Cene

FedEx cene

FedEx cene
Objavljene cene, storitve z dodano vrednostjo in doplačila
Prenesite zdaj

Storitve z dodano vrednostjo*

Prilagodite pošiljke svojim potrebam (ali potrebam prejemnikov) s storitvami z dodano vrednostjo. Nastanejo lahko dodatni stroški. Vse cene so brez DDV. 

Storitve FedEx Express za nevarno blago omogočajo pošiljanje reguliranih nevarnih snovi in materialov, vključujejo pa tudi dostavo od vrat do vrat ter postopke carinjenja. Dodatek je odvisen od vrste nevarnega blaga:

Dostopno nevarno blago: zaradi varnosti mora biti vsebina paketa med prevozom dostopna.

FedEx International Priority®: 0,90 EUR/kg(3) (najmanj 60 EUR)

FedEx International Priority® Freight: 0,90 EUR/kg(3) (najmanj 60 EUR)

Nedostopno nevarno blago: ni treba, da je vsebina paketa dostopna med prevozom, in lahko je pomešana z drugim tovorom.

FedEx International Priority: 0,55 EUR/kg(3) (najmanj 40 EUR)

FedEx International Priority Freight: 0,55 EUR/kg(3) (najmanj 40 EUR)

Suhi led: suhi led je nevarno blago, ki zahteva posebno obravnavanje skladno s poenostavljenimi predpisi. Ta storitev je na voljo na lokacijah, kjer popolnoma regulirane storitve za nevarno blago niso na razpolago. Če pošiljka vsebuje suhi led in nevarno blago, se uporablja doplačilo samo za ustrezno nevarno blago.

FedEx International Priority: 0,20 EUR/kg(3) (najmanj 6 EUR)

FedEx International Priority Freight: 0,20 EUR/kg(3) (najmanj 6 EUR)

Litijeve baterije iz razdelka II (ELB)
Zajete so štiri vrste blaga:

  1. Litijeve ionske baterije, pakirane z opremo (UN 3481 – navodila za pakiranje 966).
  2. Litijeve ionske baterije v opremi (UN 3481 – navodila za pakiranje 967).
  3. Litijeve kovinske baterije, pakirane z opremo (UN 3091 – navodila za pakiranje 969).
  4. Litijeve kovinske baterije v opremi (UN 3091 – navodila za pakiranje 970).

Brezplačno

Če pošiljka vsebuje suhi led ali litijeve baterije iz razdelka II in še drugo nevarno blago, se doplačilo uporablja samo za ustrezno (dostopno ali nedostopno) nevarno blago.

(1) Razpoložljivost storitve in tranzitni časi se lahko razlikujejo glede na poštno številko. Za natančne informacije o razpoložljivosti storitve in točnih tranzitih časih na svojem območju pokličite storitve za stranke.

(2) Oglejte si prevozne pogoje za storitev FedEx Express in razdelek Nevarno blago na spletnem mestu fedex.com.

(3) Za vsak delni kilogram se zaračuna polna cena na kilogram.

Diplomatske pošiljke med veleposlaništvi in konzulati znotraj iste države/območja za dostavo s storitvijo FedEx International Priority. Skladno z Dunajsko konvencijo iz leta 1961 za diplomatske torbe velja imuniteta pred pregledi ali zamudami.

Brezplačno

(1) Razpoložljivost storitve in tranzitni časi se lahko razlikujejo glede na poštno številko. Za natančne informacije o razpoložljivosti storitve in točnih tranzitih časih na svojem območju pokličite storitve za stranke.

Elektronski trgovinski dokumenti (ETD) omogočajo pošiljanje carinskih dokumentov v elektronski obliki. Tako lahko poenostavite postopek pošiljanja in pospešite postopke pred carinjenjem pošiljke. Uporabljajte manj papirja in zmanjšajte tveganje za zamudo pošiljke zaradi carinjenja. Funkcijo ETD morate aktivirati v avtomatiziranem orodju za pošiljanje.

Brezplačno

FedEx Global Returns ali natisnjena uvozna odpremna etiketa FedEx: ustvarite odpremne etikete za povratne ali uvozne pošiljke z rešitvijo za pošiljanje prek spleta ali brez povezave. Nato preprosto natisnite in pokažite etiketo stranki ali jo kot datoteko PDF pošljite po e-pošti.

Brezplačno

FedEx Global Returns ali e-poštna uvozna odpremna etiketa FedEx: ustvarite odpremne etikete za povratne ali uvozne pošiljke in omogočite strankam, da do njih dostopajo v elektronski obliki in jih po potrebi uredijo.

1,15 EUR/etiketo

(1) Razpoložljivost storitve in tranzitni časi se lahko razlikujejo glede na poštno številko. Za natančne informacije o razpoložljivosti storitve in točnih tranzitih časih na svojem območju pokličite storitve za stranke.

Tarifa za pošiljke, ki jih carini posrednik (razen pošiljk FedEx Express ali določenih pošiljk FedEx Express). FedEx Express prevzame pošiljko na lokaciji strankinega posrednika in jo dostavi končnemu prevzemniku. Mesto carinjenja za lokacijo prevzemnika se razlikuje od mesta carinjenja za posrednika.

1,50 EUR/kg(2) (najmanj 10 EUR)

(1) Razpoložljivost storitve in tranzitni časi se lahko razlikujejo glede na poštno številko. Za natančne informacije o razpoložljivosti storitve in točnih tranzitih časih na svojem območju pokličite storitve za stranke.

(2) Za vsak delni kilogram se zaračuna polna cena na kilogram.

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)

FedEx Priority Alert je specializirana, plačljiva in pogodbeno zavezujoča storitev, zasnovana zlasti za pošiljke, ki zahtevajo visoko stopnjo vidnosti pošiljke in skladnost pri dostavi. Storitev FPA je zaradi kombinacije posebnega natovarjanja, izpopolnjenega spremljanja stanja pošiljke in postopkov operativne obnove naša najzanesljivejša rešitev za vašo pošiljko. Velja za mednarodne in domače storitve hitre pošte FedEx.

FedEx International Priority®: 0,78 EUR/kg(2) (najmanj 21 EUR)
FedEx International Priority® Freight: 0,36 EUR/kg(2) (najmanj 156 EUR)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)

Storitev FedEx Priority Alert+ vključuje vse funkcije storitve FPA, poleg teh pa še možnosti proaktivnega posredovanja za temperaturno občutljive pošiljke. Storitev FPA+ standardno vključuje vnovično zaledenitev, polnitev paketov z gelom in hladilnico. Velja za mednarodne in domače storitve hitre pošte FedEx.

FedEx International Priority: 1,04 EUR/kg(2) (najmanj 26 EUR)
FedEx International Priority Freight: 0,52 EUR/kg(2) (najmanj 208 EUR)

Previdno ravnanje na zahtevo(1) (ODC)

Previdno ravnanje na zahtevo je plačljiva storitev za neživilske izdelke, ki zagotavlja storitve posredovanja, denimo polnitev s suhim ledom in obnovitev/zamenjavo paketa z gelom, za ohranitev celovitosti temperaturno nadzorovanih pošiljk z zamudo pri tranzitu. Ta storitev ni na voljo na vseh lokacijah. Storitev ni zagotovljena, zanjo velja identifikacija pošiljke, naročiti pa jo je treba prek Centra za podporo strankam.


FedEx International Priority® in FedEx International Economy: 1,04 EUR/kg(2) (najmanj 26 EUR)
FedEx International Priority® Freight in FedEx International Economy® Freight: 1,04 EUR/kg(2) (najmanj 416 EUR)

(1) Razpoložljivost storitve in tranzitni časi se lahko razlikujejo glede na poštno številko. Za natančne informacije o razpoložljivosti storitve in točnih tranzitih časih na svojem območju pokličite Center za podporo strankam.

(2) Za vsak delni kilogram se zaračuna polna cena na kilogram.

Če pošiljke ni mogoče dostaviti na naslov prejemnika, jo lahko ta prevzame na lokaciji FedEx Express.

Brezplačno

(1) Razpoložljivost storitve in tranzitni časi se lahko razlikujejo glede na poštno številko. Za natančne informacije o razpoložljivosti storitve in točnih tranzitih časih na svojem območju pokličite Center za podporo strankam.

Doplačila*

Zaradi narave pošiljke lahko na stroške prevoza vplivajo tudi druga dodatna doplačila. Vsa doplačila so brez DDV. 

Storitve Express Package:

Doplačilo velja za pošiljko, ki vsebuje paket z naslednjimi lastnostmi:

(Mere)

  1. najdaljša stran paketa meri več kot 121 centimetrov;
  2. druga najdaljša stran paketa meri več kot 76 centimetrov;

Oblika in mere paketa se lahko med tranzitom spremenijo, kar lahko vpliva na upravičenost doplačila za paket. Če se mere spremenijo med tranzitom, lahko FedEx kadar koli ustrezno prilagodi stroške pošiljke.

45 EUR/pošiljko

Storitve Express Freight:

Doplačilo velja za pošiljko s kakršnim koli kosom tovora, ki zahteva ravnanje in katerega najdaljša stran meri več kot 157 centimetrov. 

Pridržujemo si pravico do ocene dodatnega nadomestila za ravnanje za tovor in vsakršen kos tovora, ki zahteva posebno ravnanje med tranzitom.

55 EUR/pošiljko

(1) Doplačilo začne veljati 20. januarja 2020.

Če naslov prejemnika na letalskem tovornem listu ali odpremni etiketi ni popoln ali pravilen, lahko poskusimo poiskati pravi naslov in opraviti dostavo, vendar lahko zaračunamo doplačilo. Če dostave ne moremo opraviti, nismo odgovorni za neuspešno izpolnitev zajamčenega časa dostave.

Pri FedExovi izbiri mednarodnega carinskega deklaranta lahko zaračunamo doplačilo za popravek naslova, če naslov deklaranta na letalskem tovornem listu ali drugi odpremni listini ni popoln ali pravilen. Če ne moremo določiti pravega naslova ali stopiti v stik z deklarantom, se lahko poskusimo obrniti na pošiljatelja, da navede točen naslov ali poda navodila za vračilo pošiljke. Če zaradi navedenih okoliščin dostave ne moremo opraviti, nismo odgovorni za neuspešno izpolnitev zajamčenega časa dostave.

7,50 EUR/pošiljko

Mednarodno doplačilo za gorivo

Družba FedEx Express je sprejela spremenljivo doplačilo za gorivo, skladno s spreminjanjem cene kerozinskega reaktivnega goriva, in si pridržuje pravico do zaračunanja doplačila za gorivo.

Novosti glede doplačila za gorivo preberite v razdelku Doplačila za gorivo.

Doplačilo za izredno velike pošiljke se zaračuna za pošiljke, ki presegajo 243 centimetrov v dolžino ali 330 centimetrov v dolžino in obseg. (D + 2Š + 2V). 

Oblika in mere paketa se lahko med tranzitom spremenijo, kar lahko vpliva na upravičenost doplačila za paket. Če se mere spremenijo med tranzitom, lahko FedEx kadar koli ustrezno prilagodi stroške pošiljke.

55 EUR/pošiljko

(1) Doplačilo začne veljati 20. januarja 2020.

Doplačilo velja za pošiljke, ki so zaračunane tretjim osebam. Doplačilo bo zaračunano plačniku tretje osebe(1). To doplačilo velja, če številka računa pošiljatelja in številka računa za obračunavanje tretje osebe nista del istega podjetja, kot to določa družba FedEx.

2,5 % skupne cene pošiljke (skupna cena pošiljke vključuje stroške prevoza, doplačila in dodatne pristojbine, ne vključuje pa dajatev, davkov in nadomestil za pomožne carinske storitve).

(1) Opredelitev izraza »pošiljke tretjih oseb« preberite v Prevoznih pogojih družbe FedEx Express.

 

 

(*) Stroški se lahko izračunajo na podlagi prostorninske teže. Za več podrobnosti si preberite člen 5.3. v določilih in pogojih družbe FedEx.

Storitve z dodano vrednostjo in doplačila
Prenesite zdaj

Pomembno obvestilo: Cene začnejo veljati v Sloveniji od 6. januarja 2020.
Uvozne cene veljajo za vse stranke. V nekaterih državah lahko veljajo tudi izvozne cene, ki temeljijo na državi/območju izvora in so pretvorjene v valuto ciljne države. Za več informacij o naši uvozni ponudbi se obrnite na FedEx storitve za stranke.