Personer som pratar

Så här fyller du i internationella transportdokument

Så här fyller du i internationella transportdokument

Hur fyller jag i en kommersiell faktura?

Översikt

Den kommersiella fakturan (även kallad handelsfaktura) är det dokument som främst används av de flesta tullmyndigheter för att kontrollera importer, värdera försändelsen och fastställa avgifter.

Som försändelsens exportör ansvarar du för att tillhandahålla den kommersiella fakturan. Eftersom den utgör grunden till alla andra internationella försändelsedokument är det den första du ska fylla i. Tulltjänstemän använder det här dokumentet (och alla andra dokument som din försändelse kräver) för att behandla din försändelse, så det är viktigt att se till att all information du tillhandahåller är grundlig och noggrann.

Den kommersiella fakturan måste fyllas i på engelska. Informationen som du anger på andra internationella försändelsedokument, inklusive försändelseetiketten, måste också stämma överens med informationen som du anger på den kommersiella fakturan. Om du inte har en egen kommersiella faktura för ditt företag, hämta vår mall för kommersiella fakturor i redigerbart PDF-format här nedanför.

Genom att sända din tulldokumentation elektroniskt via FedEx® elektroniska handelsdokument (ETD) kan du hjälpa till att undvika förseningar i tullen. Följ bara dessa enkla steg för att komma igång.

När behöver jag en kommersiell faktura?

Den kommersiella fakturan krävs för alla internationella varuförsändelser (ej inom EU). Med andra ord krävs den för alla internationella försändelseer med ett kommersiellt värde. De flesta försändelser med annat innehåll än dokument är klassificerade som varuförsändelser.

Slutför följande steg för att fylla i den kommersiella fakturan:
 

1. Internationellt fraktsedelsnummer

Ange FedEx internationella fraktsedelnummer, vår huvudsakliga referens för din försändelse.

2. Exportreferenser (det vill säga beställningsnummer, fakturanummer med mera)

Fakturanummer krävs alltid av tullen

3. Avsändare/exportör

Fullständigt namn, adress, telefonnummer samt exportörens EORI- (Economic Operator Registration and Identification = Registrering och identifiering för ekonomiska aktörer) eller momsregistreringsnummer. Observera att avsändaren är ägare till varorna och detta kan skilja sig beroende på upphämtningsadress.

4. Mottagare/importör

Fullständigt namn, adress, telefonnummer samt importörens EORI- eller momsregistreringsnummer.

5. Importör – om det är någon annan än mottagaren

Om försändelsen kommer att hanteras av en importör som inte är mottagaren anger du den importörens fullständiga namn, adress och telefonnummer.

6. Fullständig godsbeskrivning

Att ta med en noggrann beskrivning av försändelsens innehåll är väsentligt för tullklarering i tid. Felaktiga eller vaga försändelsebeskrivningar är en av de vanligaste orsakerna till tullförseningar. Ta med konsekventa och detaljerade beskrivningar på alla dokument för att hjälpa till att få fram försändelsen.

Beskrivningen av godset ska besvara följande frågor:

 • Vad är det?
 • Hur många är det?
 • Vad är det tillverkat av?
 • Vad är det avsett för?

Observera: Separata beskrivningar måste anges för varje varutyp. Om du till exempel skickar 15 identiska tröjor och 30 identiska par träningsskor behöver du ange separata beskrivningar för gruppen med tröjor och gruppen med träningsskor.

Kom ihåg att även ta med materialsammansättningen, t.ex. 80 % bomull och 20 % polyester, och kontrollera om du behöver ytterligare dokumentation, t.ex. krävs en skodeklaration för alla skoförsändelser till USA.

Exempel:

Dålig beskrivning

Genom att ta med HS-koden (Harmonised System Code) hjälper du till att säkerställa att varubeskrivningen förstås av myndigheter i alla länder.

FedEx International Shipping Assist kan hjälpa dig att snabbt och korrekt identifiera HS-koden för dina varor.

7. Tillverkningsland/-område

Ange i vilket land/område som de varor du skickar ursprungligen tillverkades eller producerades. Om du har flera varor som tillverkats/producerats i olika länder/områden ska du ange tillverkningslandet/-området bredvid respektive godsbeskrivning.

8. Värde per enhet

Ett sanningsenligt tullvärde krävs även om det gods som skickas inte har något transaktionsvärde. Om du har flera varor med olika värde ska du ange värdet bredvid respektive godsbeskrivning.

9. Ange anledningen till transporten

Det kan bidra till att minska risken för tullförseningar och omhändertaganden, men det är inte allt som behövs. Vissa varor kan omfattas av särskilda tullförfaranden eller till och med lägre tullavgifter. Detta inkluderar leveranser som skickas som gåvor, returer, reparationer, varuprover eller varor för testning. Om anledningen till transporten inte framgår kan mottagaren få betala högre tullavgifter än vad som är nödvändigt.

Glöm inte att ange din tullförfarandekod (CPC) om du känner till den eftersom den beskriver vilken klareringsprocess vi behöver använda.

10. Ange korrekt Incoterm®

Incoterms® eller internationella kommersiella villkor är en serie fördefinierade kommersiella villkor utgivna av Internationella handelskammaren (ICC) gällande internationell kommersiell lag.

De är en uppsättning förkortningar som används för att avgöra vem som tar risken för försändelsen. Med risk menar vi ansvar för förlust eller skada eller vars försäkring möjligen kan användas för en fordran.

11. Fakturera tullar och skatter

Tullar, skatter och utläggsavgift debiteras mottagaren som standard om inte avsändaren markerar alternativet "Fakturera avsändaren" på fraktsedeln. Om mottagaren avvisar försändelsen eller vägrar att betala är avsändaren slutligt ansvarig för alla tullar, skatter och avgifter som beräknas för försändelsen.

12. Kontrollera om dina varor är berättigade för tullfri import vid destinationen

Beroende på destinationslandet kan dina varor vara berättigade för tullfri import vid destinationen. EU och Storbritannien har ett nätverk med frihandelsavtal som möjliggör tullfri åtkomst till tredje land. För att få en fördel kanske du behöver fylla i ytterligare dokumentation eller lägga till en redogörelse som anger varornas ursprung i din kommersiella faktura.

13. Underskrift

Innan du skriver under deklarationen, försäkra dig om att informationen stämmer med fraktsedeln. Placera den kommersiella fakturans original och två kopior, alla signerade var för sig, på paketet tillsammans med fraktsedeln.

Så här fyller du i din fraktsedel på nätet och laddar upp dina tulldokument med FedEx Ship Manager® på fedex.com

Logga in på FedEx Ship Manager på fedex.com.

 1. Klicka på ”Inställningar” ovanför Faktureringsinformation.
 2. Bocka för rutan ”Aktivera Electronic Trade Documents”.
 3. Klicka på ”Spara ändringar” så är det klart!
 1. Avsändarinformation

  Kom ihåg att fylla i din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

  För kommersiella försändelser som skickas utanför EU behöver du inkludera ditt EORI-nummer.

 2. Mottagarinformation

  Fyll i mottagarens adressuppgifter och telefonnummer.

  För kommersiella försändelser som skickas utanför EU behöver du inkludera mottagarens momsregistreringsnummer/EORI-nummer.

 3. Information om betalaren

  Fyll i informationen angående betalaren för transport samt tullavgifter och skatter

Tulldokumentation Steg 2
 1. Ange information om produkt/vara

  För försändelser som kräver tulldokumentation kommer ett nytt fönster att öppnas där du kan ange all information om produkten/varan (det vill säga ditt gods)

 2. Varubeskrivning

  För varje vara/produkt i din försändelse anger du:

  • Fullständig godsbeskrivning på engelska
   • Vad är det?
   • Vad är det tillverkat av?
   • Hur många eller hur mycket är det?
   • Vad används det till?
  • Tullvärde: Ett tullvärde krävs även om det gods som skickas inte har något transaktionsvärde (att ange 0 eller inget värde godkänns inte)
  • Tillverkningsland/-område: Om du har flera varor som tillverkats/producerats i olika länder/områden så ska du ange tillverkningslandet/-området bredvid respektive godsbeskrivning
 3. Välj de grundläggande tulldokument som du vill ladda upp eller skapa

  • Kommersiell faktura
   • Vi rekommenderar att du använder din egen kommersiella faktura
   • Se till att du har aktiverat elektroniska handelsdokument för att kunna ladda upp dina dokument elektroniskt
   • Se till att informationen i den kommersiella fakturan stämmer med informationen på fraktsedeln
  • Proformafaktura
   • För försändelser av gratis gods, såsom produktprover, kataloger eller produkter som inte är avsedda att säljas
   • Alla länder accepterar dock inte proformafakturor så vi rekommenderar att du förbereder en kommersiell faktura varje gång, eftersom det inte kräver något extra arbete
  • Ytterligare handelsdokument
   • Bifoga andra handelsdokument som eventuellt krävs för din vara eller destination 
Tulldokumentation Steg 3
 1. Skriv ut etiketter och dokument

  Det sista steget i processen är att verifiera och skriva ut din fraktsedel

 2. Bifogade dokument

  Du kan visa de dokument som har bifogats till din försändelse

 3. När du har skrivit ut

  Vik den utskrivna sidan längs den vågräta linjen

  Placera etiketten i dokumentfickan och fäst den på försändelsen

OBS! Om du inte har laddat upp din kommersiella faktura i FedEx Ship Manager® behöver du skriva ut tre kopior av den kommersiella fakturan, skriva under var och en av dem och lägga dem på din försändelse tillsammans med fraktsedeln

Tulldokumentation Steg 4