Další informace o přepravě nebezpečného zboží?

FedEx® Global Trade Manager

International Air Transport Association

Lithiové baterie

Přeprava nebezpečného zboží – služba Fedex Dangerous Goods

Nebezpečné zboží, mezi které patří celá škála látek a materiálů, vyžaduje opatrné a citlivé zacházení. Společnost FedEx využívá tým vyškolených odborníků, kteří vám poskytnou veškerou podporu a poradenství, aby zajistili, že vaše nebezpečné zboží bude doručeno bezpečně a spolehlivě.

FedEx je světovým leaderem v letecké přepravě nebezpečného zboží a jednou z mála expresních přepravních společností, která nabízí službu expresního dodání na hlavní trhy v Evropě, Severní Americe a Asii.


Služby FedEx pro přepravu nebezpečného zboží

Nebezpečné zboží můžete přepravovat dle leteckých předpisů IATA službou FedEx International Priority® (zásilky do 68 kg na balík) nebo FedEx International Priority® Freight (zásilky od 68 kg do 1 000 kg na položku). Pro více informací o službách se obraťte na náš zákaznický servis.

Pokrytí a přepravní časy

Tato služba je dostupná ve více než než 90 zemích/teritoriích(1).

Časy přepravy a termíny doručení se mohou lišit v závislosti na místě odeslání, cílové destinaci a povaze zboží. Více informací týkajících se cen a časů přepravy najdete online na fedex.com/cz nebo můžete přes náš bezplatný zákaznický servis kontaktovat Dangerous Goods specialisty.

 

Země/Teritoria Přeprava nebezpečného zboží – služba FedEx Dangerous Goods Suchý led
Afghánistán
Anguilla -
Antigua -
Argentina
Aruba
Rakousko
Bahamy
Bahrajn
Barbados
Belgie
Belize -
Bermudy -
Bolívie -
Brazílie
Britské Panenské ostrovy -
Bulharsko
Kanada
Kajmanské ostrovy -
Chile
Kolumbie
Chorvatsko
Curacao -
Česká republika
Dánsko
Dominika -
Dominikánská republika -
Ekvádor -
El Salvador -
Finsko
Francie
Francouzská Guyana -
Německo
Grenada
Guadeloupe -
Guam -
Guatemala -
Guyana -
Haiti -
Honduras -
Hongkong
Maďarsko
Island -
Indie
Indonésie -
Irsko republika
Izrael
Itálie
Jamajka
Japonsko
Jižní Korea
Kuvajt
Lichtenštejnsko
Litva
Lucembursko
Malajsie
Martinik -
Mexiko
Monaco
Montserrat -
Nizozemsko (Holandsko)
Nikaragua -
Norsko
Panama
Paraguay -
Peru -
Filipíny
Polsko
Portugalsko
Portoriko
Katar -
Saúdská Arábie - -
Singapur
Slovenská republika
Slovinsko
Španělsko
Svatý Kryštof a Nevis
St Maarten
St Martin / St Maarten
St Vincent
St.Lucia
Surinam -
Švédsko
Švýcarsko
Taiwan, Čínská republika
Thajsko
Trinidad a Tobago
Ostrovy Turks a Caicos -
Americké Panenské ostrovy
Spojené arabské emiráty
Spojené království
Spojené státy
Uruguay -
Venezuela -

 

(1) Nebezpečné zboží dle UN3373 může být dodáno do více než 220 zemí a teritorií po celém světě. Údaje pro země/teritoria lze nalézt na adrese: http://www.fedex.com/us/dangerous-goods/index.html nebo kontaktujte zákaznický servis.

Podmínky přepravy

Dokumenty
Přepravujete-li nebezpečné zboží v některých případech, je potřeba vyplnit rozšířený mezinárodní letecký nákladní list a předložit rovněž Shipper’s Declarations (pro DG) ve čtyřech originálních vyhotoveních. Berte prosím na vědomí, že tyto formuláře musejí být elektronicky vyplněny a vytištěny, ručně vypsaná dokumentace nebude příslušnými úřady přijata.

Suchý led

 • Pokud se suchý led používá ke chlazení nebezpečného zboží:
  • zaškrtněte v leteckém nákladním listu „ano“ u políčka týkajícího se obsahu nebezpečného zboží
  • je nutné vyplnit „Shippers Declaration for DG“
  • na zásilku se vztahuje příplatek za nebezpečné zboží
 • Pokud se suchý led používá ke chlazení jiného než nebezpečného zboží:
  • na leteckém nákladním listu musí být označeno: UN 1845, Dry Ice nebo Carbon Dioxide, solid, počet balíků a čisté množství suchého ledu v kilogramech
  • není nutné vyplnit „Shippers Declaration for DG“
  • na toto zboží se vztahuje příplatek za suchý led
 • FedEx suchý led neposkytuje


Balení
Jste zodpovědní za balení zásilky, za označení zásilky náležitými bezpečnostními značkami popř. manipulačními labely, za popsání zásilky a za zajištění potřebné dokumentace ke všem svým zásilkám nebezpečného zboží. Vše musí splňovat požadavky IATA. Je nutné poskytnout následující informace:

 • číslo UN (identifikační číslo nebezpečného zboží), popř. obalovou skupinu látky
 • náležité pojmenování
 • FedEx suchý led neposkytuje
 • čistou hmotnost nebo objem přepravované látky
 • údaje, jakým způsobem je zásilka zabalena
 • označení zásilky bezpečnostními značkami pro přepravu nebezpečného zboží
 • jméno a adresu odesílatele a příjemce
 • kontaktní údaje pro případ mimořádné události

K přepravě nebezpečného zboží ani suchého ledu nelze použít FedEx obalový materiál (s výjimkou UN3373, biologická látka kategorie B v FedEx UN3373 Pak a zásilek obsahujících lithiové baterie sekce II ve FedEx krabicích a obalech).

 

Příplatky
Za přepravu nebezpečného zboží nebo suchého ledu je účtován příplatek
Pro více informací prosím navštivte
fedex.com/cz/rates/ratesinfo.html

Jaké zboží lze přepravovat s FedEx?*

Třída nebezpečného zboží Roz- dělení tříd Ozna- čení Popis možných typů nebezpečného zboží přepravovaných se společností FedEx
Přístupné nebezpečné zboží:
Třída 1 1.1-1.6 Výbušniny Přijímáme pouze třídu 1.4**
Třída 2 2.1 Hořlavé plyny Přijímáme k přepravě
2.2 Nehořlavé plyny Přijímáme k přepravě
2.3 Jedovaté plyny Nepřijímáme k přepravě
Třída 3 3 Hořlavé kapaliny Přijímáme k přepravě
Třída 4 4.1 Hořlavé tuhé látky Přijímáme k přepravě
4.2 Samovolně vznětlivé materiály Přijímáme k přepravě
4.3 Materiály nebezpečné při namočení "Přijímáme k přepravě ve většině případů"
Třída 5 5.1 Oxidační činidla Přijímáme k přepravě
5.2 Organický peroxid Přijímáme k přepravě
Třída 8   Korozivní látky "Přijímáme k přepravě ve většině případů"
Nepřístupné nebezpečné zboží:
Třída 6 6.1 Jedy – toxické Přijímáme k přepravě***
6.2 Infekční látky K přepravě přijímáme
Třída 7  
Radioaktivní materiál Nepřijímáme k přepravě
Třída 9   Různé Přijímáme k přepravě

 

* Přijetí jednotlivých komodit závisí na hmotnosti a rozměrech zásilky, třídě nebezpečnosti, státu a také na PSČ cílové Země/Teritorium. Další podrobnosti vám sdělí Zákaznické centrum.
** Třídy 6.1 I a 6.1 II přijímáme k přepravě pouze ve speciálním balení. Třídy 6.1 III přijímáme k přepravě.