Muž a žena se usmívají a hovoří na obchodní schůzce

Kroky v oblasti výzkumu a vývoje

Kroky v oblasti výzkumu a vývoje

Udržitelnost: Pokrok v minulosti, soustředění v budoucnosti

Podpora péče o životní prostředí a udržitelnost byly vždy našimi prioritami. A ušli jsme dlouhý kus cesty. 

Mezi fiskálními roky 2009 a 2020 (FY09–FY20) narostlo denní průměrné množství námi přepravovaných zásilek o 110 %. I přes tento neuvěřitelný růst jsme za stejnou dobu snížili produkci našich emisí CO2 o téměř 40 % (na bázi obratu).  

Naším aktuálním cílem je dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality. Přečtěte si, jak se na tom pracujeme s lídry v tomto oboru. 

Mezi fiskálními roky 2009 a 2020 (FY09–FY20) narostlo denní průměrné množství námi přepravovaných zásilek o 110 %. I přes tento neuvěřitelný růst jsme za stejnou dobu snížili produkci našich emisí CO2 o téměř 40 % (na bázi obratu). 

Naším aktuálním cílem je dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality. Přečtěte si, jak se na tom pracujeme s lídry v tomto oboru. 

Grafika objemu zásilek v letech 2009 a 2020 a statistik emisí CO<sub>2</sub>
Grafika objemu zásilek v letech 2009 a 2020 a statistik emisí CO<sub>2</sub>

                                                   *na bázi obratu

Pomáháme se založením centra Yale Center for Natural Carbon Capture

V rámci našich investic do uhlíkově neutrálního provozu (v celkovém objemu dvou miliard dolarů) jsme se zavázali věnovat Yaleově univerzitě 100 milionů dolarů na založení centra Yale Center for Natural Carbon Capture. Vědci se zde zaměří na boj se skleníkovými plyny prostřednictvím zachycování a ukládání nadbytečného uhlíku na naší planetě. Budou zkoumat kombinaci krátkodobých a dlouhodobých přístupů a spolupracovat s dalšími experty v přírodních i technických vědách. Konečným cílem je vytvoření portfolia strategií na zachycování uhlíku, které budou mít pozitivní vliv na produkci světových emisí v leteckém sektoru.


ikona chatu
ikona chatu

„Boj se změnami klimatu je složitá výzva, která vyžaduje urgentní kroky. Strategie přírodního zachycování uhlíku budou jejich klíčovou součástí.“

Dr. Ingrid C. „Indy“ Burkeová
Carl W. Knobloch, Jr. Dean

Yale University School of the Environment


Spolupráce se společností BrightDrop na systémech elektrických vozidel

BrightDrop, nejnovější společnost v rodině General Motors, produkuje elektrické doručovací systémy, například motorizované palety a dodávky. Umožňují bezemisní doručování a zároveň redukují nutnost manipulace s balíky a fyzické práce našich řidičů.


ikona chatu
Ikona chatu

„Prostřednictvím této nové sady produktů [BrightDrop] můžeme zlepšit bezpečnost, jistotu a přesnost při doručování zásilek FedEx Express a zároveň snížit náš dopad na životní prostředí a chránit zdraví našich kurýrů.“

Richard Smith
FedEx Express Regional President of the Americas


Charitativní spolupráce má za cíl posadit evropské občany za řídítka nákladních kol

Přepravní bicykly jsou vnímány jako prostředek udržitelné přepravy se zatím nevyužitým potenciálem. Co se týče krátkých každodenních cest, představují v mnoha evropských městech realistickou alternativu k osobním vozidlům.

S organizacemi Global Alliance of NGOs for Road Safety a European Cycling Federation spolupracujeme na projektu, který je zaměřen na podporu využití kol jako bezpečné a udržitelné alternativy k autům.

Tato spolupráce, která nyní probíhá již třetím rokem, vyústí letos zavedením přepravních bicyklů pro veřejné použití v Poznani (Polsko), Valencii (Španělsko) a Puglii (Itálie). Díky příležitostem tohoto typu pomáháme utvářet chování veřejnosti a dáváme lidem příležitost činit udržitelná rozhodnutí.


Spolupráce s nizozemskou neziskovou organizací umetá cestičku k udržitelnějšímu přepravnímu sektoru v Evropě

V průběhu naší vlastní cesty za uhlíkovou neutralitou, jíž plánujeme dosáhnout do roku 2040, formujeme vztahy, které urychlí zavádění udržitelných řešení v našem odvětví. Společně s charitativní organizací Natuur & Milieu (Příroda a životní prostředí) jsme vyvinuli tři projekty, které cílí na propagaci udržitelných řešení a snížení uhlíkové stopy v logistice, jmenovitě na silnicích, v budovách a v letectví.

Snažíme se pomáhat malým a středně velkým provozovatelům flotil s elektrifikací jejich provozu, propagujeme využívání obnovitelné energie a zavádění nabíjecí infrastruktury v distribučních centrech a k tomu podporujeme adopci syntetického leteckého paliva v Evropě.