Priser

Tillfällig tilläggsavgift

Tillfällig tilläggsavgift

Vi meddelade nyligen en tillfällig tilläggsavgift på alla internationella paket- och fraktgodsförsändelser med FedEx Express och TNT med start den 6 april och tills vidare.Tilläggsavgiften gäller inte för inrikesförsändelser.

Tilläggsavgifterna nedan kommer att gälla för försändelser mellan dessa ursprungsplatser och destinationer oavsett var fakturan betalas, d.v.s. Tilläggsavgifterna kommer att tillämpas både på export och import.

Vi har infört tilläggsavgiften på grund av olika begränsningar och restriktioner som utfärdats i länder runt om i världen med anledning av covid-19. Dessa restriktioner stör den globala leveranskedjan. Detta har resulterat i begränsad lastkapacitet och medfört tilläggskostnader då vi varit tvungna att justera våra internationella nätverk för att kunna leverera viktigt gods och viktiga tjänster i denna begränsade miljö.

Tilläggsavgiften gäller tills vidare. Om du har frågor kring tilläggsavgifter kan du få hjälp av din FedEx-säljrepresentant eller kundtjänst.

Uppdaterad 13 juni 2020

För de flesta försändelser ut från Kina kommer en ökad tilläggsavgift på 0,90–1,80 EUR per kilo att tillämpas från den 29 april 2020.

För de flesta försändelser ut från Kina kommer en minskad tilläggsavgift på 0,90–1,80 EUR per kilo att tillämpas från den 22 juni 2020.

Tilläggsbelopp (SEK per kilo)

Ursprungsland Destinationsland
  Kina Resten av APAC Resten av världen
Kina 9,90 9,90
Resten av APAC 9,90 9,90 2,18
Resten av världen 2,18 2,18 2,18
Gäller fr.o.m. den: 22 juni 2020

Minimiavgift för paket: 9,90 SEK/försändelse

Minimiavgift för fraktgods: 495 SEK/försändelse


Varför inför FedEx en tilläggsavgift under en global hälsokris?

Störningarna och osäkerheten inom den globala transportbranschen har ökat våra operationella kostnader. Denna tillfälliga tilläggsavgift innebär att vi kan fortsätta tillhandahålla våra tjänster så effektivt som möjligt tills de globala marknadsförhållandena återgår till det normala igen.

Hur länge kommer tilläggsavgiften att tillämpas?

Tills vidare. Vi kommer att utvärdera tilläggsavgiften löpande. Marknadsförhållandena förändras snabbt på grund av coronaviruset. Vår prioritet är att fortsätta tillhandahålla bästa möjliga service till våra kunder under denna osäkra period med ökade operationella kostnader, och denna tilläggsavgift innebär att vi kan göra det.