Sydkorea

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea

Visste du att du kan spara pengar på dina internationella försändelser till och från Sydkorea?

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea (FTA) tar bort nästan 99 % av alla importavgifter för gods med ursprung i EU eller Sydkorea1 – vilket gör det enklare och billigare att både importera och exportera. Avtalet har gällt sedan 2011 och allt som behövs är att en enkel ursprungsdeklaration läggs till på den kommersiella fakturan. EU-exporten till Sydkorea har ökat med 77 % under 2010 till 2018, och europeiska företag har dragit nytta av tullfri åtkomst till den lönsamma sydkoreanska marknaden.2

Så här kan du dra nytta av frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea.

Vad kan mitt företag tjäna på det?

Euro

Kostnadsbesparingar

Tullavgifter på nästan alla produkter tas bort och icke-tariffära hinder minskar. 

Internationellt

Förbättrad åtkomst

Enklare åtkomst till den sydkoreanska marknaden kan innebära nya tillfällen för ditt företag att konkurrera och investera.

Dokument

Enklare regler

Det är nu lättare för europeiska och sydkoreanska företag att arbeta tillsammans. 

Tullen

Enklare, moderna tullrutiner

Moderna tullrutiner gör att ditt gods kan släppas igenom snabbt och enkelt.

OBS! Handelsavtalet gäller tullavgifter, inte skatter. All eventuell tillämplig moms vid import till EU eller Sydkorea behöver fortfarande betalas.

Hur kan jag dra nytta av det här?

För att du ska få betala en lägre tulltaxa eller ingen alls måste produkterna ha sitt ursprung i EU. Allt som krävs är en deklaration. Inget formellt certifikat krävs. Du lägger bara till följande på den kommersiella fakturan (eller annat handelsdokument) tillsammans med en utförlig beskrivning över godset, på vanligt vis:

Exempel på ursprungsförsäkran:

(Period: från den___________ till den__________)
 

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorisation No.______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

__________________________________
(Plats och datum)
 

_________________________________
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

Obs! Det är mycket viktigt att deklarationen fylls i korrekt annars kan den nekas av tullen. Du kan se den officiella texten för ursprungsdeklarationen i Annex III i det officiella avtalet. Texten innehåller förklaringar och finns tillgänglig på alla tillämpliga språk. 

Tullmyndighetens tillståndsnummer är ditt tillståndsnummer som exportör. Det här krävs för alla försändelser med ett värde som överstiger 6 000 euro.

Så här får du tillstånd

  • För att få tillstånd att upprätta deklarationer om ursprung kontaktar du Tullverket.
     
  • Det finns också vägledning om statusen som godkänd exportör i EU i den här guiden.

För att du ska få betala en lägre tulltaxa eller ingen alls måste produkterna vara av sydkoreanskt ursprung. Allt som krävs är en enkel deklaration från avsändaren. Inget formellt certifikat krävs. Se bara till att de lägger till nedanstående text på sin kommersiella faktura (eller annat kommersiellt dokument). Ursprungsdeklarationen bör vara på samma språk som fakturan. 

Exempel på ursprungsförsäkran:

(Period: från den___________ till den__________)
 

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorisation No. ______) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of South Korean preferential origin.

__________________________________
(Plats och datum)
 

_________________________________
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

Obs! Det är mycket viktigt att deklarationen fylls i korrekt annars kan den nekas av tullen. Du kan se den officiella texten för ursprungsdeklarationen i Annex III i det officiella avtalet. Texten innehåller förklaringar och finns tillgänglig på alla tillämpliga språk. 

Customs Authorization No. är företagets nummer som godkänd exportör (Approved Exporter number). Det krävs för alla försändelser med ett värde på över 6 000 euro.

Hur kan FedEx hjälpa till?

* Tjänsternas tillgänglighet samt transittider kan variera beroende på typen av försändelse, avsändningsort och destination. FedEx villkor och begränsningar gäller. 

Se alltid till att kontrollera regler och bestämmelser i det land du skickar till och från innan du skickar försändelsen. Du kan hitta mer information på Europeiska kommissionens webbplats.