FedEx a životní prostředí

Závazkem společnosti FedEx je spojit svět zodpovědným způsobem a chytrými řešeními. Naší úlohou je zdokonalit schopnosti celého světa, aby byl co nejefektivněji propojen při nejnižším možném dopadu na životní prostředí.

Společnost FedEx si stanovila ambiciózní cíle snížit svůj dopad na životní prostředí (tzv. ekologickou stopu) ve vybraných činnostech, které představují největší znečištění:

 • snížit emise z letecké dopravy do roku 2020 o 20 % na základě objemu emisí vzniklých při přepravě tuny nákladu na jednu míli

 • zvýšit efektivitu vozidel FedEx Express do roku 2020 o 20 procent

 • získávat 20 procent našich leteckých paliv do roku 2030 z alternativních zdrojů

 • rozšířit místní výrobu obnovitelné energie a zajistit úvěry na investice do získávání energií z obnovitelných zdrojů

Společnost FedEx dosáhla při plnění svých cílů v udržitelnosti ohromujících úspěchů: náš vozový park má ve fiskálním roce 2011 o 16,6 procenta nižší spotřebu paliv než v roce 2005 a během téhož období bylo 20 procent vozidel typu pick-up a dodávkových vozidel služby FedEx Express vyměněno za úspornější modely.

V oblasti EMEA jsme dosáhli těchto výsledků:

Letadlový park a park elektrických vozidel:

 • Společnost FedEx v současné době provozuje 43 plně elektrických nákladních vozidel a 330 komerčních hybridních nákladních vozidel. Elektrická dodávková vozidla s nulovými emisemi obsluhují trasy FedEx v Londýně a pět vozidel operuje v Paříži. Společnost FedEx nedávno oznámila, že do svého ekologického vozového parku zařadila 87 plně elektrických nákladních vozidel a zvýšila tak celkový počet svých plně elektrických vozidel na 130.

 • Ve čtvrtích centrální oblasti Paříže jsou využívány tříkolky s pomocným elektromotorem, které dodávají zásilky do centra města ekologicky udržitelným způsobem.

 • Společnost zahájila provoz letadla Boeing 777F, který spotřebuje o 18 procent méně paliva než nákladní letadla MD11 a nabízí vyšší užitečné zatížení. Společnost FedEx v současnosti provozuje 17 letadel typu B777F a plánuje nákup dalších 30 do poloviny roku 2019. Čtyři letadla B777F se nyní využívají pro oblast EMEA.

 

Obaly a služby:

 • Všechny obálky značky FedEx jsou nyní takzvaně uhlíkově neutrální: FedEx Express spolupracuje s neziskovým poskytovatelem uhlíkových offsetů, čili kompenzací, který pomáhá snižovat, nahradit a neutralizovat uhlík tím, že investuje do ofsetu u každé dodávky obálek, aniž by byla dotčena cena pro zákazníky.

 • Automatický nástroj FedEx Electronic Trade Documents (ETD) umožňuje zákazníkům nahrát jejich dokumentaci mezinárodních zásilek v elektronické podobě. Nástroj FedEx ETD snižuje nutnost tisknout a podepisovat mnoho kopií obchodních dokumentů, šetří zákazníkům čas a peníze a pomáhá jim snížit jejich ekologickou stopu.

 • Většina obalů společnosti FedEx je recyklovatelná a současně obsahuje recyklované materiály. Například ikonickou obálku FedEx tvoří 100% recyklovaná lepenka.

 

Pracoviště

 • Společnost ve svém uzlu v Kolíně n. R. provozuje sluneční elektrárnu, která má výrobní kapacitu přes 800 000 kilowatthodin elektrické energie ročně – což se rovná spotřebě 230 tříčlenných domácností. Tento projekt je největší střešní instalací solárních panelů společnosti FedEx Express – využívá přibližně 16 000 m2 střešní plochy.

 • Evropské středisko společnosti FedEx v Paříži získalo v roce 2011 certifikaci ISO 14001 a připojilo se tak k 50 britským pracovištím FedEx, která tuto certifikaci obdržela již dříve.

 • Energeticky úsporné distribuční středisko v Antverpách umožňuje každoroční snížení spotřeby energie o více než 40 % a emisí CO2 o 60 %.

 • Distribuční centrum v Machelen, Belgie, používá solární panely vyrábějící 144 000 kilowatthodin ročně, což představuje roční spotřebu elektrické energie třiceti domácností.

 • Pracoviště ve francouzském městě Montpellier využívá solární panel velikosti 16 000 stop čtverečných, s kapacitou 92 000 kilowatthodin elektrické energie ročně a hlavní pásový dopravník s nízkou spotřebou energie, který spotřebuje šestnáctkrát méně energie než běžný třífázový dopravník vyžadující napětí 380 V; tato zařízení společně ušetří ročně 41,1 tun emisí CO2.

 

Ceny a uznání

 • Druhý nejlepší ekologický letecký dopravce roku 2012, cena časopisu Air Transport World

 • Zařadili jsme se do přestižního žebříčku Climate Innovation Leaders’ Index 2012 společnosti Maplecroft

 • Společnost FedEx získala v únoru 2011 Dubajské ocenění za udržitelnou přepravu (DAST) sponzorované dubajskou státní správou silnic a dopravy (RTA) v kategorii „Ochrana životního prostředí“

 • Společnost FedEx zaujímá 122. místo na seznamu 500 nejekologičtějších společností časopisu Newsweek v roce 2011

 • Byli jsme zařazení mezi 50 společností s nejlepší pověstí na indexu Boston College-Reputation Institute 2011 CSR Index, toto uznání si držíme již čtvrtým rokem

 • 51 pracovišť v Evropě získalo certifikaci IS0 14001 včetně našeho pařížského uzlu na letišti Roissy – Charles De Gaulle, což je největší uzel společnosti FedEx mimo Spojené státy.