En butiksägare arbetar med sin laptop medan han packar upp lagervaror.

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

Få en smidig tullklareringsprocess

Få en smidig tullklareringsprocess

För en smidigare tullklareringsprocess, kan du skicka in din tulldokumentation elektroniskt med FedEx elektroniska handelsdokument (FedEx Electronic Trade Documents). Denna enkla, effektiva och pålitliga lösning hjälper dig att undvika tullförseningar, garanterar snabb leverans av dina internationella paket och minskar antalet dokument du behöver skriva ut.

En man arbetar med sin laptop på sitt hemmakontor.

Effektivt

Ladda upp dina egna tulldokument eller använd FedEx genererade handelsdokument. Du kan också anpassa dina elektroniska handelsdokument genom att ladda upp ditt företags brevhuvud och signaturbild.

En man och en kvinna sitter på ett kontor med öppen planlösning, de pratar och arbetar med sina laptops

Spara tid och pengar

Ladda upp och skicka in handelsdokument elektroniskt för att eliminera behovet av att manuellt skriva under, vika, packa och bifoga tulldokument med varje försändelse. Du sparar dessutom på papper, energi och utskriftskostnader.

En FedEx kurir hämtar upp ett paket från en asiatisk klädbutik.

Få tryggheten på köpet

Ligg steget före genom att skicka in dina handelsdokument innan din försändelse anländer. FedEx elektroniska handelsdokument tillhandahåller förhandsgranskning och förebyggande problemlösning, så att du kan minska risken för tullförseningar.

Spara papper

Spara papper och utskrifter för dina transporter inom Europa

Med FedEx elektroniska handelsdokument aktiverade skriver du ut färre fraktsedlar för alla dina sändningar som kommer från, och går till, något av EU-länderna.

Enkelt att skicka internationella försändelser effektivt

FedEx kan nu erbjuda tre sätt att ladda upp tulldokument via FedEx Electronic Trade Documents:

Alternativ 1: Innan försändelsen skickas

Du kan ladda upp tulldokumenten innan du skapar din fraktsedel i FedEx Ship Manager på fedex.com. Använd Global Trade Managers Documentation Preparation Center för att skapa och spara dina tulldokument för senare användning. När du sedan skapar din fraktsedel i FedEx Ship Manager kan du välja ”Bifoga från Document Preparation Center” för att ladda upp det dokument som du tidigare skapat.

Alternativ 2: När försändelsen skickas

Ladda upp tulldokumenten via din fraktlösning samtidigt som din fraktsedel skapas. Detta är den vanligaste metoden att ladda upp sina tulldokument på. Du kan välja att antingen använda handelsfakturan som skapats av FedEx, eller ladda upp din egen handelsfaktura i det filformat du själv önskar (t.ex. PDF, Microsoft® Word, Microsoft® Excel, skannad bild o.s.v.). Oavsett, så lämnas dokumenten in på elektronisk väg.

Alternativ 3: Efter att försändelsen skickats

Ladda upp tulldokumenten via din fraktlösning efter att fraktsedeln har skapats. Post Shipment Document Upload (PSDU) är ett nytt alternativ som är idealiskt för avsändare som skapar egna handelsfakturor och som inte har tulldokumenten klara innan eller medan fraktsedeln skapas.

FedEx Electronic Trade Documents är en automatiserad internationell transportlösning som låter dig skicka in dina tulldokument på elektronisk väg. Detta minskar mängden papper du skriver ut för varje försändelse, möjliggör snabbare upphämtning och att dina sändningar kan klareras i förväg. Med elektroniska handelsdokument (ETD) minskar du risken för att din sändning försenas i tullen och kan åtnjuta fördelarna med en bättre service.

Det kommer att förenkla den internationella transportprocessen. Du behöver inte skriva ut, underteckna, vika och bifoga flera kopior av handelsdokumenten för varje försändelse. Du kan spara pengar på utskrifter och spara tid på hanteringen av dina internationella försändelser.

FedEx Electronic Trade Documents förenklar den internationella transportprocessen - du får en trygg och effektiv verksamhet, med minskad pappersanvändning och minskade utskriftskostnader.

  • Ladda upp dina handelsdokument innan försändelsen ankommer, vilket gör att den kan klareras i förväg.
  • Ladda upp företagets brevhuvud och signaturbilder - det kan underlätta uppfyllelse av tullklareringsbestämmelser i vissa länder.
  • Reducera din förbrukning av papper, skrivare, tonerkassetter och fraktmaterial och minska din miljöpåverkan.
  • Minska risken för dröjsmål i tullen - detta ökar företagets leveranssäkerhet och förbättrar dess anseende.
  • Spara tid när du förbereder dokumentationen så att du kan utföra andra arbetsuppgifter och öka företagets produktivitet och vinst.
  • Minska riskerna för stöld av försändelser tack vare avsaknad av fakturor på paketet och att varuinformation därmed inte avslöjas för tredje part.

Det gör att du kan skicka tulldokumentationen mycket tidigare. Om någon information saknas, eller ytterligare information behövs, kommer du att meddelas tidigare, vilket minskar effekterna av eventuella förseningar eller kvarhållna sändningar.

FedEx Electronic Trade Documents kan användas vid både import och export. Visa listan med tillgängliga länder för att se om det godkänns i de länder du skickar till/från.

När ett av, eller båda, ursprungs- eller destinationsländerna inte godtar elektroniska handelsdokument, kommer din försändelse att klassas som EWO (Electronics with Originals). Electronic with Originals (EWO) gör att du enkelt kan ladda upp dina tulldokument för de länder som kräver papperskopior för sin tullklarering när du använder elektroniska handelsdokument. Genom att ladda upp dokumenten för dessa försändelser, kan du dra fördel av en tidig klareringsöversikt av din dokumentation, vilket ger en förvarning om du behöver lösa eventuella problem med pappersarbetet, vilket ytterligare minimerar risken att dokumentation saknas. Du måste fortfarande skriva ut och bifoga tulldokumentationen till försändelsen för att uppfylla de lagstadgade kraven.

ETD går att använda för FedEx Express®-försändelser. FedEx Electronic Trade Documents är till störst nytta för transportörer med icke-dokument- eller varusändningar. Försändelser som innehåller farligt gods och torris kan vara berättigade för inlämnande av elektroniska handelsdokument.

Du kan förbereda, lagra och återanvända tulldokument online med hjälp av FedEx Document Preparation Centre i FedEx Global® Trade Manager. Hjälpavsnittet International Document Help har ytterligare information om hur du fyller i din tulldokumentation.

Du kan välja att antingen skicka in dina egna handelsdokument elektroniskt eller använda dokument som skapats av FedEx. Välj själv hur du vill göra.

Du kan vara förpliktad att skicka in originaldokumentation i pappersformat baserat på destinationslandets bestämmelser. Landsprofilfunktionen i FedEx® Global Trade Manager ger en översikt av viktig, landsspecifik transportinformation och lagstadgade krav, vilket inbegriper korrekt dokumentation, särskilda tullklareringskrav, den tull och de skatter som måste betalas samt mycket mer. Kom ihåg att skriva ut din internationella fraktsedel för alla försändelser.

Fördelarna med FedEx Electronic Trade Documents

Upptäck kraften hos FedEx Electronic Trade Documents

Fördelarna med FedEx Electronic Trade Documents

Så här aktiverar du elektroniska handelsdokument (ETD)
En kläddesigner arbetar med ett mönster medan hennes kollega arbetar med sin laptop

Aktivera FedEx Electronic Trade Documents

I den här snabbguiden hittar du allt du behöver för att skapa och ladda upp dina tulldokument.

Kom igång
En kvinna använder en laptop för att skriva ut en fraktsedel för hennes internationella försändelse.

Konfigurera Post-Shipment Document Upload

Post-Shipment Document Upload låter dig ladda upp tulldokument efter att fraktsedeln har skapats.

Mer information

FedEx papperslösa hantering syftar till att minska mängden pappersavfall och skapa effektivare sätt att bedriva verksamhet för våra kunder och anställda. FedEx papperslösa hantering är en del av vårt hållbarhetsinitiativ, EarthSmart®, vilket är ett åtagande FedEx gör med syftet att sammanbinda världen samman på ett ansvarsfullt sätt.