Japan

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan

Visste du att du kan spara pengar på dina internationella försändelser till och från Japan? Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan (EPA) innebär stora möjligheter för företag i båda regionerna genom att tullavgifter tagits bort för nästan alla produkter med ursprung i EU eller Japan, vilket gör det enklare och billigare att importera och exportera. Allt som krävs är att du lägger till en enkel deklaration på den kommersiella fakturan. Avtalet har gällt sedan februari 2019 och man räknar med att europeiska exportörer ska spara in så mycket som en miljard euro på tullavgifter varje år.1

Så här kan du dra nytta av frihandelsavtalet mellan EU och Japan.

Vad kan mitt företag tjäna på det?

Euro

Kostnadsbesparingar

Tullavgifter på nästan alla produkter tas bort och icke-tariffära hinder minskar. 

Internationellt

Förbättrad åtkomst

Enklare åtkomst till den japanska marknaden kan innebära nya tillfällen för ditt företag att konkurrera och investera.

Dokument

Enklare regler

Det är nu lättare för europeiska och japanska företag att samarbeta, till exempel genom att ha gemensamma standarder för produktsäkerhet.

Tullen

Enklare, moderna tullrutiner

Moderna tullrutiner gör att ditt gods kan släppas igenom snabbt och enkelt.

OBS! Handelsavtalet gäller tullavgifter, inte skatter. All eventuell tillämplig konsumtionsskatt vid import till Japan samt moms vid import till EU ska fortfarande betalas.

Hur kan jag dra nytta av det här?

För att du ska få betala en lägre tulltaxa eller ingen alls måste produkterna ha sitt ursprung i EU. Allt som krävs är en deklaration. Inget formellt certifikat krävs. Du lägger bara till följande på den kommersiella fakturan (eller annat handelsdokument) tillsammans med en utförlig beskrivning av godset, på vanligt vis: 

Exempel på ursprungsförsäkran:

(Period: från den___________ till den__________)
 

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No. ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Union preferential origin. 

__________________________________
(Ursprungskriterier som använts)

___________________________________
(Plats och datum)
 

_________________________________
(Exportörens namn, namnförtydligande)

Obs! Det är mycket viktigt att deklarationen fylls i korrekt annars kan den nekas av tullen. Läs den officiella texten till ursprungsdeklarationen. Den innehåller förklaringar och finns tillgänglig på alla tillämpliga språk. 

Exportörens referensnummer är ditt registrerade exportörnummer (Rex-nummer). Det krävs för alla försändelser med ett värde på över 6 000 euro. 

Så här får du ett Rex-nummer

  • Registrera dig online hos Tullverket.
     
  • Om du använder Rex för första gången kan det vara en bra idé att läsa Rex-vägledningen.
     
  • När du får ditt Rex-nummer kan du lägga till det på kommersiella fakturor för försändelser till Japan med ett värde på mer än 6 000 euro. 

För att du ska få betala en lägre tulltaxa eller ingen alls måste produkterna vara av japanskt ursprung. Allt som krävs är en deklaration från avsändaren i Japan. Inget formellt certifikat krävs. Se bara till att de lägger till nedanstående text på den kommersiella fakturan (eller annat handelsdokument). Ursprungsdeklarationen bör vara på samma språk som fakturan.

Exempel på ursprungsförsäkran:

(Period: från den___________ till den__________)
 

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No. ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Japan preferential origin.

_____________________________________
(Ursprungskriterier som används)

__________________________________
(Plats och datum)

_________________________________

(Exportörens namn, namnförtydligande)

Obs! Det är mycket viktigt att deklarationen fylls i korrekt annars kan den nekas av tullen. Läs den officiella texten till ursprungsdeklarationen. Den innehåller förklaringar och finns tillgänglig på alla tillämpliga språk.  

För japanska exportörer är Exporter Reference No. detsamma som företagets japanska bolagsnummer (Corporate Number). Det krävs för alla försändelser med ett värde på över 6 000 euro.

Hur kan FedEx hjälpa till?

* Tjänsternas tillgänglighet samt transittider kan variera beroende på typen av försändelse, avsändningsort och destination. FedEx villkor och begränsningar gäller. 

Se alltid till att kontrollera regler och bestämmelser i det land du skickar till och från innan du skickar försändelsen. Du hittar mer information i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan