• FedEx EarthSmart

O společnosti FedEx > Ekologická udržitelnost > FedEx EarthSmart

 

FedEx EarthSmart

Vedle úspornosti provozu našich vozidel a letadel se rovněž soustředíme na zavádění technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v našich centrech, abychom mohli našim zákazníkům nabízet alternativní řešení, a současně pracujeme na objevování nových technologií a bojujeme za rozumnou veřejnou politiku v této oblasti.

Náš program EarthSmart® z roku 2009 nám pomáhá integrovat inovativní udržitelná řešení do každodenní práce a služeb poskytovaných našim zákazníkům. Prostřednictvím programu EarthSmart společnost FedEx oceňuje výrobky, služby, nástroje a činnosti, které představují novou úroveň péče o veřejné prostředí, a snaží se apelovat na zaměstnance a zákazníky, aby každý den činili zodpovědná rozhodnutí.

Zásady ochrany životního prostředí

Společnost FedEx si je vědoma toho, že dlouhodobé zdraví našeho podnikání stojí na zdraví planety a místních komunit. Jde nám o zavádění šetrných řešení představujících zmenšování uhlíkové stopy, ve kterých půjdeme příkladem ostatním. Ve společnosti FedEx se dlouhodobě zaměřujeme na:

 • neustálé zlepšování v oblasti environmentálního managementu,
 • vyhodnocování dopadů na životní prostředí v důsledku používání balicích materiálů, procesů a zařízení s cílem minimalizovat dopady a uvádět do původního stavu to, co bylo našimi činnostmi dotčeno,
 • zlepšování v oblasti zodpovědného jednání našich zaměstnanců prostřednictvím přesných zásad a procedur, školení a ocenění dokonalosti,
 • efektivní využívání přírodních zdrojů, minimalizaci produkce odpadu a s tím související recyklaci, inovace a prevenci znečišťování,
 • měření výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí v rámci cílů a jejich plnění, auditů a sankcí za porušování zásad, včetně informační povinnosti vůči nejvyššímu vedení a zainteresovaným subjektům,
 • zapracování povinností vůči ochraně životního prostředí do každodenních procesů a rozhodování,
 • spolupráci na vývoji zásad ochrany životního prostředí v oboru přepravy a obchodu,
 • přípravu nouzových plánů v zájmu minimalizace negativních dopadů na životní prostředí v důsledku každodenních činností,
 • využívání inovací a technologií v zájmu snižování emisí a hluku,
 • propagaci environmentálního managementu mezi dodavateli,
 • dodržování všech zákonů a nařízení v oblasti ochrany životního prostředí,
 • zvyšování povědomí o zásadách ochrany životního prostředí mezi zaměstnanci a veřejností.

Šetrné balení

Vedle vlastních aktivit v oblasti ochrany životního prostředí FedEx prosazuje řešení představující zmenšení uhlíkové stopy u zákazníků a v rámci dodavatelského řetězce. V rámci programu EarthSmart byla společnost FedEx Express prvním globálním přepravcem, který zákazníkům nabídl uhlíkově neutrální přepravu všech obálek bez dopadu na cenu – jakožto kompenzaci emisí ze zasílání firemních obálek FedEx od roku 2012. Ve fiskálním roce 2016 FedEx Express doručila více než 190 milionů uhlíkově neutrálních obálek, což je ekvivalent téměř 75 000 tun CO2. Od začátku programu to už představuje v úhrnu 342 000 tun CO2.

Optimalizace balení, která nabízíme, nepředstavuje jen zmenšení uhlíkové stopy z naší strany, ale také na straně našich zákazníků. Ve fiskálním roce 2016 naše Packaging Services Planning & Engineering Group pracovala na 11 projektech optimalizace, díky kterým si zákazníci mohou vybrat ze šetrných balení přesně podle svých potřeb.