EarthSmart

Závazkem společnosti FedEx v oblasti environmentální udržitelnosti je program EarthSmart. Program shrnuje iniciativy, které nabízejí hmatatelný obchodní a ekologický přínos. EarthSmart představuje celou šíři působnosti společnosti FedEx: obchodní řešení, kulturu pracoviště a informovanost veřejnosti. Aby mohly být projekty zařazeny do programu EarthSmart, musí splňovat vysoké, měřitelné normy.

Cílem společnosti FedEx v programu EarthSmart je vyvíjet chytré, ekologické inovace, které pomohou chránit nejdůležitější zdroje naší planety. Doufáme, že konečným přínosem programu bude zajištění moderní správy životního prostředí, kterou lze šířit mezi další společnosti.

Program EarthSmart má tři pilíře:

  • EarthSmart Innovations – Služby a aktiva společnosti FedEx, včetně nákladních vozidel, provozů a zařízení splňujících přísné kvantifikovatelné normy pro inovace a ekologickou udržitelnost. Mezi příklady globálních řešení společnosti FedEx v rámci programu EarthSmart patří tříkolky s pomocným elektromotorem, které jsou provozovány v Paříži, hybridní nákladní vozidla a veškeré dodávkové elektromobily, které společnost FedEx využívá v hlavních městských centrech včetně Paříže a Londýna, a nástroj automatizované přepravy Electronic Trade Documents.
  • EarthSmart Outreach – Díky nejrůznějším globálním i místním filantropickým snahám urychluje společnost FedEx realizaci svého závazku přispívat k čistější, zdravější a efektivněji fungující komunitě tím, že prosazuje udržitelnou přepravu, městské parky a odolné ekosystémy. FedEx podporuje projekty udržitelnosti prostřednictvím svých týmů, které věnují svůj čas a schopnosti věcem, jež jsou v tomto směru cenné.
  • EarthSmart@Work – Iniciativy EarthSmart@Work představují programy, které zapojují naše týmy do problematiky udržitelnosti a pomáhají jim významně přispívat k ekologické udržitelnosti našeho podnikání.

 

Označení EarthSmart

Společnost FedEx stanovila jednoznačná kritéria, která musí iniciativy splňovat, aby je bylo možno označit jako inovace EarthSmart nebo EartSmart Outreach. Společnost FedEx vyvinula tato kritéria ve spolupráci s přední poradenskou asociací v oblasti ekologie Etsy Environmental Partners. Všechny aplikace jsou přezkoušeny komisemi EarthSmart společnosti FedEx.

Iniciativy EarthSmart Outreach musí prokázat konkrétní přínosy pro životní prostředí, mobilizovat komunitu a zapojit týmy. Oblasti zaměření projektu zahrnují iniciativy pro udržitelnou přepravu, udržitelné fungování měst nebo udržitelné ekosystémy.