih približno 225 milijonov galon goriva

Prihranjenih približno 225 milijonov galon goriva

Ikona za kljukico
 • Preprečenih več kot 2,38 milijona metrskih ton emisij CO2e

Preprečenih več kot 2,38 milijona metrskih ton emisij CO2e

Ti rezultati so enakovredni enemu letu emisij toplogrednih plinov iz 516.976 potniških vozil.

Inovacije v praksi

Ikona za dostavo

Na kopnem: posodobitev in optimiziranje vozil

Naš vozni park za prevoz po kopnem vključuje več kot 200.000 vozil, več kot 100.000 vozil pa je v lasti podjetja.

Prevzemanje odgovornosti

Zmanjševanje števila prevoženih kilometrov in porabljenega goriva s/z:

Ikona za vožnjo
 • najboljšimi praksami načina vožnje

najboljšimi praksami načina vožnje

ikona za dostavo
 • sprejetjem električnih vozil

sprejetjem električnih vozil

Ikona za povezovanje
 • avtonomnimi vozili in roboti

avtonomnimi vozili in roboti

Ikona za intermodalni železniški prevoz
 • uporabo intermodalnega železniškega prevoza

uporabo intermodalnega železniškega prevoza

ikona za storitev za stranke
 • mobilnimi komandnimi centri

mobilnimi komandnimi centri

ikona za zemljevid
 • optimiziranimi potmi

optimiziranimi potmi

ikona za obvestilo
 • zagovarjanjem čiste tehnologije

zagovarjanjem čiste tehnologije

Doseženi rezultati*

ikona za kljukico
 • Prihranjenega 53,2 milijona galon goriva

Prihranjenega 53,2 milijona galon goriva

ikona za kljukico
 • Preprečenih 548.076 metrskih ton emisij CO2e

Preprečenih 548.076 metrskih ton emisij CO2e

ikona za kljukico
 • Uvedenih 4091 električnih vozil in vozil na alternativna goriva

Uvedenih 4091 električnih vozil in vozil na alternativna goriva

Ti rezultati ustrezajo enemu letu emisij iz 119.196 potniških vozil in enemu letu emisij električne energije iz 99.554 domov.

Inovacije v praksi

Slika robota Roxo

Raziskovanje novega načina dostave v istem dnevu

Avtonomen zadnji del poti dostave se morda sliši kot nekaj iz znanstvenofantastičnega filma, ampak z našim dostavnim robotom Roxo, ki pelje čez stopnice in robnike ter celo uporablja smernike za komunikacijo, to postaja mogoče.

Kurir potiska poseben ročni voziček

Inovacije za zmanjšanje našega odtisa

Mesta po Evropi sprejemajo nova pravila in predpise o prevozu za boj proti onesnaževanju zraka. Spoznajte, kako se odzivamo z okolju prijaznimi možnostmi dostave, kot so električna kolesa in specializirani ročni vozički.

Ikona za maloprodajo

V naših poslovalnicah: načrtovanje za prihranek energije

Ker imamo več kot 5000 letalskih in kopenskih vozlišč, lokalnih postaj, središč za storitve tovornih pošiljk in maloprodajnih mest, moramo učinkovito delovati za zmanjšanje njihovih vplivov na okolje.

Prevzemanje odgovornosti

Ikona za upravljanje projektov
 • Projektiranje in gradnja poslovalnic za učinkovitost

Projektiranje in gradnja poslovalnic za učinkovitost

Ikona za zamisli
 • Posodobitev razsvetljave

Posodobitev razsvetljave

Ikona za energijo iz obnovljivih virov
 • Prizadevanje za energijo iz obnovljivih virov na kraju samem 

Prizadevanje za energijo iz obnovljivih virov na kraju samem 

Doseženi rezultati*

ikona za kljukico
 • Proizvodnja sončne energije na kraju samem:
  • 26 sončnih elektrarn je proizvedlo več kot 24,5 milijona kilovatnih ur čiste energije.

Proizvodnja sončne energije na kraju samem:

 • 26 sončnih elektrarn je proizvedlo več kot 24,5 milijona kilovatnih ur čiste energije.

Ta rezultat ustreza količini ogljika, ki ga v enem letu uskladišči več kot 8500 hektarjev gozda.

ikona za kljukico
 • Posodobitve razsvetljave in sistemi upravljanja energije:
  • prihranek več kot 238 milijonov kilovatnih ur električne energije v letu 2020,
  • preprečenih 193.462 metrskih ton emisij CO2e.

Posodobitve razsvetljave in sistemi upravljanja energije:

 • prihranek več kot 238 milijonov kilovatnih ur električne energije v letu 2020,
 • preprečenih 193.462 metrskih ton emisij CO2e.

Ti rezultati ustrezajo preprečenim emisijam CO2e iz 35.000 domov zaradi uporabe električne energije v enem letu.

Inovacije v praksi

Slika termostatov

Nova vrsta klimatske naprave

Oglejte si, kako je družba FedEx Office s sistemom upravljanja energije v enem letu prihranila 22 milijonov kilovatnih ur energije.

Slika sončnega kolektorja v poslovalnici FedEx Ground na Floridi

Kako se hladimo

Preberite več o poslovalnici FedEx Ground na Floridi, ki s sončno svetlobo in toploto vzdržuje nizke temperature. 

Slika sončnih kolektorjev na poslovalnici FedEx Ground na Mauiju

Pozdravljamo sončno energijo

Odkrijte, kako s sončnimi kolektorji in akumulatorji napajamo poslovalnico FedEx Ground na Mauiju.

Ikona e-pošte

Naša embalaža: uporabljamo materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati ter so izdelani iz recikliranih vsebin

Vsak delovni dan v povprečju dostavimo več kot 15 milijonov paketov. Embalaža blagovne znamke FedEx predstavlja 72 % materialov, ki jih kupimo – kar je največja kategorija glede na količino. 

Prevzemanje odgovornosti

Ikona embalaže (različica 1)
 • Zmanjševanje uporabe materialov v naši embalaži

Zmanjševanje uporabe materialov v naši embalaži

Ikona teže v lbs
 • Sodelovanje s strankami za optimiziranje velikosti in teže embalaže

Sodelovanje s strankami za optimiziranje velikosti in teže embalaže

Ikona za recikliranje
 • Povečevanje obsega recikliranja za ohranjanje virov in zmanjševanje odpadkov

Povečevanje obsega recikliranja za ohranjanje virov in zmanjševanje odpadkov

Doseženi rezultati*

Ikona za kljukico
 • Kartonsko embalažo blagovne znamke FedEx je mogoče v celoti reciklirati in je sestavljena iz 45 % reciklirane vsebine.

Kartonsko embalažo blagovne znamke FedEx je mogoče v celoti reciklirati in je sestavljena iz 45 % reciklirane vsebine.

Roka, ki odpira embalažo FedEx Pak

Več dejstev o papirju in embalaži

Embalaža blagovne znamke FedEx:

 • V 80 % jo je certificirala tretja stranka, ki spodbuja odgovorno gospodarjenje z gozdovi, ščiti pred krčenjem gozdov in podpira biotsko raznovrstnost.

Izbiramo certificiran papir.

 • 99,8 % vsega papirja, ki ga je družba FedEx Office kupila v poslovnem letu 2020, je certificirala tretja stranka.

Aktivno recikliramo.

 • 69 % trdnih odpadkov, ki nastanejo pri naših dejavnostih, je bilo poslanih izvajalcem recikliranja.

Inovacije v praksi

Kup starih uniform za predelavo

Od rabljenega do toplega

Preberite o naših članih ekipe v São Paulu v Braziliji, ki so z lokalnimi podjetji sodelovali pri predelavi starih uniform v odeje.

Par v kuhinji odpira embalažo Liviri

Embalaža, ki ima vpliv

Oglejte si, kako je ta prodajalec v sodelovanju z laboratorijem za embalažo FedEx razvil inovativno embalažo za vino, ki zagotavlja zaščito in je trajnostna.

ikona za mednarodnost

Pet regij z enim poudarkom

Naša osredotočenost na trajnost ni odvisna od tega, kje poslujemo. Oglejte si, kako po svetu delujemo za zaščito planeta.

Zemljevid z obarvano Kanado

Kanada

Z zagotavljanjem, da naši vozniki upoštevajo prakse »okolju prijazne vožnje«, prihranimo gorivo in zmanjšujemo emisije ter tako pomagamo zaščititi zrak, ki ga dihamo. Naši vozniki v Kanadi prispevajo k spremembam tako, da počasi pospešujejo, da pred zaviranjem zmanjšajo plin in ne vozijo v prostem teku. Preberite več o tem, kako delujemo v Kanadi

Zemljevid z obarvano Latinsko Ameriko in Karibi

Latinska Amerika in Karibi

V velikih mestih je promet lahko gost, tovornjaki pa prispevajo k slabi kakovosti zraka. V Braziliji in Čilu uporabljamo električna vozila in vozila na alternativna goriva, prav tako pa v Braziliji posodabljamo priklopnike, tovornjake in tovornjake s priklopnikom, da bi zagotovili boljši izkoristek goriva in nižje emisije. Preberite več podrobnosti o drugih pobudah v Latinski Ameriki in Karibih

Zemljevid z obarvano Evropo

Evropa

V natrpanih mestnih središčih v Amsterdamu, Frankfurtu, Londonu, Milanu, Madridu in Parizu omejujemo svoja vozila in emisije. Z najnovejšimi pristopi, kot so kolesa za prevoz tovora, bomo lažje zmanjšali gnečo, omejili okoljske vplive in se prebijali skozi ozke ulice v več kot 600 evropskih mestih. Preberite več o teh pristopih in drugih okoljskih strategijah v Evropi

Zemljevid z obarvanim Bližnjim vzhodom, Indijo in Afriko

Bližnji vzhod, Indija in Afrika

Poslovalnice projektiramo tako, da je poraba energije, vode in materialov čim manjša. Naš sedež FedEx Express India v Mumbaju ima certifikat LEED Gold. V devetih državah imamo certifikate ISO 14001. V Južni Afriki imamo celo lastno sončno elektrarno. Oglejte si še druge naše dejavnosti na Bližnjem vzhodu ter v Indiji in Afriki.  

Zemljevid z obarvanim območjem Azija – Pacifik

Azija – Pacifik

Zaradi rastoče mreže prodajalcev na tem območju zmanjšujemo vplive na okolje, kot so emisije in prometni zastoji. Poleg tega uporabljamo alternativna goriva, uvajamo električna vozila in odpiramo sončne elektrarne za zmanjševanje okoljskih vplivov v več kot 30 državah in območjih v tej regiji. Preberite o drugih trajnostnih pobudah v regiji Azija – Pacifik.  

* Vir: Poročilo o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih za leto 2021 (Če ni drugače navedeno, podatki zajemajo vsako od naših delujočih podjetij in vsa geografska območja v našem poslovnem letu 2020, ki se je končalo 31. maja 2020.)