Letadlo FedEx

Během výskytu nákazy COVID-19 je bezpečnost na prvním místě

Během výskytu nákazy COVID-19 je bezpečnost na prvním místě

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte při doručování zásilky až k vašemu prahu, do vaší firmy nebo zaměstnání. Proto se s vámi chceme podělit o aktuální informace, co vše ve FedExu děláme, abychom vás a naše zaměstnance ochránili před nákazou COVID-19.

„Bezpečnost na prvním místě“ to je naše filozofie. Řídíme se doporučením Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO), a tím se snažíme chránit vás naše zákazníky a také členy našeho týmu.

Raj Subramaniam
Raj Subramaniam
Raj Subramaniam – podpis

Raj Subramaniam
President a COO
FedEx Corporation

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte při doručování zásilky až k vašemu prahu, do vaší firmy nebo zaměstnání. Proto se s vámi chceme podělit o aktuální informace, co vše ve FedExu děláme, abychom vás a naše zaměstnance ochránili před nákazou COVID-19.

„Bezpečnost na prvním místě“ to je naše filozofie. Řídíme se doporučením Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO), a tím se snažíme chránit vás naše zákazníky a také členy našeho týmu.

Raj Subramaniam – podpis

Raj Subramaniam
President a COO
FedEx Corporation

Raj Subramaniam

Co vše děláme pro zajištění bezpečnosti

Během těchto celosvětových změn způsobených dopady koronaviru COVID-19 se řídíme především doporučeními EUCDC, WHO a dalších předních zdravotnických organizací. Tato doporučení předáváme více než 475 000 členů našeho Fedex týmu po celém světě. Těm, kteří naši přepravní síť udržují v chodu. Zároveň jsme provedli celou řadu opatření, jako například:

  • Zaměstnance pravidelně informujeme a sdílíme s nimi fakta týkající se nákazy.
  • Připomínáme jim nutnost dodržování základních hygienických návyků, jako je například časté mytí rukou.
  • Pravidelně s nimi komunikujeme prostřednictvím interních kanálů.
  • Rozšiřujeme naše bezpečnostní opatření při doručování zásilek
  • U většiny evropských zásilek jsme dočasně přestali vyžadovat podpis (s výjimkou zásilek, kde je požadován podpis dospělé osoby).
    • Pravidelně dezinfikujeme vybavení, které při přepravě zásilek používáme.
  • Nabádáme členy našeho týmu, aby svědomitě hlídali svůj zdravotní stav a v případě příznaků vyhledali ihned lékařskou pomoc.
    • Každý člen našeho týmu, u kterého se objeví příznaky podobné chřipce, bude požádán, aby zůstal doma.

 

Vždy o krok napřed

Naše dlouholeté zkušenosti z podobných náročných situací nám umožňují rychle zavést nezbytné pohotovostní plány, které nám pomohou i nadále fungovat a minimalizovat dopady na naše zákazníky. Ve FedExu a TNT máme 47 let zkušeností s proaktivním řešením podobných náročných situací kdykoliv a kdekoliv na světě. Během společenských otřesů nebo přírodních katastrof jsme zvyklí okamžitě nasadit pohotovostní plány, které dle potřeby upravíme a můžeme tak i nadále poskytovat ty nejlepší možné služby.

Stupeň implementace našich plánů se odvíjí od rozsahu daných událostí. Nákaza COVID-19 znamená ten nejvyšší stupeň. Naše pohotovostní plány pro případ pandemie jsou navrženy tak, aby naše provozní společnosti i nadále za těch nejnáročnějších okolností poskytovaly ty nejlepší možné služby. Tyto plány jsme spustili a jakmile to situace dovolí přejdeme opět do běžného provozního režimu.

Poskytování aktuálních informací

V oblastech postižených nákazou fungujeme tak, jak to místní situace a omezení dovolují. Držíme se všech nařízení a pokynů orgánů státní správy spojených s šířením viru. Tato nařízení a cestovní omezení mohou ovlivnit zásilky z a do postižených oblastí i zásilky, které se uvnitř těchto oblastí nacházejí. Pro vybrané zasažené oblasti jsme upravili předpokládané datum doručení. K minimalizaci dopadů používáme naši logistickou přepravní síť. Našim zákazníkům tak můžeme i nadále dodávat ty nejlepší služby. Aktuální přepravní informace o své zásilce najdete na fedex.com nebo tnt.com. Prostřednictvím servisních notifikací budete průběžně informováni. 

Často kladené dotazy

Důkladně sledujeme pokyny ECDC, WHO a dalších veřejných zdravotnických organizací a řídíme se jejich doporučeními, týkající se zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců i zákazníků.

Prosím berte na vědomí, že naši zaměstnanci nejsou povinni podepisovat individuální dotazníky týkající se jejich zdraví nebo cestování. Věříme, že opatření, která jsme zavedli (podpora vhodných hygienických postupů a instrukce zaměstnancům, aby zůstali doma, pokud jsou nemocní), jsou v souladu s pokyny od ECDC a WHO.

WHO navíc prohlásila COVID-19 za pandemii. Aktuálním problémem je šíření nákazy na veřejnosti, takže cestování do určitých míst již není primárním určujícím faktorem potenciálního vystavení riziku. Na základě těchto faktů nebudeme zveřejňovat cestovní historii žádného našeho zaměstnance. 

Situaci bedlivě sledujeme a ve chvíli, kdy to okolnosti dovolí, budeme pokračovat v běžném provozu. 

Informace o stavu zásilek najdete na stránkách fedex.com nebo tnt.com.

V souladu s pokyny Světové zdravotnické organizace ohledně dodržování dostatečného odstupu osob a potřebou zapojit se do preventivních opatření proti šíření koronaviru na veřejnosti, jsme s okamžitou platností přestali dočasně vyžadovat podpisy, které jsou u doručovaných zásilek FedEx Express v Evropě obyčejně povinné.

Máme dlouholeté zkušenosti s přepravou i v období nejvyššího nárůstu požadavků na přepravu zboží a při výjimečných událostech zvládáme pro naše zákazníky zpracovat zvýšené objemy přepravy. Co nejdříve se obraťte na svého obchodního zástupce. Zajistíte tím, že informace o vašich zvyšujících se přepravních nárocích bude předána správnému plánovacímu týmu.

Když dojde k podobné situaci, zmobilizujeme naši celosvětovou leteckou flotilu a využijeme naši bezkonkurenční přepravní infrastrukturu. Díky tomu pak rychle a efektivně přepravujeme důležité zásoby humanitárním organizacím.

Aktuálně podporujeme záchranné operace humanitárních organizací, se kterými máme dlouholeté obchodní vztahy, například Direct Relief a International Medical Corps. Tyto humanitární organizace zajišťují kriticky důležité zdravotnické potřeby, například masky, jednorázové ochranné oděvy a jednorázové lékařské rukavice. S nimi a dalšími neziskovými organizacemi neustále komunikujeme, abychom tak zajistili efektivní využití naší přepravní logistické sítě.

Od začátku roku 2020 společnost FedEx prostřednictvím spolupráce s organizací Direct Relief odeslala 10 zásilek humanitární pomoci s lékařskými prostředky do Číny.

Tyto zásilky obsahovaly chirurgické čepice, lékařské pláště, kombinézy, masky, rukavice, pokrývky bot a obličejové štíty.

Další užitečné informace

Fakta a nejnovější informace o šíření viru naleznete na webu ECDC a webu WHO.
Chcete-li zobrazit naše oficiální prohlášení o COVID-19, navštivte FedEx Newsroom.