En butiksägare håller i en FedEx-etikett och tittar på sin dator

FedEx® Electronic Trade Documents

FedEx® Electronic Trade Documents

För en smidig tullklareringsprocess.
 

För en smidig tullklareringsprocess.
 

FedEx Electronic Trade Documents (ETD) är en enkel och kostnadsfri lösning som låter dig överföra tulldokument elektroniskt för internationella försändelser.

Fördelar

En kvinna tittar på en bit tyg bredvid sin bärbara dator

 

Spara tid när du förbereder internationella försändelser

Ladda upp egna tulldokument eller använd de som FedEx skapar så slipper du skriva ut, signera, vika och bifoga handelsdokument för varje försändelse. Du kan till och med anpassa dokumenten genom att ladda upp företagets brevhuvud och signaturbild.

En FedEx Jet vid ett FedEx-nav

Minska riskerna för förseningar i tullen

Genom att skicka in handelsdokument före försändelsen påskyndar du tullklareringen och möjliggör en snabbare dokumentgranskning. Du får snabbare meddelanden om eventuella fel eller dokument som saknas och minskar riskerna för att försändelserna blir försenade.

En FedEx-etikett på ett skrivbord bredvid ett tangentbord och en mus

 

Spara pengar och minska din miljöpåverkan

Minska förbrukningen av papper och toner för internationella försändelser. Även om ingen tulldokumentation krävs kan också försändelser inom EU dra nytta av elektroniska handelsdokument eftersom endast en utskriven transportetikett behövs.

Vanliga frågor

Det är inte alla länder som godtar försändelser med elektroniska handelsdokument (ETD).

Om ett av eller båda ursprungs- eller destinationsländerna inte godtar papperslös klarering kommer försändelsen att klassas som elektroniskt med papperskopia (Electronics with Originals). Detta innebär att du enkelt kan ladda upp tulldokument elektroniskt och dra fördel av en tidig agentgranskning, men du måste fortfarande bifoga utskrivna kopior av tulldokumenten till försändelsen för att följa regelkraven.

Se hela listan för att se vad som godtas i de länder och områden du skickar till/från.

Electronic Trade Documents kan användas både för import och export med FedEx Express® och är till mest nytta vid försändelser som är icke-dokument. Försändelser med farligt gods och torris är berättigade.

Electronic Trade Documents är tillgängligt via FedEx Ship Manager™ på fedex.com (både nya och gamla versioner), via programvaran FedEx Ship Manager, i FedEx webbtjänster och FedEx Ship Manager® Server. Du hittar mer information på sidan Så här använder du ETD.

Du bör åtminstone ladda upp den kommersiella fakturan eller proformafakturan när så krävs. Andra tulldokument (t.ex. ursprungscertifikat, tillverkningsbevis osv.) kan laddas upp beroende på ursprungs- och destinationslandet samt försändelsekraven.

Handelsfaktura

 • En kommersiell faktura används när varorna ingår i en kommersiell transaktion eller är avsedda för försäljning. Tullmyndigheterna behöver den för att klassificera varorna, så att tullar och skatter kan beräknas korrekt.
 • Det är det internationella transportdokument som ska slutföras först eftersom det ligger till grund för alla övriga handelsdokument. Informationen som anges i andra internationella transportdokument, inklusive fraktsedel eller transportetikett, måste stämma överens med den kommersiella fakturan.
 • Den kommersiella fakturan förbereds av exportören och importören behöver den för att bevisa äganderätt och ordna med betalning av tullar och skatter.
 • Du behöver inte tillhandahålla en kommersiell faktura för varor med fri rörlighet som skickas inom EU. Kommersiella fakturor krävs för försändelser till länder utanför EU.

Proformafaktura

 • Används för försändelse av kostnadsfria varor som produktprover, gåvor, kataloger eller produkter som inte är avsedda att säljas eller där betalning inte efterfrågas eller krävs.
 • Alla länder/områden godtar dock inte proformafakturor och i sådana fall rekommenderar vi att du förbereder en kommersiell faktura.

Du kan lämna in elektroniskt:

 • Upp till fem dokument per försändelse
 • Upp till 5 MB i storlek per dokument
 • Format som accepteras: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .gif, .bmp, .tif, .png eller .pdf
 • Filnamnen får innehålla högst 244 tecken
 • Sök efter dokumenten du behöver för internationella försändelser via Find International Documents på FedEx Global Trade Manager.
 • Du kan förbereda, spara och återanvända tulldokument online i FedEx Document Preparation Center.
 • Se till att informationen är korrekt och konsekvent för alla dokument – i synnerhet varans värde och beskrivning.