Šetření energií a zlepšení výkonu

Nový systém pro hospodaření s energií v pobočkách FedEx Office® ušetřil za první rok 22 milionů kWh elektřiny

 

18. ledna 2021


termostaty na stěně

„Nezapomněl jsem při odchodu vypnout klimatizaci?“

Tuto otázku si někdy položilo mnoho z nás. Ve více než 1 500 pobočkách FedEx Office je to však minulostí. Centrální systém hospodaření s energií nastavuje teplotu podle obsazenosti budovy, sleduje fungování vybavení HVAC, diagnostikuje problémy s výkonem a hledá příležitosti k úspoře energie. V roce 2019 tento systém ušetřil více než 22 milionů kWh elektřiny a 16 200 metrických tun CO2 – ekvivalent ročního provozu 3 500 automobilů. Pro rok 2020 očekáváme ještě větší úspory, protože otevíráme nové provozovny, které budou systém k hospodaření s energií využívat také.

termostaty na stěně

Podle Ariho Spitzera, který pracuje jako Vice President of Real Estate ve společnosti FedEx Office, nabízí tento systém kromě energetické efektivity také další důležitý benefit. „Při správě široké sítě vytápěcích a klimatizačních zařízení je možnost detailně monitorovat jejich chod obrovskou výhodou. Na jednom centrálním místě můžeme v reálném čase sledovat a ovládat výkon jednotek HVAC ve všech našich pobočkách, odhalovat případné problémy a rychle je řešit. Díky tomu je v našich provozovnách příjemně a naše systémy efektivně fungují.“

Máme věci pod kontrolou

Specialisté na údržbu z FedEx Office využívají prvotřídní systémy k hospodaření s energií. Díky tomu mohou dohlížet na tisíce jednotek HVAC napříč naší společností a zaujmout proaktivní přístup k jejich údržbě. Fred LaChance, který pracuje na pozici Manager of Maintenance and Energy ve FedEx Office, vysvětluje některé další výhody: „Díky možnosti centrálně kontrolovat jednotky můžeme implementovat univerzální změny, například pozastavení chodu jednotek během prázdnin. A díky analýzám ze systémů můžeme činit informovaná rozhodnutí o tom, které jednotky potřebují opravit nebo vyměnit.“

Tyto analýzy také poskytují provozní data, která správcům budov pomáhají zjistit, kdy je třeba proaktivně vyměnit staré nebo neefektivní jednotky HVAC. Tato data mohou zahrnovat například informace o využití energie příslušnou jednotkou, její schopnosti dosáhnout požadované teploty a doby provozu v porovnání s ostatními jednotkami v oblasti. Tyto proaktivní výměny šetří energii, čas a peníze a zároveň zajišťují komfort v našich prostorách. A nakonec, když probíhá práce na opravě nebo výměně, mohou členové našeho týmu využít řídicí systém ke vzdálenému ověření, zda poskytovatelé služeb odvedli svou práci – ať už naši specialisté pracují v provozovně FedEx Office poblíž, nebo jsou vzdáleni tisíce kilometrů.

Žena nechává zásilku v provozovně FedEx Office

Komfort a kontrola

Kdyby došlo k náhlému selhání jednotky HVAC, stal by se ovlivněný prostor rychle nepříjemným pro zákazníky i členy našeho týmu. Avšak díky systému hospodaření s energií, který průběžně monitoruje případné problémy s výkonem našich jednotek HVAC, je kritických selhání systému výrazně méně, což má pozitivní dopad na komfort v našich pobočkách. Čísla mluví za vše – mezi lety 2019 a 2020 poklesl počet problémů s jednotkami HVAC označených jako mimořádné události o 25 %. To znamená, že mnoho problémů bylo identifikováno a vyřešeno ještě před tím, než zaměstnancům pobočky přestalo být příjemně a nahlásili problém. A vzhledem k tomu, že jednotky se špatným výkonem mohou někdy spotřebovávat více energie (protože mají problémy s fungováním), může předcházení kritickým selháním zároveň šetřit elektřinu.

Aimee DiCiccová, která ve společnosti FedEx Office pracuje jako Senior Vice President of Sales, to shrnuje. „Významné úspory energie a emisí, které systém zajišťuje, odráží naši širší oddanost udržitelnosti – důležité hodnotě, kterou sdílíme s našimi zákazníky. Víme už, že se jim líbí naše varianty použitého papíru s certifikací udržitelnosti, služby online tisku a programy bezpečné recyklace papíru. Šetření energií v našich provozovnách je jedním z dalších kroků, které podporují náš závazek udržitelně fungovat – ve prospěch našich zákazníků, členů týmu a komunit, kde poskytujeme své služby.“