• The Rise in Biologics

Tips & Tricks > Groei in biologicals

 

Groei in biologicals

Door Toby Hay,
Global World Wide Sales Manager, FedEx HealthCare Solutions

De Europese medische sector zou niet zo ver gekomen zijn zonder aanhoudend te innoveren en investeren. Nu de regio de economische crisis achter zich laat, is het van groot belang dat investeringen en middelen optimaal worden ingezet. Dit is belangrijk omdat het gemiddelde aantal medicijnen dat goedgekeurd wordt voor menselijk gebruik de afgelopen jaren significant is afgenomen1.

Of medische bedrijven nu meer kwaliteit en een langere levensverwachting mogelijk willen maken of meer rendement willen realiseren, ze moeten altijd anticiperen op de wensen van de consument. Dit zorgt ervoor dat medicijnen en farmaceutische producten aansluiten bij de samenleving en dat ondersteunende diensten hierop inspelen.

Biologicals: complexiteiten

FedEx is al meer dan 40 jaar actief in de medische sector. In die tijd hebben we geleerd dat het spotten van trends van groot belang is voor succes.

Ter ondersteuning van de Research & Develoment-pijplijn van een farmaceutisch bedrijf, hebben onderzoekers zich tot biologicals gericht om het volgende topproduct te ontdekken. In de afgelopen jaren is het gebruik van biologicals - medische producten afgeleid van, of geproduceerd in, levende cellen - sterk toegenomen. Deze verschuiving naar gepersonaliseerde medicijnen zal gedurende de aankomende 10-15 jaar alleen maar sneller gaan groeien.

In 2018 zal naar verwachting 49% van de 100 populairste medische producten biotechnologisch van aard zijn2. Duitsland en Frankrijk zijn de Europese hotspots voor biotechnologische ontwikkeling en daarmee komt de verantwoordelijkheid om voorop te blijven lopen op dit innovatieve gebied.

Biologicals: een gevoelig onderwerp

Biologicals zijn innovatief, maar ook zeer fragiel en gevoelig. Ze zijn gemaakt van ‘levende plantaardige, menselijke of dierlijke cellen of micro-organismen’ en de meeste biologicals zijn grote, complexe moleculen die zeer zorgvuldig verwerkt moeten worden tijdens de reis van productie naar eindgebruiker. Een succesvol product introduceren op dit baanbrekende gebied vereist een ondersteuningsnetwerk, zowel tijdens het onderzoek en de ontwikkeling als tijdens het transport.

Temperatuur: zorgvuldige overwegingen

De vervoerseisen voor biologicals zijn constant aan verandering onderhevig. Meer dan 90% van alle vaccins vereist een temperatuur-gecontroleerde supply chain die begint bij de fabrikant en eindigt bij de toediening aan de patiënt2. In 2020 zal naar verwachting 8 van de 10 populairste medicijnen verwerkt moeten worden bij temperaturen van +2 oC tot +8 oC2. Het is duidelijk dat transport steeds zorgvuldiger moet worden om innovaties uit de sector bij te blijven.

Vanuit logistiek oogpunt zijn biologicals zeer tijd- en temperatuurgevoelig. Het minste temperatuurverschil kan hun moleculaire structuur veranderen, waardoor ze niet meer werken of zelfs giftig worden. De vraag naar naadloze temperatuur-gecontroleerde netwerken en op sensors gebaseerde monitoringtools neemt toe. Ook verpakkingsmogelijkheden die biological-monsters bevroren houden of one-click verpakkingsoplossingen die monsters koelen zijn populair.

Deze complexe farmaceutische producten dienen nog sneller vervoerd te worden om de kans en het risico op blootstelling te beperken. Maar snelheid alleen is niet voldoende. De zorg en kwaliteit van dit ‘netwerk in een netwerk’ is van groot belang om de betrouwbaarheid van het product te garanderen.

Europa: toonaangevend

Hoewel de zorg zeer complex en zwaar gereguleerd is, is het een echte wereldwijde sector - en de Europese markt en innovaties lopen voorop. Een slimme combinatie van aanpassingsvermogen, flexibiliteit en voorspellingen zorgt ervoor dat Europa voorop blijft lopen in deze innovatie sector.


Bronnen
1 Swansea University Scientists Engineer 3D Bioprinted Tissues for Pharmaceutical Research, January 2015
2 Global Healthcare Conference Market Trends, September 2014 written by Rachid Meftah & Toby Hay