• FedEx Environmental Goals

O společnosti FedEx > Ekologická udržitelnost > Cíle v oblasti ochrany životního prostředí

 

Cíle v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost FedEx si je vědoma skutečnosti, že na jejím dopadu na životní prostředí mají zásadní podíl její vozidla a letadla, proto zavádí programy úspory paliva ve vozidlech i letadlech, aby s rozvojem nebyla spojena i větší uhlíková stopa.

Reduce, Replace, Revolutionize (Snížit, vyměnit, změnit)

Provozujeme více než 180 000 vozidel po celém světě, ať už svých vlastních nebo prostřednictvím našich partnerů, takže prostor pro zvyšování úspornosti je u nás velký. Díky naší strategii nazvané „Reduce, Replace, Revolutionize“ neustále využíváme tohoto potenciálu ke změně prostřednictvím zavádění osvědčených inovací – patří sem optimalizace tras kamionů, nákup nových vozidel, zlepšování řidičského chování a využívání možností, které přinášejí alternativní pohonné hmoty a technologie.

Na fiskální rok 2016 si FedEx Express stanovila cíl snížit spotřebu pohonných hmot o 50 procent oproti výchozím hodnotám z roku 2005 do roku 2025. Tento dodatečný cíl (17 %) byl stanoven v roce 2015, jakmile jsme dosáhli cíle stanoveného pro rok 2020 (tj. snížení spotřeby o 30 %), tedy s pětiletým předstihem.

FedEx Fuel Sense

V rámci našeho globálního programu FedEx® Fuel Sense jsme zavedli opatření znamenající zvýšení efektivity leteckého provozu; nahradili jsme starší, méně úsporná letadla novějšími, s nižší spotřebou. Díky tomu jsme ušetřili více než 153 milionů galonů leteckého paliva a emise představující 1,5 milionu tun CO2 za fiskální rok 2016 – což odpovídá emisím z více než 150 000 domácností za jeden rok.

Závazkem FedEx je snížit emise z letecké dopravy o 30 % oproti původnímu stavu z roku 2005 do roku 2020. Ve fiskálním roce 2016 jsme dosáhli 22% snížení oproti výchozímu stavu z roku 2005 a i nadále modernizujeme naše letadla v zájmu dosahování tohoto cíle.

Alternativní paliva

V roce 2030 chce mít FedEx 30 % leteckého paliva z alternativních zdrojů. Ve fiskálním roce 2015 společnost FedEx uzavřela osmiletou dohodu s coloradskou společností Red Rock Biofuels o využívání biopaliv z odpadu z těžby dřeva. Společnost FedEx očekává, že prvních 6 milionů galonů komerčně využitelného biopaliva začne využívat v roce 2019.

Více informací o našem závazku a cílech v oblasti ochrany životního prostředí naleznete v naší zprávě o globálním občanství.