Så här fyller du i din flygfraktsedel


Välj att fylla i dokumentationen på skärmen med FedEx Ship Manager®

Du bör använda en av våra FedEx Ship Manager® Solutions för att spara tid och minska risken för fel.

Stegen nedan beskriver hur du skapar en försändelse. Utifrån de val du gör, kan bilden på skärmen komma att uppdateras. (Du får tillgång till fler försändelsealternativ genom att klicka på knappen Gå till alternativ på sidans nedre högra hörn.)

1. Fyll i avsnittet Mottagarinformation.
 • När du ska ange mottagarinformation för första gången, väljer du Lägg till nytt kontaktnamn från rullgardinsmenyn Kontaktnamn. Skriv därefter in kontaktinformationen.
 • Om du vill använda en mottagare från adressboken, väljer du från någon av rullgardinsmenyerna Mottagar-ID, Företagsnamn eller Kontaktnamn.
 • Om du vill använda en mottagare från dina Fast Ship-profiler, väljer du Använd en Fast Ship-profil från någon av rullgardinsmenyerna Mottagar-ID, Företagsnamn eller Kontaktnamn. Välj sedan önskad profil i rutan med Fast Ship-profiler som visas.
 • Om du vill använda en grupp från din adressbok, väljer du Skicka till en grupp från någon av rullgardinsmenyerna Mottagar-ID, Företagsnamn eller Kontaktnamn.

Obs! Postkontorsadresser accepteras till vissa länder om telefon-, fax- eller telexnummer anges.

2. Fyll i avsnittet Fakturainformation genom att välja vem som ska faktureras försändelsen från rullgardinsmenyn. Om du anger att försändelsen ska faktureras mottagaren eller tredje part, måste du ange mottagarens/tredje parts FedEx-kontonummer. I det här avsnittet kan du även ange din egen referensinformation.

Fakturera avgifter/skatter till Välj tillämpligt alternativ från rullgardinsmenyn (på samma sätt som ovan). Alla försändelser, inklusive personliga försändelser, gåvor och "befriade" artiklar kan påföras tullavgifter. FedEx kan inte förutse eller bedöma tullavgifter. Om mottagaren eller tredje part underlåter att betala avgifter och skatter, är avsändaren betalningsansvarig.

3. Fyll i avsnittet Paket- och försändelseinformation. Fältetiketter som visas med fetstil indikerar att ett val eller en uppgift är obligatorisk.
 • Om du väljer 2 eller fler från rullgardinsmenyn Antal paket, visas en ruta där du kan ange vikt, dimensioner och deklarerat värde* för respektive kolli i försändelsen.
 • Via rullgardinsmenyn Dimensioner kan du ange dimensioner för försändelsen som du håller på att skapa, eller så kan du välja från en lista med förangivna paketdimensioner som du har angivit i Dimensionsprofilen. Du behöver enbart ange dimensioner om du har valt Ditt emballage från rullgardinsmenyn Emballagetyp.

*Deklarerat värde: Krävs av FedEx som hjälp för att avgöra transportansvar. Detta representerar FedEx ansvar för försändelsen – begränsat till det högre värdet av a) det belopp som anges av Warsawa- eller CMR-konventionen eller b) SEK 205,00 per kilo om inte ett högre värde anges vid offerttillfället och en högre avgift betalas. Beloppet får inte överskrida "Totalt deklarerat värde för tull".

 • Paketinnehåll: ange om paketet innehåller enbart dokument eller produkter/varor, och beskriv dokumenten om du väljer det alternativet.

Produkter/varor: Produktförsändelser inkluderar tillverkade artiklar, som smycken, apparater och kontorsmateriel; kreativa verk som konst, reklam och arkitektoniska ritningar; affärsdokument som årsredovisningar, tekniska manualer och broschyrer; dokument med återförsäljningsvärde som böcker, veckotidningar, tidskrifter och dagstidningar samt naturliga ämnen som mineraler, snittblommor och ädelstenar. Ange förtullningsvärde och detaljerade beskrivningar för respektive artikel/vara.

Enbart dokument: Dokumentförsändelser inkluderar artiklar som personliga dokument, interna försändelser mellan kontor och affärsdokument (PIB) som inte har ett associerat förtullningsvärde (exempelvis: godkända värden för dokument är $0 eller $1 USD ($1 USD för Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Kanada, Kina, Tjeckien, Georgien, Indonesien, Japan, Kirgistan, Moldavien, Nya Zeeland, Nya Kaledonien, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Ryssland, Slovakien, Turkmenistan, Uzbekistan), eller ekonomiska dokument som checkar (inklusive postväxlar, resecheckar, lönecheckar och personliga checkar). Ange en beskrivning av dokumenten.

4. Om du vill skicka ett e-postmeddelande till dig själv eller till andra med försändelse/spårningsinformation, fyller du i avsnittet FedEx ShipAlert®.
 • Du kan e-posta information om försändelser och leverans till dig själv, mottagaren och upp till 2 andra personer. Du kan även lägga till ett personligt meddelande.
5. I avsnittet Mer försändelseinformation, kan du använda dig av följande funktioner:
 • Ange ett försändelsedatum upp till 10 dagar i förväg för FedEx International Priority-försändelser (upp till 5 dagar för FedEx International Priority Freight-försändelser).
 • Ange att du vill spara den här slutförda försändelsetransaktionen (som en Väntande leverans) och bearbeta den senare. Du kan då ange all försändelseinformation i förväg och skriva ut etiketterna när paketen är klara att sändas.

Obs! Funktionen Väntande leveranser visas enbart i leveransfönstret om du har aktiverat alternativen i fönstret Inställningar.

6. Om du vill få tillgång till fler försändelsealternativ, inklusive specialtjänster, alternativ för upphämtning och avlämning av ditt paket, ange ytterligare intern referensinformation och använda FedEx InSight®, klickar du på Gå till alternativ.

7. Klicka på Fortsätt för att fortsätta bearbetningen av ditt paket.
 • Om du har gjort inställningar för att automatiskt gå till Fler försändelsealternativ, visas detta fönster.
 • Beroende på din försändelsetyp och de val du har gjort, visas eventuellt fler informationsfönster.
Om du skickar produkter / varor, ombeds du att ange mer information i fönstret:
 • Produkt / varubeskrivning: Ge en komplett beskrivning för respektive vara och ange om den är avsedd för vidareförsäljning eller inte.
 • Ange antal enheter, måttenhet och vikt
 • Totalt värde för tull: Krävs av tullen för ev. beräkning av avgifter och skatter. Detta representerar återanskaffningskostnad eller försäljningspris (även om varan inte är avsedd för återförsäljning) för innehållet i försändelsen och måste vara lika stort som eller större än "Totalt deklarerat värde för transport", som du angav i föregående fönster. Beloppet måste överensstämma med det värde som anges på Commercial Invoice.
 • Tillverkningsland: Var varje vara har tillverkats.
 • Harmoniseringskod: Ange harmoniserat systemtariffnummer för varje vara i försändelsen (om möjligt).
 • Du kan spara den här produkten i din profil så att du enkelt kan använda den igen.
 • Klicka på Lägg till produkt i försändelse
  • Om du har gjort inställningar för leveransbekräftelse, visas en ruta med information om försändelsen.
  • Försändelse-etiketten visas.

8. När försändelse-etiketten visas, skriver du ut den med hjälp av funktionen för utskrift i din webbläsare. Beroende på vilken typ av försändelse du skapar, visas eventuellt meddelanden på skärmen med instruktioner om att skriva ut flera kopior av etiketten som ska bifogas din försändelse. Om du har skapat en flerkollisändning, visas miniatyrer av etiketterna för respektive kolli i försändelsen i stället för etiketter i full storlek. Instruktioner på skärmen hjälper dig att skriva ut etiketter för respektive kolli.

Obs! Faxkopior eller fotokopior av FedEx Ship Manager-etiketterna får inte användas, då streckkoderna på kopiorna eventuellt inte kan läsas av FedEx automatiska skanningsutrustning.

Varning: En försändelse-etikett får endast användas för att skicka ett paket. Att göra fotokopior av etiketten eller att skriva ut extra kopior av etiketten för användning på fler försändelser betraktas som bedrägligt förfarande. Det kan medföra fakturering av ytterligare avgifter, samt att ditt FedEx-konto upphör att gälla.

9. Knapparna längst ned i fönstret kan du när som helst använda på följande sätt:
 • Klicka på Rensa fält för att rensa fönstret och börja om arbetet med försändelsen.
 • Klicka på Kontrollera mottagarens adress för att jämföra den adress du angivit med en adressdatabas (endast för destinationer i USA och Puerto Rico).
 • Klicka på Ändra avsändaradress för att ändra standardinformationen som visas för avsändaren. Om du väljer det här alternativet, visas ett fönster där du kan välja en annan, eller lägga till en ny avsändarprofil.
 • Klicka på Få individuellt anpassade priser för att beräkna kostnaderna innan du skickar försändelsen. Din offert baseras på priserna som är knutna till ditt FedEx-kontonummer och inkluderar alla tillämpliga rabatter.