Jak vypočítat sazbu pro vaši konkrétní zásilku

Zvolte službu, kterou byste chtěli využít..
 
Zvolte cílovou zemi.
 
Stanovte hmotnost své zásilky, abyste v příslušném sloupci našli sazbu.
 
Abyste vypočítali sazby pro zásilky nad 10 kg až do 70 kg, vezměte příslušnou základní sazbu (10, 20 nebo 40) a přidejte sazbu za každých dodatečných 0,5 kg. Například zásilka o hmotnosti 13,5 kg by měla být v sazbě pro 10 kg plus sedmkrát sazba za každý další 0,5 kg. U hmotnosti nad 70 kg jednoduše násobte udanou sazbu za kg celkovou hmotností zásilky.
 
U zásilek obsahujících dokumenty do 2,5 kg použijte obálku FedEx Envelope nebo FedEx Pak (max. deklarovaná hodnota 100 USD). V jiných případech platí sazby pro balíkové zásilky.

Důležité informace o sazbách a přirážkách

 

S platností od 6. ledna 2014

Užitečné informace pro vaše zásilky

Odpovědnost přepravce

Pokud odesílatel neudá na leteckém nákladním listu vyšší deklarovanou hodnotu, bude ručení společnosti FedEx omezeno na tu z následujících hodnot, která bude vyšší: a) částka předepsaná platnou mezinárodní úmluvou, b) 22 EUR na kilogram nebo c) 100 USD na zásilku, s výjimkou případů, kdy Odesílatel na Leteckém nákladním listu určí vyšší Deklarovanou přepravní hodnotu a zaplatí odpovídající poplatek. Společnost FedEx nenese odpovědnost za náklad ani nezajišťuje pojištění všech rizik. Odesílatel má nicméně možnost za deklarovanou přepravní hodnotu překračující tato omezení zaplatit dodatečný poplatek ve výši 29 Kč na každých 2 740 Kč deklarované hodnoty.

Maximální deklarovaná přepravní hodnota některých předmětů (jako jsou umělecká díla, filmy, starožitnosti, sklo, šperky, kožešiny, hodinky a podobně) je omezena na 1 000 USD na zásilku, nebo na 9,07 USD na americkou libru, podle toho, která hodnota je vyšší. Odpovědnost za reklamaci vyžaduje oznámení o reklamaci do přesně určené doby. Odpovědnost společnosti FedEx podléhá striktním a podrobným smluvním podmínkám.

S žádostí o další informace ohledně odpovědnosti přepravce se obraťte na Podmínky přepravy společnosti FedEx nebo zavolejte na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 1 33339. Zásilky pocházející z oblastí mimo Evropu, Středního východu, indického subkontinentu nebo Afriky podléhají Podmínkám přepravy / Průvodce služeb společnosti FedEx platné v zemi původu.

Hmotnost

Služba FedEx International Priority® a FedEx International Economy je určena pro zásilky o hmotnosti do 68 kg. Výpočet hmotnosti pro službu FedEx International Priority® vychází z celkové hmotnosti všech balíků v rámci jedné zásilky, na níž je vystaven jeden letecký nákladní list. Každý započatý (neúplný) kilogram se zaokrouhluje na nejbližší vyšší hodnotu.

Pokud bude objemová hmotnost vyšší než skutečná váha zásilky, je s platností od 18. ledna 2010 cena přepravy účtována podle následujícího výpočtu objemu:

Objemová hmotnost v kg za balení = délka x výška x šířka v cm / 5000

Tento výpočet objemové hmotnosti pro servisy FedEx Express platí pro exportní a importní zásilky v rámci Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA), EMEA.

Hmotnost zásilek odesílaných se službou FedEx International Priority® Freight:

Jednotlivé položky v rámci zásilky mohou mít hmotnost až 1 000 kg. Alespoň jedna položka Vaší zásilky musí mít hmotnost 68 kg nebo více. Protože minimální zúčtovatelná průměrná hmotnost je 68 kg, jsou možné dva případy:

1/ Průměrná hmotnost* je nižší než 68 kg. Vaše zásilka bude účtována takto: 68 kg x počet položek.

2/ Průměrná hmotnost* je rovná nebo vyšší než 68 kg. Vaše zásilka bude účtována takto: průměrná hmotnost zásilky x počet položek.

* Celková hmotnost / počet položek.

Alespoň jedna položka musí přesahovat maximální rozměry pro službu FedEx International Priority®. Délka + (2 x výška) + (2 x šířka) musí být větší než 330 cm.

Paušální sazba pro zásilky do 10 kg a do 25 kg platí pro službu FedEx 10kg Box a pro službu FedEx 25kg Box.

Za každý další kilogram se připočítává další příplatek.

Na obalový materiál FedEx se výpočet rozměrové hmotnosti nevztahuje.

Maximální deklarovaná hodnota*

  • FedEx® Envelope / FedEx® Pak: 100 USD
  • FedEx® Box / FedEx® Tube / a další obalové materiály: 50000 USD


* Hodnoty se mohou lišit podle místa určení. Zjistěte si online doby doručení v Průvodci pokrytí a maximální deklarovanou hodnotu do místa určení, nebo kontaktujte náš zákaznický servis.

Možnost volby agenta /brokera/

Společnost FedEx umožňuje svým zákazníkům, aby si sami vybrali svého vlastního agenta pro celní odbavení zásilek směřujících do více než 220-ti zemí a oblastí na celém světě, včetně USA. Pokud jsou splněny všechny následující podmínky, vztahuje se na přepravu další přirážka:

Zprostředkovatel (někdo jiný než FedEx nebo FedExem určený) provede celní odbavení zásilky. FedEx Express vyzvedne zásilku na adrese zákazníkova agenta /brokera/ a doručí ji konečnému příjemci.

Adresa příjemce je obsluhována z jiného bodu pro celní odbavení, než je bod celního odbavení zprostředkovatele.

Možnost volby agenta /brokera/ 27 Kč/kg, minimálně 250 Kč.

FedEx zprostředkovatelské služby pro celní odbavení

Pokud máte složitější požadavky týkající se importu či exportu, společnost FedEx vám nabízí celou škálu speciálních služeb souvisejících s celním odbavením, které podléhají zváštnímu poplatku. Kontaktujte nás, pokud požadujete podrobnější informace.

Palivový příplatek

Mezinárodní palivový příplatek:
Společnost FedEx zavedla dynamický systém účtování palivového příplatku kopírující pohyby cen leteckého paliva kerosínového typu (letecký petrolej) a vyhrazuje si právo tento palivový příplatek měnit bez předchozího oznámení. Podrobnější informace najdete zde.

 

Vnitrostátní palivový příplatek:
Společnost FedEx zavedla dynamický systém účtování palivového příplatku kopírující pohyby cen automobilového paliva ve státech EU. Podrobnější informace najdete zde.

Cla & daně

V exportních sazbách nejsou zahrnuty cla a daně, které budou účtovány příjemci, pokud odesilatel nevyžaduje jiné řešení. Může však být účtována záloha.

Pokud příjemce odmítne zaplatit, je odesílatel zodpovědný za úhradu všech cel a daní.

Daň z přidané hodnoty / DPH

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Zásilka může být zdaněna příslušnou sazbou DPH.

Preise

Ceny jsou platné od 2. ledna 2012.**

Federal Express si vyhrazuje právo kdykoliv rozšířit, změnit nebo ukončit tento tarif a/nebo jakékoliv obsažené slevy po předchozím uvědomění zákazníka o této skutečnosti.

**Příplatek za suchý led je platný od 23. ledna 2012.

Ostatní přirážky

Služba do rozšířené oblasti:

12 Kč/kg min. 539 Kč

Oprava adresy:

250 Kč / zásilka

Sobotní služby

664 Kč / zásilka

Nebezpečné zboží:

Nepřístupné 16 Kč/kg - min. 1183 Kč.

Přístupné 27 Kč/kg min.1775 Kč.

Suchý led

5 Kč/kg (min. 182 Kč) *

FedEx Priority Alert™

FedEx International Priority:
19 Kč/ kg (minimum 497 Kč)

FedEx International Priority Freight:
8 Kč /kg (minimum 3669 Kč)

Péče na vyžádání

FedEx International Priority/
FedEx International Economy:
97 Kč / kg (minimum 2446 Kč)

FedEx International Priority Freight/
FedEx International Economy Freight:
25 Kč /kg (minimum 9803 Kč)

Third Party Consignee

300 Kč / zásilka

Nějaké dotazy? Obratte se na FedEx..