Priser

Kapacitetstillägg

Kapacitetstillägg

FedEx har hållit handeln igång och levererat kritiska försändelser under hela covid-19-pandemin. Vi går in i en annan högsäsong under vilken vi förväntar oss fortsatt hög efterfrågan på kapacitet och ökade driftskostnader i vårt nätverk.

För att vi ska kunna fortsätta ge våra kunder bästa möjliga service under denna tid kommer vi att implementera följande kapacitetstillägg: en höjd tilläggsavgift mellan 0,7 och 2 EUR per kilo tillämpas från den 4 oktober 2021 på fraktgodsförsändelser från Europa till USA/Kanada.

Från 2 november 2020 kommer den tillfälliga tilläggsavgiften att visas på din faktura som ”Kapacitetstillägg”.

Uppdaterat 17 september 2021

För de flesta försändelser ut från Kina kommer en ökad tilläggsavgift på 0,90–1,80 EUR per kilo att tillämpas från den 29 april 2020.

För de flesta försändelser ut från Kina kommer en minskad tilläggsavgift på 0,90–1,80 EUR per kilo att tillämpas från den 22 juni 2020.

För alla försändelser från Europa och MEISA-länderna till USA och Kanada kommer en höjd tilläggsavgift på 0,20–0,50 EUR per kilo att tillämpas från den 2 november 2020.

För alla försändelser ut från Europa och MEISA-länderna till USA och Kanada kommer en minskad tilläggsavgift från 0,50 till 0,20 EUR per kilo att tillämpas från den 28 december 2020.

En höjd tilläggsavgift mellan 0,2 och 0,7 EUR per kilo tillämpas från den 17 maj 2021 på fraktgodsförsändelser mellan Europa och USA/Kanada.

En höjd tilläggsavgift mellan 0,7 och 2 EUR per kilo tillämpas från den 4 oktober 2021 på fraktgodsförsändelser från Europa till USA/Kanada.

Tilläggsbelopp (SEK per kilo)

Tilläggsavgifterna nedan avser betalande i Europa. Ett kapacitetstillägg baserat på avsändarlandet eller -territoriet tillämpas på inkommande försändelser eller tredjepartsförsändelser.

Export Destinationer
Från Europa USA/Kanada Kina Resten av världen
Europa – Paket 2,18 2,18 2,18 2,18
Europa – Fraktgods 2,18 21,34 2,18 2,18

Minimiavgift för paket: 9,90 SEK/försändelse

Minimiavgift för fraktgods: 495 SEK/försändelse

Importera Från
Destinationer Europa USA/Kanada Kina Resten av världen
Europa – Paket 2,18 2,18 9,90 2,18
Europa – Fraktgods 2,18 7,36 9,90 2,18

Minimiavgift för paket: 9,90 SEK/försändelse

Minimiavgift för fraktgods: 495 SEK/försändelse

Startdatum: 4 oktober 2021


Varför inför FedEx en tilläggsavgift under en global hälsokris?

Störningarna och osäkerheten inom den globala transportbranschen har ökat våra operationella kostnader. Denna tillfälliga tilläggsavgift innebär att vi kan fortsätta tillhandahålla våra tjänster så effektivt som möjligt tills de globala marknadsförhållandena återgår till det normala igen.

Hur länge kommer tilläggsavgiften att tillämpas?

Tills vidare. Vi kommer att utvärdera tilläggsavgiften löpande. Marknadsförhållandena förändras snabbt på grund av coronaviruset. Vår prioritet är att fortsätta tillhandahålla bästa möjliga service till våra kunder under denna osäkra period med ökade operationella kostnader, och denna tilläggsavgift innebär att vi kan göra det.