Personer som pratar

Så här fyller du i internationella transportdokument

Så här fyller du i internationella transportdokument

Så här fyller du i en kommersiell faktura

Den kommersiella fakturan (kan även kallas handelsfaktura) är det dokument som främst används av de flesta tullmyndigheter för att kontrollera import samt fastställa värdering och tullavgifter. Du kan hämta vår mall för kommersiella fakturor i redigerbart PDF format här nedanför.

Slutför följande steg för att fylla i den kommersiella fakturan:
 

1. Internationellt fraktsedelsnummer

Ange FedEx internationella fraktsedelnummer, vår huvudsakliga referens för din försändelse.

2. Exportreferenser (det vill säga beställningsnummer, fakturanummer med mera)

Fakturanummer krävs alltid av tullen

3. Avsändare/exportör

Fullständigt namn, adress, telefonnummer samt exportörens EORI- (Economic Operator Registration and Identification = Registrering och identifiering för ekonomiska aktörer) eller momsregistreringsnummer

4. Mottagare/importör

Fullständigt namn, adress, telefonnummer samt importörens EORI- eller momsregistreringsnummer

5. Importör – om det är någon annan än mottagaren

Om försändelsen kommer att hanteras av en importör som inte är mottagaren anger du importörens fullständiga namn, adress och telefonnummer.

6. Fullständig godsbeskrivning

Beskrivningen av godset ska besvara följande frågor:

 • Vad är det?
 • Hur många är det?
 • Vad är det tillverkat av?
 • Vad är det avsett för?
 • Exempel:
  • Två stålfjädrar till en slöjdmaskin
  • Juridiska dokument, 30 sidor
  • Livsmedel – en burk med skivade persikor

7. Tillverkningsland/-område

Ange i vilket land/område som de varor du skickar ursprungligen tillverkades eller producerades. Om du har flera varor som tillverkats/producerats i olika länder/områden ska du ange tillverkningslandet/-området bredvid respektive godsbeskrivning.

8. Värde per enhet

Ett sanningsenligt tullvärde krävs även om det gods som skickas inte har något transaktionsvärde. Om du har flera varor med olika värde ska du ange värdet bredvid respektive godsbeskrivning.

9. Underskrift

Innan du skriver under deklarationen, försäkra dig om att informationen stämmer med fraktsedeln. Placera den kommersiella fakturans original och två kopior, alla signerade var för sig, på paketet tillsammans med fraktsedeln.

Så här fyller du i din fraktsedel på nätet och laddar upp dina tulldokument med FedEx Ship Manager® på fedex.com

Logga in på FedEx Ship Manager på fedex.com.

 1. Klicka på ”Inställningar” ovanför Faktureringsinformation.
 2. Bocka för rutan ”Aktivera Electronic Trade Documents”.
 3. Klicka på ”Spara ändringar” så är det klart!
 1. Avsändarinformation

  Kom ihåg att fylla i din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

  För kommersiella försändelser som skickas utanför EU behöver du inkludera ditt EORI-nummer.

 2. Mottagarinformation

  Fyll i mottagarens adressuppgifter och telefonnummer.

  För kommersiella försändelser som skickas utanför EU behöver du inkludera mottagarens momsregistreringsnummer/EORI-nummer.

 3. Information om betalaren

  Fyll i informationen angående betalaren för transport samt tullavgifter och skatter

Tulldokumentation Steg 2
 1. Ange information om produkt/vara

  För försändelser som kräver tulldokumentation kommer ett nytt fönster att öppnas där du kan ange all information om produkten/varan (det vill säga ditt gods)

 2. Varubeskrivning

  För varje vara/produkt i din försändelse anger du:

  • Fullständig godsbeskrivning på engelska
   • Vad är det?
   • Vad är det tillverkat av?
   • Hur många eller hur mycket är det?
   • Vad används det till?
  • Tullvärde: Ett tullvärde krävs även om det gods som skickas inte har något transaktionsvärde (att ange 0 eller inget värde godkänns inte)
  • Tillverkningsland/-område: Om du har flera varor som tillverkats/producerats i olika länder/områden så ska du ange tillverkningslandet/-området bredvid respektive godsbeskrivning
 3. Välj de grundläggande tulldokument som du vill ladda upp eller skapa

  • Kommersiell faktura
   • Vi rekommenderar att du använder din egen kommersiella faktura
   • Se till att du har aktiverat elektroniska handelsdokument för att kunna ladda upp dina dokument elektroniskt
   • Se till att informationen i den kommersiella fakturan stämmer med informationen på fraktsedeln
  • Proformafaktura
   • För försändelser av gratis gods, såsom produktprover, kataloger eller produkter som inte är avsedda att säljas
   • Alla länder accepterar dock inte proformafakturor så vi rekommenderar att du förbereder en kommersiell faktura varje gång, eftersom det inte kräver något extra arbete
  • Ytterligare handelsdokument
   • Bifoga andra handelsdokument som eventuellt krävs för din vara eller destination 
Tulldokumentation Steg 3
 1. Skriv ut etiketter och dokument

  Det sista steget i processen är att verifiera och skriva ut din fraktsedel

 2. Bifogade dokument

  Du kan visa de dokument som har bifogats till din försändelse

 3. När du har skrivit ut

  Vik den utskrivna sidan längs den vågräta linjen

  Placera etiketten i dokumentfickan och fäst den på försändelsen

OBS! Om du inte har laddat upp din kommersiella faktura i FedEx Ship Manager® behöver du skriva ut tre kopior av den kommersiella fakturan, skriva under var och en av dem och lägga dem på din försändelse tillsammans med fraktsedeln

Tulldokumentation Steg 4