Nechte slunce svítit

Systém solární energie FedEx Ground® na Maui je modelovým příkladem energie budoucnosti

 

15. září 2020


Elektřina na Havaji je vyráběna z dovážené ropy, což s sebou nese vysoké ceny a emise skleníkových plynů. Tento stát má však také nadbytek jednoho přírodního zdroje: slunce. Na havajském ostrově Maui svítí slunce v průměru 276 dní v roce. Je to proto ideální místo pro čerpání solární energie. A přesně to v našem zařízení FedEx Ground na Maui děláme.

baterie od Tesly

Čistá a spolehlivá energie

Solární panely a baterie nainstalované v budově představují novou generaci obnovitelné energie. Mnoho lokálních solárních instalací shromažďuje solární energii pomocí panelu a využívá ji k přímému napájení budovy. Specializované bateriové systémy – například šest jednotek Powerwall od Tesly v našich prostorách na Maui – však umožňují ukládat tuto sluneční energii a využít ji dokonce i v případech, kdy slunce nesvítí. 

Solární energii uloženou v bateriích můžeme také využít, pokud potřebujeme snížit zátěž elektrické sítě, když panuje energetická špička, například během horkých letních dnů, kdy mnoho lidí používá klimatizaci. Tento prudký nárůst spotřeby energie způsobuje problémy a může mít za následek, že výrobci musí vyrábět elektřinu méně ekologickými metodami.

baterie od Tesly

Systém kombinuje sílu solární energie s prvotřídní úložnou kapacitou dobíjecích lithium baterií. To nám pomáhá nejen se snižováním energetických nákladů a produkce emisí, ale také s vytvořením odolné zálohy pro případ výpadků elektrické sítě.

solární panely v řadě na zemi

Malé, ale šikovné

Systém složený ze 163 panelů v loňském roce vygeneroval téměř 75 000 kWh. Stačilo to na uspokojení téměř 100 % energetických potřeb našeho pracoviště o rozloze 1115 m2. Ačkoli toto pracoviště nepatří mezi naše celosvětově největší, je ideální pro testování kombinace solárních panelů a baterií ve snadno spravovatelném měřítku. Po otestování můžeme tento systém rozšířit do dalších pracovišť nebo se podělit o získané poznatky se zákazníky a dalšími lidmi. Celosvětově máme ještě 25 dalších solárních zařízení na pracovištích. Momentálně jde o jediné pracoviště, které energii také ukládá do baterií. Věříme však, že nám do budoucna poslouží jako užitečný model.

solární panel zblízka

Energie budoucnosti

Systém na Maui, který je v provozu od roku 2018, se také jeví jako příslib klíčové součásti naší strategie pro obnovitelnou energii. Pomáhá nám plnit energetické cíle našich zákazníků a slouží jako vzor pro ostatní firmy, které se chtějí přesunout k udržitelným energetickým zdrojům. V rámci tohoto inovativního testování jsme také posuzovali, jak bychom mohli tuto technologii implementovat v ještě více budovách naší společnosti. To by nám mohlo pomoci splnit cíl uhlíkové neutrality, ať už při využití při přepravě a doručování, nebo v provozních zařízeních.

Disponování obnovitelným zdrojem energie pro nás bude stále důležitější, protože do svého vozového parku po celém světě přidáváme stále víc a víc elektrických vozidel. Investování do obnovitelných zdrojů energie je nezbytným krokem, který nám pomůže zajistit, abychom svá elektrická vozidla napájeli čistou energií, využívali zdroje s nízkými emisemi uhlíku a redukovali dopady na životní prostředí v komunitách, kde působíme.

FedEx Ground plánuje rozšíření kapacity pro obnovitelnou energii v naší infrastruktuře – včetně pilotního testování soběstačné mikrosítě – a FedEx Express pracuje na strategii elektrifikace vozového parku a spolupráce se správci budov, výrobci a regulátory na společné podpoře velkých pozitivních změn.

solární panely na střeše

Bod zlomu

Technologie solární energie dosáhla bodu zlomu a my pracujeme na tom, abychom ji dostali na další úroveň. Systém solárních panelů a baterií přímo na pracovišti, který provozujeme na ostrově Maui, představuje nový model získávání a zajišťování energie. Poznatky z jeho fungování využijeme k revolucionalizaci našeho přístupu k hospodaření s energií a investování do technologií. Máme ambice zařídit, aby byl tento přístup použitelný v různých odvětvích a pomáhal mnoha lidem a komunitám. Společně podnikáme další kroky směrem k ještě udržitelnější a robustnější energetické strategii.